Wat doet de Nationale ombudsman?

Wat doet de Nationale ombudsman eigenlijk en wie kunnen met welke klachten bij hem terecht?

Burgers kunnen bij de Nationale ombudsman aankloppen als ze een klacht hebben over de overheid. Eerst moeten de mensen bij de overheidsinstantie zelf hebben geklaagd. Als ze vinden dat ze daar geen gehoor krijgen, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Die kan een onderzoek instellen. De Nationale ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten, zonder dat er een specifieke klacht aan voorafging.

De overheid is verplicht mee te werken aan de onderzoeken, maar het oordeel van de ombudsman is niet bindend, zoals bij de rechtbank. De overheid hoeft dus niet te doen wat de ombudsman zegt.

De ombudsman heeft geen macht en moet het dus hebben van het gezag dat hij opbouwt door de kwaliteit van zijn werk. Volgens de website van de ombudsman zijn een zorgvuldig onderzoek naar de feiten, een goed onderbouwde en overtuigende beoordeling en een rapportage in leesbare vorm hierin cruciaal.

De ombudsman behandelt geen klachten over regeringsbeleid en wetten, maar kan alleen op een klacht ingaan als deze gaat over de manier waarop instanties hun taken uitvoeren.

In de afgelopen jaren deed de ombudsman onder meer onderzoek naar verkeersboetes. De organisaties vond dat mensen die verkeersboetes wel willen betalen, maar dat niet kunnen, niet horen te worden opgesloten. Ook tikte de ombudsman minister Ivo Opstelten (Justitie) vorig jaar op de vingers, omdat die te weinig deed voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

Bron: ANP