background branding

'50 euro boete voor telefoneren op de fiets'

Telefoneren en WhatsAppen op de fiets, het zou verboden moeten worden. Althans, dat is wat drie kwart van de 52.000 respondenten antwoordt in een onderzoek van TROS Radar naar elektronicagebruik op de fiets. Dit kan fietsers bij onze zuiderburen en, sinds deze maand ook in Duitsland op een boete komen te staan. Hoe staan de Nederlanders hier tegenover?

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen telefoneren en het gebruikmaken van functies waarbij je naar het beeldscherm van je telefoon moet kijken. Uit het onderzoek blijkt dat de meest gebruikte ‘beeldschermfuncties’ tijdens het fietsen WhatsApp, sms en navigatie zijn.

De jeugd van tegenwoordig…

Een derde van alle respondenten zegt de telefoon te gebruiken tijdens het fietsen. Wellicht niet verbazingwekkend is dat deze percentages onder jongere respondenten hoger zijn. Het verschil zelf is wel opvallend groot: gekeken naar de leeftijdsgroep tot en met 25 jaar, geeft ruim twee derde van de respondenten aan weleens of vaak met de telefoon bezig te zijn tijdens het fietsen.

Niet altijd even veilig

De respondenten geven aan dat zij het minder veilig vinden om gebruik te maken van het beeldscherm van hun telefoon, dan om ermee te bellen. De helft van de bellers zegt dat zij altijd rekening houden met de verkeersveiligheid tijdens het telefoneren op de fiets, tegenover slechts 38 procent van de beeldschermgebruikers. Meer dan een kwart van de panelleden geeft toe dat zij de telefoon ook weleens (blijft) gebruiken wanneer de verkeerssituatie dat eigenlijk niet toelaat: 30 procent van de bellers en 25 procent van de beeldschermgebruikers.

Ongelukken

De fietsende medeweggebruiker is in de ogen van de respondenten nog gevaarlijker dan zij zichzelf beoordelen: meer dan 80 procent van alle ondervraagden vindt dat medeweggebruikers die hun telefoon gebruiken op de fiets nooit of slechts soms rekening houden met de verkeersveiligheid. 7 procent is weleens betrokken geweest bij een ongeluk(je) doordat een van de betrokken partijen bezig was met de telefoon.

50 euro boete voor telefoongebruik

75 procent van de respondenten vindt dat telefoneren op de fiets verboden moet worden. Één derde hiervan vindt dat handsfree bellen wél moet kunnen. Wat betreft het gebruik van beeldschermfuncties op de fiets, vindt 70 procent van de ondervraagden dat er een verbod op moet komen. Mochten er boetes worden opgelegd, dan vinden de meeste mensen 50 euro een passende boete.

Muziek luisteren op de fiets minder erg

Het Radar Testpanel is ook ondervraagd over muziek luisteren tijdens het fietsen. Hierover blijken de meningen het mildst: 44 procent zegt hierop graag een verbod te zien. 88 procent van de respondenten die aangeven muziek te luisteren op de fiets, zegt ervoor te zorgen dat zij ook nog wat van het verkeer om zich heen horen. Dit doen ze voornamelijk door het volume zacht te zetten en / of slechts één oordopje in te doen.

Zelf vormen ze naar eigen zeggen dan ook nauwelijks problemen in het verkeer: 98 procent zegt altijd of meestal goed rekening te houden met de verkeersveiligheid tijdens het fietsen met muziek in de oren. Slechts 24 procent bestempelt de muziekluisterende medeweggebruiker als net zo veilig.

Invoering

De Nederlandse overheid is niet voornemens om een verbod in te voeren op telefoneren tijdens het fietsen. Handhaving van een dergelijk verbod is namelijk ondoenlijk, meldt de Rijksoverheid op haar website.

Over dit onderzoek

Aan dit onderzoek deden 52.314 Testpanelleden mee. Hiervan gebruikt ruim 90 procent de fiets, waarvan twee derde aangeeft vaak te fietsen. De onderzoeksresultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 1 t/m 6 mei. Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 140.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van online onderzoek. De resultaten worden gebruikt in het tv-programma Radar en / of de website trosradar.nl.

UPDATE: Deze polluitslag is van 2014, door de redactie gecheckt en aangepast op 28 juni 2019

Wie na 1 juli 2019 al fietsend appt op zijn mobiel riskeert een boete van 95 euro. Het bedrag van 95 euro is naar verluidt afgestemd op andere sancties die al gelden voor verkeersovertredingen. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Volgens de Fietsersbond levert een appverbod op korte termijn maar weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Tekst: TROS Radar