Werkgevers willen werknemers verplicht door de teststraat

200921 coronatest.jpg

Meer dan honderd werkgevers willen hun personeel verplicht op corona laten testen voor ze aan de slag kunnen. Dat meldt BNR, de radiozender deed navraag bij werkgeversverenigingen en arbodiensten. In sommige gevallen kiezen ondernemers zelfs voor het inrichten van een eigen teststraat bij hun bedrijf.

Bij productiebedrijven is er een grotere bereidheid om te laten testen dan bij administratieve functies, merkt arbodienst Capability. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat die kantoorfuncties ook thuis te doen zijn. Volgens Titus Kramer van Capability is testen wel 'het meest neutrale systeem' om de zorgen bij werknemers weg te nemen.

Tegelijkertijd geven bedrijven er weinig ruchtbaarheid aan, zegt Kramer. 'Vakbonden vinden er wat van, bedrijven zijn bang om verkeerd in het nieuws te komen.'

'Grotere bedrijven hebben met meer zaken te maken'

Kramer zegt tegen BNR dat kleinere bedrijven eerder geneigd zijn om te testen. 'Grotere  bedrijven hebben met meer zaken te maken zoals bonden en de ondernemingsraad, daar duurt het proces langer. Een aantal bedrijven doet het wel zoals de vleesproductie, maar de grootste populatie zijn de kleinere bedrijven.'

Niet toegestaan?

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen verklaart tegenover BNR dat het niet is toegestaan om werknemer zelf te testen. Werkgevers zijn aan de ene kant verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen, maar 'aan de andere kant lopen ze vaak tegen privacyregels en grondrechten aan en dat is eigenlijk ook precies hier het geval'.

Hij vervolgt: 'Het betreft de eerbiediging van het menselijk lichaam, dus je hoeft dat niet toe te laten als werknemer. En je loopt tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan die zegt dat je dit soort medische gegevens niet mag verwerken. Dus je mag ook niet registreren hoe dat dan zit met die testuitslagen en je kunt er eigenlijk geen beleid op maken.'

Autoriteit Persoonsgegevens

Bovendient stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat werkgevers aan bepaalde eisen uit de AVG moeten voldoen alvorens ze mogen testen op corona, meldt Security.nl: 

  • de testuitslag mag niet worden opgeslagen in een bestand
  • de test mag niet automatisch plaatsvinden
  • en de verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben.

Is één van deze punten wel van toepassing, dan geldt de AVG wel.

Medische gegevens

De verwerking van onder andere medische gegevens is doorgaans verboden, aangezien het om bijzondere persoonsgegevens gaat. Er kunnen uitzonderingen zijn, maar daar moet wel (vrij) toestemming voor worden gegeven. 'In een arbeidsverhouding kan dit echter niet. Want daar is sprake van een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer, aldus de autoriteit.

Bron: BNR / ANP Mediawatch / Security.nl