Zalm zonder antibiotica: is biologisch echt beter dan niet-biologisch?

Biologische Zalm

Biologische zalm, wilde zalm of ‘gewone’ kweekzalm: er zijn allerlei soorten zalm in de schappen te vinden. Mensen die biologische zalm kopen, doen dit vooral omdat ze denken dat er geen antibiotica in zit, blijkt uit een poll van Radar. Klopt dat eigenlijk wel? En is dat echt het verschil tussen biologisch en niet-biologisch?

Meerderheid denkt: geen antibiotica in biologische zalm

Een veelgehoorde reden om biologische vis te kopen, is dat er geen antibiotica in zit. Dit blijkt ook uit een kleinschalige poll van Radar. Van de 523 mensen die onze poll invulden, geeft 59 procent aan biologische zalm te kopen omdat er geen antibiotica in zit. 

Ook de andere (meerkeuze) antwoorden werden vaak aangeklikt. Zo denkt 32 procent van de polldeelnemers dat de vissen gezonder eten krijgen, denkt 29 procent dat de vissen meer zwemruimte hebben en denkt 24 procent dat de vis in het wild gevangen is. 

21 procent geeft een andere reden. Zo vertelt iemand de biologische verpakkingen vooral om financiële redenen te kopen: “Vaak is de biologische zalm met 35 procent afgeprijsd.” Ook de reden “Mijn vrouw vind biologisch fijn. Ik laat haar graag in die waan”, komt voorbij.  

Radar laat het testen

Om te onderzoeken of biologische zalm inderdaad vrij is van antibiotica, heeft Radar zowel biologische als niet-biologische zalm van drie verschillende supermarkten laten testen. En wat blijkt: in geen één stuk zalm is antibiotica aangetroffen. 

Een woordvoerder van Good Fish geeft uitleg: “Het verbaast mij niet dat biologische zalm vrij is van antibiotica, want dat is inherent aan de standaard erachter. Er hoeft maar één keer antibiotica in biologische zalm gevonden te worden en de sector draait zichzelf de nek om.”

“Echter, staat het niet zo beschreven in de Europese standaard voor biologische zalm”, geeft ze als kanttekening. Er mag dus wel antibiotica gebruikt worden, maar dit gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks. 

Geen antibiotica in niet-biologische zalm

Heeft Good Fish ook een verklaring voor het feit dat niet-biologische zalm ook vrij van antibiotica blijkt? De woordvoerder vertelt: “De niet-biologische kweek gebruikt nog steeds antibiotica, maar het gebruik is de afgelopen jaren sterk gedaald.”

Daarnaast is de zalm die Radar getest heeft, ASC-gecertificeerd. “ASC verbiedt dat er pro-actief antibiotica wordt gebruikt”, legt de woordvoerder uit. “Het mag dus alleen gebruikt worden na de komst van een dierenarts én als het gebruikt wordt, moet er een plan komen om het gebruik de volgende keer te vermijden.” 

“Sowieso is zalm uit Noorwegen bijna zo goed als vrij van antibiotica”, vertelt ze tot slot. 

Is biologische zalm gezonder?

Biologische zalm en ‘gewone’ kweekzalm hebben dan ook ongeveer dezelfde voedingswaarde. Het Voedingscentrum vertelde ons al eerder dat voedingsmiddelen in Nederland streng worden gecontroleerd en dat het daarom niet zo veel van elkaar verschilt. “Er zijn strenge regels rondom antibiotica en regels voor kwekerijen. Ook geïmporteerde vissen worden gecontroleerd.”