Vooral ouderen en alleenstaanden maken gebruik van de voedselbank

Voedselbank_03.03.2020.jpg

Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank is vorig jaar met 8 procent toegenomen tot 151.000. Vooral ouderen en alleenstaanden deden in 2019 vaker een beroep op voedselhulp. Eenpersoonshuishoudens zijn met 44 procent de grootste groep klanten.

Wekelijks meldden zich vorig jaar 35.000 huishoudens die voor een korte of langere periode afhankelijk zijn van de voedselbank. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om niet aan te kloppen voor hulp. Meer dan de helft van de klanten doet binnen een jaar geen beroep meer op de voedselbank.

Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft, veel groter is dan de groep die nu wordt geholpen.

Vandaag de dag zetten 12.000 mensen zich parttime of fulltime in als vrijwilliger voor een voedselbank. Die zijn te vinden in vrijwel alle (96 procent) Nederlandse gemeenten.

Bron: ANP