Wie krijgt de 800 euro energietoeslag? Dat verschilt per gemeente

22-03-25-energie-compensatie-toeslag-ANP-439780982.jpg

Mensen met een laag inkomen moeten 800 euro krijgen als energiecompensatie. Dat klinkt eenvoudig, maar gemeenten gaan verschillend om met deze opgave. Daardoor krijgt niet iedereen met hetzelfde inkomen ook dezelfde energietoeslag. Dat blijkt uit berichtgeving van Trouw. 

Als je een bruto inkomen hebt van ruim 2000 euro per maand, en je energierekening gaat plots met honderden euro’s omhoog, dan krijg je in de ene gemeente wel energietoeslag, maar in de andere niet. Gemeente Den Haag compenseert je met 900 euro, Dordrecht met 600 euro. In Rotterdam, daarentegen, zou je slechts 200 euro krijgen. 

120 procent van het minimumloon geldt als ‘minima’, of toch niet?

In de basis geldt dat wanneer je 120 procent van het minimumloon verdient, je tot de sociale minima behoort. De basisgedachte achter de energietoeslag is op zich eenvoudig, behoor je hiertoe, dan kan je een bedrag van 800 euro tegemoet zien. Maar wie er precies onder die minima vallen, dat bepalen gemeenten zelf. Vaak wordt de grens van 120 procent gehanteerd, maar er zijn ook gemeenten die die lat op 130 procent hebben liggen, of juist op 110. Gemeentebesturen mogen de regeling laten aansluiten op hun eigen minimabeleid.

Twijfels van gemeenten over landelijk budget voor energiecompensatie

Een reden dat sommige gemeenten voor de lage grens van 110 kiezen, is angst dat ze te weinig geld hebben om meer mensen te compenseren. Het budget dat de Rijksoverheid gemeenten geeft voor de energietoeslag is namelijk gebaseerd op 120 procent, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat er te weinig geld is. Niet alleen de energietoeslag zelf kost geld, maar ook de uitvoering: de mensen vinden die er recht op hebben en grensgevallen beoordelen, bijvoorbeeld. 

Grensgevallen rondom de energierekening

Andere gemeenten willen ruimhartig zijn. Immers, als je net buiten de definitie van ‘minima’ valt, kun je door een hogere energierekening alsnog in geldproblemen komen. En sommige mensen die binnen de definitie vallen, hebben vanwege een vast contract nog geen last van een hogere energierekening. 

Wethouder Mariska ten Heuw (SP) uit Hengelo stelt tegen Trouw: ‘De verschillen tussen gemeenten worden zo wel erg groot. We bedrijven als gemeenten eigenlijk geen inkomenspolitiek: een bijstandsuitkering is overal hetzelfde, ongeacht waar je woont. Nu loopt het wel heel erg uit elkaar.’ 

Bron: Trouw