Voorwaarden doorstroom vmbo naar havo bepaald

Het voortgezet onderwijs gaat zelf bepalen aan welke voorwaarden leerlingen moeten voldoen, die met een diploma vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) willen doorstromen naar het havo. Dit naar aanleiding van de huidige discussie over extra eisen die veel havo-instellingen stellen aan leerlingen die de overstap willen maken.

Het rapport van de organisatie voor voortgezet onderwijs, de VO-raad, is maandag naar minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gestuurd.

In de door de VO-raad ontwikkelde code staat onder meer dat scholen gediplomeerde vmbo-leerlingen niet mogen verbieden in de vierde klas van het havo te blijven zitten. Het rapport is opgesteld na een ledenonderzoek. Ongeveer vijfhonderd scholen hebben hieraan deelgenomen. Een ruime meerderheid, namelijk 82 procent, vind het terecht dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld zolang de beide opleidingen niet goed op elkaar aansluiten.

De toelatingscode wordt opgesteld door de VO-raad, de scholen en scholierenorganisatie LAKS en later dit jaar voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast gaat de VO-raad samen met de overige sectorraden, zoals de MBO Raad en de HBO-raad, bespreken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroom-mogelijkheden in het algemeen te verbeteren.

Het LAKS noemt de code van de VO-raad een ,,eerste stap'', maar het gaat nog lang niet ver genoeg, volgens de scholierenorganisatie. ,,Het is kortzichtig om te denken dat alleen een cijfer de mogelijkheden van een scholier meet'', aldus voorzitter Steven de Jong.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de code ,,boterzacht''. ,,Eenmaal opgesteld en gepresenteerd heeft er geen enkele controle meer plaats op de invoering en naleving. Scholen kunnen er namelijk niet toe worden gedwongen'', aldus de VOO in een schriftelijke reactie.

Ieder jaar gaan er ongeveer negenduizend leerlingen na het behalen van hun vmbo-tl diploma naar het havo. Duizend leerlingen willen die overstap ook maken, maar mogen dat niet omdat ze niet aan de eisen voldoen.

Bron: ANP