background branding

Meer voorstanders telefoonverbod op de fiets

fiets_telefoon_smarthone_scherm_780.png

In vergelijking tot twee jaar geleden vinden meer mensen dat het gebruik van telefoons en oordopjes in het verkeer strafbaar moet zijn. Ook voetgangers die in de weer zijn met hun smartphone gaan wat de bijna 50.000 respondenten betreft niet vrijuit. De boetes zijn uiteraard voor anderen, want de testpanelleden zelf verliezen de verkeersveiligheid zelden uit het oog.

86 procent van de panelleden vindt dat telefoneren tijdens het fietsen strafbaar moet zijn. Dat is ruim 10 procent meer dan bij het testpanelonderzoek twee jaar geleden. Net iets minder mensen vinden dat beeldschermgebruik (bijvoorbeeld WhatsAppen of navigeren) op de fiets bestraft moet worden. Ook dat is een stijging ten opzichte van twee jaar geleden; toen vond 70 procent dat.

59 procent vindt, net als bij het vorige onderzoek, 50 euro een passende boete voor telefoongebruik op de fiets. Een ruim kwart (26%) vindt dat het bedrag hoger mag zijn.

Een wettelijk verbod

Twee jaar geleden was de overheid nog niet van plan om een verbod in te voeren. Handhaving ervan zou ondoenlijk zijn. Een jaar geleden was dit nog steeds het verhaal. Vorige week is echter bekend geworden dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur toch gaat onderzoeken of een verbod haalbaar is.

Smombies

Niet alleen fietsers, ook wandelende smartphonegebruikers raken steeds vaker betrokken bij verkeersongevallen. Duitsland heeft er inmiddels een woord voor: smombies – een samentrekking van de woorden 'smartphone' en 'zombies'. Smombies zijn mensen die zo opgaan in hun telefoon, dat ze afgesloten lijken van de wereld om zich heen. Sommige Duitse steden hebben verkeerslichten in de stoep geplaatst: wél in het blikveld van de smombie.

De Amerikaanse staat New Jersey overweegt om oversteken zonder op te kijken van je telefoon strafbaar te maken: 50 dollar of een celstraf van 15 dagen. Celstraf is geen typisch Nederlandse maatregel, maar een boete? 86 procent van het Radar Testpanel vindt dat oversteken zonder kijken bestraft mag worden, met 50 euro als meest genoemd boetebedrag.

Ook oordopjes in de ban

Zou ook het dragen van oordopjes of een koptelefoon in het verkeer strafbaar moeten zijn? Voor voetgangers zijn de testpanelleden relatief mild: 45 procent vindt dat voetgangers geen oordopjes of koptelefoon zouden mogen dragen. Waar het automobilisten betreft, vindt 68 procent dat. Voor fietsers zijn de respondenten het strengst: voor deze groep zou volgens 78 procent een verbod moeten gelden. De hoogte van de boete? 50 euro.

Jongeren versus ouderen

De hierboven genoemde resultaten zijn flink afhankelijk van de leeftijd van de panelleden. In alle gevallen geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het percentage dat vindt dat bovengenoemde zaken strafbaar moeten worden. Bij telefoneren op de fiets zijn de verschillen het grootst: in de categorie tot 36 jaar is 41 procent voor een verbod, terwijl dat bij de 66-plussers maar liefst 93 procent is.

De onbezonnen ander

Mensen gedragen zich in vergelijking tot twee jaar geleden gevaarlijker met hun telefoon in het verkeer. Althans, dat is de conclusie wanneer 'de ander' wordt beoordeeld. Waar twee jaar geleden 80 procent vond dat anderen (bijna) nooit rekening houden met de verkeersveiligheid wanneer zij hun telefoon gebruiken in het verkeer, zegt nu 86 procent dat dit het geval is.

Wanneer ze zichzelf beoordelen, zegt slechts 3 procent dat zij de verkeersveiligheid nooit of meestal niet in acht nemen. 47 procent zegt de telefoon überhaupt niet te gebruiken in het verkeer. Bij mensen van 56 jaar en ouder ligt dit percentage hoger (51%), bij jongere testpanelleden (tot 36 jaar) zegt nog geen kwart (23%) de telefoon te negeren in het verkeer.

Uitzetten? Dat doet de jeugd niet

De meest gebruikte manier om ervoor te zorgen dat de telefoon niet of minder afleidt in het verkeer, is de handsfree gebruiken (34%). De jongere testpanelgebruikers (tot 36 jaar) geven daarnaast aan de telefoon op stil te zetten (22%) of buiten handbereik te leggen (22%). Naarmate de leeftijd van de respondenten vordert, is de telefoon uitzetten een veel gekozen methode om afleiding te voorkomen. Waar 22 procent van de 66-plussers de telefoon uitschakelt, doet slechts 2 procent van de 36-minners dit. Deze laatste groep geeft overigens vaker aan helemaal geen speciale actie te ondernemen.Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 55.134 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 29 maart en 5 april 2016.


Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 100.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.Word ook Testpanellid

Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.


Aan het onderzoek deden 55.134 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 29 maart en 5 april 2016.

Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.