Vrijwillige ouderbijdrage voortaan ook echt vrijwillig

Ouderbijdrage.jpg

Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van activiteiten zoals schoolreisjes of excursies, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat voorstel van SP en GroenLinks kreeg dinsdag brede steun in de Tweede Kamer.

Volgens Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) komt het geregeld voor dat kinderen worden uitgesloten, ondanks dat de bijdrage nu in naam al vrijwillig is. 'Het is een drama voor een kind om niet mee te mogen vanwege de financiële situatie van hun ouders', betoogde Westerveld vorige week in de Tweede Kamer.

Verschraling op scholen

Onder meer VVD en CDA waren in het debat kritisch. Zij zijn bang dat de wet zal leiden tot verschraling op scholen waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden. Maar volgens Kwint zitten de extra kosten bij die scholen vooral in extra reizen of uitwisselingen, en zou het dus niet gaan om 'verschraling van het onderwijs'. Uiteindelijk stemden VVD en CDA toch voor, net als de meeste andere Kamerleden.

Terugdringen kansenongelijkheid

Ook minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) schaarde zich eerder al achter het voorstel. Hij zei vorige week in het debat dat het exacte aantal kinderen dat dit overkomt wellicht lastig is vast te stellen, maar 'je kan zeggen dat elk kind dat dit overkomt er één te veel is'. Slob denkt dat het wetsvoorstel kan 'bijdragen aan het terugdringen van kansenongelijkheid'.

Uit de poll van Radar blijkt dat 79 procent van de pollrespondenten vindt dat meer gemeenten een regeling moeten invoeren zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen op schoolreisje of met een sportdag.

Bron: ANP