background branding

Wat verandert er door nieuwe Mediawet?

mediawet_780.jpg

De nieuwe Mediawet van staatssecretaris Sander Dekker (Media) kreeg felle kritiek in zowel Hilversum als op het Binnenhof. Maar het komt er toch van.

Wat verandert er en wat merken kijkers en luisteraars ervan?

Informatie, cultuur en educatie

- De kijker zal straks op de publieke televisiezenders vooral programma's zien die zijn gericht op informatie, cultuur en educatie. 'Plat amusement' zullen mensen op de commerciële zenders moeten zoeken. Toch worden bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) humor en amusement geen taboe, verzekert Dekker. Het mag geen doel op zich zijn, maar wel een middel om informatie en cultuur onder de aandacht te brengen.

- De radio moet zich ook op die manier onderscheiden van de commerciële zenders. Zo moet bij de keuze van muziek ook aandacht zijn voor beginnende bands, festivals of andere zaken waar op andere radiozenders weinig aandacht voor is.

Budget

- Externe producenten of organisaties mogen straks ook televisieprogramma's aanbieden en maken. Nu is dat nog voorbehouden aan de omroepen. Zij moeten daarvoor een deel van hun budget afstaan aan externen. Dekker denkt dat er zo meer vernieuwing en creativiteit in Hilversum komt.

- Om meer eenheid in het omroepbestel te krijgen, gaat de NPO van een coördinerende naar een sturende rol. De NPO moet ervoor zorgen dat het belastinggeld voor het omroepbestel goed wordt besteed.

- De publieke omroep moet open zijn over de kosten en daar verantwoording over afleggen. Zo wil Dekker geen geheimzinnigheid meer over bijvoorbeeld de kosten voor voetbalrechten.

Politieke invloed

- Benoemingen en ontslagen bij de NPO en de nieuwe Regionale Publieke Omroep (RPO) worden op afstand gezet van de minister. Dat moet voorkomen dat het kabinet via toezichthouders en bestuurders zijn politieke invloed kan uitoefenen op de radio- en televisiezenders.

Wanneer de veranderingen ingaan, is niet duidelijk. Dekker moet nog wijzigingen doorvoeren en zal dat met een aanvullende wet regelen. Die moet eerst weer door beide Kamers.

Bron: ANP