In schuldsanering: verkeersboete geschrapt

blut_geld_problemen_628.jpg

Mensen die vanwege schulden hun verkeersboete niet kunnen betalen, komen in aanmerking van kwijtschelding daarvan, schrijft het AD. Voorwaarde is wel dat iemand vrijwillig een schuldsaneringstraject heeft doorlopen.

Bovendien wordt de regeling om hoge verkeersboetes gespreid te betalen uitgebreid. Met die stappen wil staatssecretaris Dijkhoff van Justitie 'schrijnende situaties' voorkomen waarin wanbetalers gegijzeld worden. Vorig jaar besteedde Radar aandacht aan het gijzelen van mensen die hun boete niet kunnen voldoen. De Nationale ombudsman heeft hier vervolgens onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat de staat mensen onterecht van hun vrijheid berooft.

Bron: ANP MediaWatch / Algemeen Dagblad