background branding

Wanneer wordt jouw cosmetische ingreep vergoed door de verzekering?

cosmetische_chirurgie_radar_2022.jpg

Er zijn verschillende redenen om naar een plastisch chirurg te gaan. Zo kun je ernaartoe vanwege het uiterlijke aspect: bijvoorbeeld voor lipfillers of een borstvergroting, maar kan er ook een achterliggende medische reden zijn. Niet alle behandelingen bij de plastisch chirurg worden vergoed, maar welke wel en welke niet?

In dit overzicht zie je wanneer je een vergoeding kan verwachten bij plastische chirurgie.

Medisch noodzakelijk of niet?

Of een behandeling voor plastische chirurgie wordt vergoed, hangt vooral af van de medische noodzaak. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat een behandeling alleen onder de basisverzekering valt als deze als medisch noodzakelijk wordt gezien. De Rijksoverheid bepaalt wat voor zorg onder die noemer valt. 

Ingrepen waarbij geen sprake is van een mankement en die zijn gekozen vanwege uiterlijke voordelen, worden in principe dus niet vergoed. Al kan ook dat soms een dunne lijn zijn. Botox wordt bijvoorbeeld niet vergoed bij het straktrekken van het gezicht, maar wel als er diagnose is van overmatig zweten.

Welke situaties worden vergoed door de basisverzekering?

Independer maakte hiervoor een overzicht.

  • Je kunt beperkt lichamelijk functioneren vanwege een uiterlijke afwijking. Een voorbeeld hiervan is gezichtsbeperking vanwege een hangend ooglid.
  • Er is sprake van een ernstige misvorming van een lichaamsdeel ontstaan door een ongeluk, medische verrichting of ziekte.
  • Er is een aangeboren misvorming, voorbeelden hiervan zijn: gespleten lip, kaak of gehemelte. Maar denk ook aan geboortevlekken of een misvorming van botten in het gezicht.
  • Een operatie aan de primaire geslachtsdelen, bij iemand die zich identificeert als transgender. 

Let wel op dat er hiervoor altijd een doorverwijzing van de huisarts moet zijn.

De prijs moet in verhouding staan

Zorgverzekeraars kijken ook of de behandeling niet onnodig duur is, vergeleken met andere alternatieven. Daarnaast moet duidelijk zijn dat een behandeling een daadwerkelijke oplossing is van het probleem en of het vooruitzicht is dat de klacht of behandeling daadwerkelijk minder wordt.

Aanvullende verzekering

Mochten er vormen van plastische chirurgie zijn die niet binnen de basisverzekering vallen, dan kan er altijd gekeken worden naar alternatieven zoals een aanvullende verzekering. Wel is het belangrijk om uit te zoeken of de premie die je dan extra betaalt opweegt tegen de vergoeding die je hiervoor krijgt. 

Bron: NU.nl en Independer