Weinig hulp voor wanbetalers in de zorg

wanbetalen.jpg

Wie eenmaal als wanbetaler te boek staat bij een zorgverzekeraar is daarna meestal aan z'n lot overgeleverd. Mensen met grote betalingsachterstanden worden op een onvriendelijke manier behandeld.

Dat staat in het onderzoek Zorgen voor de toekomst, van de Nationale ombudsman dat dinsdag is verschenen. De wanbetalersregeling, waar 300.000 burgers mee te maken hebben, wordt volgens het rapport slecht uitgevoerd.

Verplichte zorgpremie

Iemand kan in die regeling terechtkomen wanneer de verplichte zorgpremie niet is betaald. De zorgverzekeraar geeft dat door aan het Zorginstituut dat de inning, vermeerderd met een opslag, overneemt. Al jaren krijgt de ombudsman klachten over de uitvoering van de regeling. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en soms wordt door de zorgverzekeraar na jaren -en zonder aankondiging- plotseling geld geïnd.

Schulpverlening

Dinsdag maakte zorgverzekeraar DSW als eerste de nieuwe, hogere maandpremie voor 2017 bekend. Als andere zorgverzekeraars dat voorbeeld volgen is de kans groot dat meer Nederlanders in financiële problemen komen. 'De wanbetalersregeling is bedoeld om mensen die niet willen betalen af te schrikken, maar in de praktijk worden vooral mensen getroffen die niet kunnen betalen', zegt ombudsman Reinier van Zutphen.

'Na schulden bij de Belastingdienst komen betalingsachterstanden van de zorgpremie en andere zorgkosten het meest voor bij mensen die vragen om schuldhulpverlening', aldus de ombudsman.

Overdragen uitvoering

Zorginstituut Nederland, dat met de uitvoering is belast, erkent dat er problemen zijn en draagt de taak per 1 januari over aan een andere publieke dienstverlener, CAK. Die heeft aan de ombudsman toegezegd serieus met de aanbevelingen in het rapport aan de slag te gaan.

Bron: ANP