Werknemers voelen zich onveilig op de werkvloer door coronavirus

AngstZorgmedewerker_31.03.2020.jpg

Zo'n een op de vijf werknemers voelt zich momenteel onveilig op de werkvloer. Een ongeveer even groot aandeel vindt dat zijn of haar werkgever niet genoeg maatregelen neemt om ze te beschermen tegen besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat vakbond CNV heeft laten uitvoeren.

Van de laagopgeleide werknemers voelt een derde zich onveilig en geeft meer dan een kwart aan dat de werkgever niet voldoende maatregelen heeft getroffen. 'Het is met name schrijnend dat de laagopgeleiden de prijs betalen voor deze crisis. Veel van hen werken in vitale sectoren en staan in de frontlinie van deze crisis', aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hoger opgeleiden kunnen vaker thuis werken.

Werknemers in de zorg voelen zich het vaakst onveilig en vinden ook het vaakst dat er niet genoeg maatregelen zijn genomen. Maar ook winkelpersoneel, transportmedewerkers, beveiligers, schoonmakers en bouwlieden geven regelmatig aan zich onveilig te voelen of meer beschermingsmaatregelen te verlangen. 'In veel sectoren is de noodzaak van een veilige werkvloer doorgedrongen', nuanceert Fortuin. 'Maar we zijn er nog lang niet, blijkt uit deze cijfers. We roepen alle werkgevers, samen met de overheid op, om te zorgen voor een veilige werkvloer.'

Als er geen maatregelen worden getroffen, 'dreigen miljoenen Nederlanders via de werkvloer besmet te worden', waarschuwt de vakbondsvoorman.

Bron: ANP