Wakker Dier wil beter leven voor jonge geiten

geiten site.jpg

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier wil dat de geitenhouderij en de politiek maatregelen treffen om het leven van jonge geiten te verbeteren. Ze deed op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob) een verzoek om cijfers en constateerde daaruit dat één op de vijf geitjes vlak voor de geboorte sterft of de twee weken niet eens haalt. Jos Tolboom, voorzitter vakgroep Geitenhouderij van LTO Nederland, noemt het rekenwerk van Wakker Dier 'onwaarschijnlijk.'

Eind 2020 scherpte toenmalig landbouwminister Carola Schouten de registratieplicht voor geboorte en sterfte van geiten aan. Wakker Dier zag naar eigen zeggen de geboorte- en sterftecijfers over de periode van 1 januari tot en met 31 oktober vorig jaar. Zowel dieren die in de laatste week van de dracht dood werden geboren als dieren die binnen veertien dagen stierven telden in haar becijfering mee.

'Er worden verschillende datasets aan elkaar geknoopt, gecombineerd met een uitspraak van de WUR en een eigen interpretatie van cijfers. Dit leidt nooit tot betrouwbare conclusies', reageert Tolboom. WUR is Wageningen University & Research.

Sterfte onder mannelijke geitjes hoger

Er is nog geen gedegen onderzoek gedaan naar de oorzaken, zegt Wakker Dier, maar de organisatie denkt dat gebrekkige biestverstrekking (melk), onderkoeling en ondervoeding een rol spelen, net als de hoge melkproductie die de moeders moeten leveren. De sterfte onder bokjes, de mannelijke geitjes, is hoger dan onder de vrouwelijke exemplaren, maakte Wakker Dier verder op uit de gegevens.

Wakker Dier vindt de sterfte onder jonge geitjes 'schrikbarend en onacceptabel hoog.' Het zou onder meer 'goed zijn om de jonge dieren langer bij hun moeder te houden en de geitenhouders op te leiden zodat ze hun dieren beter verzorgen', aldus de organisatie.

Bedrijven gemaand tot onderzoek

Volgens Tolboom worden bedrijven gemaand tot onderzoek en verbeteringen als de 'uitval' onder geiten hoger is dan 12 procent, 'Dit is een verplichting vanuit de zuivelketen en betrof afgelopen jaar minder dan 10 op totaal bijna 400 bedrijven', reageert Tolboom.

Dit moet je weten als je geitenkaas eet

Eerder bracht Radar al dat er een keerzijde zit aan de 'big business' van geitenkaasproducten. Zo bleek onder andere dat mannelijke geitjes, bokjes, slechts als bijproduct werden gezien en dat hier dus niet goed voor werd gezorgd. Hier kijk je het gehele fragment terug dat toen in de uitzending te zien was.