background branding

Wat is NHG?

Miljoenen mensen hebben een koophuis met Nationale Hypotheek Garantie, kortweg NHG. Wat is NHG precies?

Wanneer je een hypotheek afsluit, betaal je aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 1 procent van de hypotheekwaarde. In ruil daarvoor staat dit fonds garant voor jouw lening, mocht je die op een later moment niet meer zelf kunnen betalen.

Rentekorting


Rentekorting

Heb je NHG afgesloten, dan heeft de geldverstrekker van jouw hypotheek meer zekerheid dat deze lening wordt terugbetaald. Daarom krijg je als NHG-houder korting op de rente die je over je hypothecaire lening betaalt.Vangnet

Daarnaast is de NHG bedoeld als vangnet wanneer de zaken anders lopen dan gepland. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een scheiding, een overlijden of baanverlies. Heb je een hypotheek met NHG, dan wordt het fonds in het geval van een gedwongen verkoop je schuldeiser. Het fonds kan, afhankelijk van je situatie, je schulden kwijtschelden in het geval van een gedwongen verkoop.Aanpassingen

Nu er in tijden van de financiële crisis veelvuldig beroep wordt gedaan op de NHG-regeling, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen de normen aangepast, ook voor bestaande klanten. Radar gaat in op de vraag of dit vangnet na deze aanpassingen nog wel als zodanig werkt.