Werkloosheid op zelfde niveau als voor coronacrisis

werkeloosheid site.jpg

De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het werkloosheidspercentage even groot als in februari 2020, voor de coronapandemie. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers.

De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 2,9 procent. In oktober waren 277.000 mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage was in september nog 3,1 procent.

Heropening zorgde voor meer werkgelegenheid

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. In de zomermaanden zijn diverse branches weer opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Met name jongeren hebben hiervan geprofiteerd.

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met gemiddeld 21.000 per maand naar 9,2 miljoen. Naast werklozen waren er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald.

Afname aantal verstrekte uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 199.100 WW-uitkeringen. Dat waren er 8800 minder dan in september. Vooral in de cultuursector, de horeca en de detailhandel was sprake van een sterke afname. Alleen in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen, met ruim 3 procent. Dat komt volgens het CBS door het seizoen.

Bron: ANP