VGZ restitutiepolis - Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

min-VWS-reactie-uitz-24-9-2018-780.jpeg

In de uitzending van 19 december 2022 liet Radar zien wat de gevolgen zijn van de keuze van VGZ om de restitutiepolis af te schaffen. We stelden minister Kuipers van Volksgezondheid vragen over de kwestie. De vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen. 

Wat vindt de minister ervan dat verzekerden bij VGZ die op dit moment GGZ-zorg en/of wijkverpleging afnemen, dit volgend jaar deels zelf moeten gaan betalen?

Ik snap dat het geen fijne boodschap is voor mensen van wie de restitutiepolis wordt omgezet naar een combinatiepolis, waarbij hun huidige wijkverpleegkundige of ggz-zorgverlener niet gecontracteerd is. Niemand ziet ernaar uit om te moeten gaan betalen voor iets waarvoor eerder niet betaald hoefde te worden. Vorige week was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, waarin Zorgverzekeraars Nederland (de koepelorganisatie van zorgverzekeraars) heeft aangegeven  met haar leden te willen bespreken of zij hiernaar kunnen kijken. Ik ben blij met deze toezegging en wacht de uitkomst van dit overleg van ZN af.

Dat gezegd hebbende: zorgverzekeringspolissen verschillen van elkaar, waardoor elke verzekerde ieder jaar opnieuw kan kiezen voor een polis die het beste bij hem of haar past. Voor iedere polis is sprake van een ruime keuze aan zorgverleners, waarvoor de kosten van zorg in de basisverzekering volledig wordt vergoed. Hiermee voldoet de zorgverzekeraar aan zijn zorgplicht. Verzekerden kunnen ook kiezen voor polissen die een nog ruimere keuze aan zorgverleners aanbieden, waarvoor de kosten volledig vergoed worden, maar waarvoor een hogere premie betaald moet worden. Daarbij gaat het om:
1) naturapolissen met een ruimere contractering dan gemiddeld;
2) combinatiepolissen waarbij een (groot) deel van de zorgsoorten in restitutie wordt aangeboden en een ander (kleiner) deel van de zorgsoorten in natura, of;
3) restitutiepolissen waarvoor alle zorgverleners volledig vergoed worden (tenzij een excessief tarief wordt gevraagd; dat mag een zorgverzekeraar niet vergoeden).

We zien dat FBTO een overgangsjaar hanteert. FBTO-verzekerden die nu in behandeling zijn, mogen komend jaar hun behandeling nog doorzetten onder de voorwaarden van hun huidige restitutiepolis. Dit is niet een verplichting die is opgenomen in de ZVW. Is dit iets waar de minister wel naar kijkt nu de restitutiepolis steeds schaarser wordt?

Zie antwoord op volgende vraag.

Een verzekerde mag een behandeling voortzetten onder dezelfde voorwaarden als de zorgverzekeraar tijdens de behandeling aan het einde van het jaar het contract stopt met de desbetreffende zorgaanbieder (art.13 Zvw). In hoeverre vindt de minister dat zo'n wet ook ingevoerd moet worden in geval van afschaffing restitutiepolis door zorgverzekeraar?

De NZA heeft in haar position paper (bijgevoegd) voor het rondetafelgesprek op 5-12 aangegeven dat er nu onderscheid bestaat tussen de situatie waarbij (1) zorgverzekeraar en zorgaanbieder besluiten om in 2023 geen nieuw contract met elkaar te sluiten, en (2) de zorgverzekeraar een restitutiepolis in 2023 omvormt naar een combinatiepolis met een verlaging van het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg. In de eerste situatie is wettelijk bepaald dat een verzekerde die onder behandeling is bij deze zorgaanbieder zijn behandeling mag voortzetten zonder te worden geconfronteerd met extra kosten, maar in de tweede situatie geldt dat niet. De NZa vraagt zich met het oog op het belang van de verzekerde af, of het verschil dat de wet maakt tussen situatie 1 en 2 wenselijk is. Tijdens het rondetafelgesprek heeft ZN aangegeven met haar leden te willen bespreken of hierin één lijn getrokken kan worden. Ik wacht de uitkomst van dit overleg van ZN af.

De toenemende trend van het afschaffen van de restitutiepolis, tast het principe van vrije artsenkeuze aan, aldus de Consumentenbond. Welke maatregelen gaat de minister hierin nemen?

Zoals hiervoor aangegeven, is bij iedere polis sprake van een ruime keuze aan zorgverleners, waarvoor de kosten van zorg in de basisverzekering volledig wordt vergoed. Voor verzekerden die hechten aan een restitutiepolis is er nog steeds keuze uit 7 restitutiepolissen op de markt. Het is aan zorgverzekeraars om te bepalen welke polissen zij op de markt brengen, daar ga ik als minister niet over. Wel houd ik het polisaanbod goed in de gaten, zodat er voor verzekerden altijd wat te kiezen blijft. Over het aanbod rapporteert de NZa in de jaarlijkse polismonitor. Zie hier de laatste, van november dit jaar: https://open.overheid.nl/repository/ronl-2f33854ce784d39a94c6e09a6108b47873bd5494/1/pdf/monitor-zorgverzekeringsmarkt-2022.pdf

Wat vindt de minister ervan dat veel zorgverzekeraars zich niet houden aan hun wettelijk informatieplicht? (veel informatie ontbreekt die consumenten nodig hebben bij het kiezen van zorgverzekering, omdat contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars nog niet rond zijn).

Ik vind het belangrijk dat verzekerden kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverzekeringspolis. Zorgverzekeraars moeten daarom transparant zijn over status van de contractering, en dat doen ze ook. De NZa houdt daar toezicht op. Er kan echter niet aan zorgverzekeraars opgelegd worden dat de contractering rond moet zijn in november, want daar zijn twee partijen voor nodig; een eenzijdige verplichting aan de ene partij zou deze partij benadelen in de onderhandelingsfase.