background branding

'Woekerend groen gevaar voor verkeer'

Woekerend groen belemmert op verschillende plaatsen het zicht van het verkeer en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Veilig Verkeer Nederland trok hierover woensdag aan de bel nadat leden hadden aangegeven het als een probleem te zien.

Volgens de organisatie is het belangrijk dat struiken, heggen en bermen, die in deze tijd van het jaar weer flink zijn uitgelopen, tijdig worden gesnoeid door de gemeente.

Mensen kunnen helpen door onveilige situaties te melden bij hun gemeente en/of via de site meldpuntveiligverkeer.nl. Wegbeheerders kunnen dan actie ondernemen.

Cijfers over ongevallen door uitdijend groen zijn niet voorhanden.

Bron: ANP