Zorg kan niet verduurzamen of digitaliseren door 'neerwaartse financiële spiraal'

14022022-arts-online.jpg

De Nederlandse zorg staat er financieel te slecht voor om genoeg te investeren, waarschuwt adviesbureau Deloitte in een rapport. De marges zijn 'flinterdun' en daardoor ontbreekt het aan geld voor digitalisering en verduurzaming, terwijl investeringen daarin volgens de onderzoekers wel hard nodig zijn. Ze stellen dat de sector financieel in een 'neerwaartse spiraal' zit. Er is 'meer lef' en samenwerking nodig om daar weer uit te komen.

'Zorginstellingen, verzekeraars, de overheid en financiers moeten de handen ineen slaan', adviseert Deloitte. Het bureau zegt dat de zorg de grootste sector van Nederland is. Doordat de investeringen achterblijven, ligt de zorg qua digitalisering achter op andere sectoren. In de zorg gaat een steeds groter deel van de middelen op aan personeelskosten. Dat noemen de onderzoekers 'opmerkelijk', aangezien we 'juist naar een digitale samenleving gaan'.

'Technologie helpt in het verlagen van de werkdruk, waardoor het ziekteverzuim afneemt en de productiviteit toeneemt, hetgeen nodig is met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt', aldus de opstellers van het rapport. 'Het helpt hierbij dat digitale zorg steeds breder en in toenemende mate geaccepteerd wordt en teleconsulten tegenwoordig ook gedeclareerd mogen worden', voegen ze eraan toe.

Zorg draagt te beperkt bij aan verduurzaming

Verduurzaming is ook belangrijk, omdat de zorg 'miljoenen vierkante meters aan vastgoed' heeft. Als daar de komende jaren niet genoeg geld in wordt gestoken, draagt de sector 'te beperkt' bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Om precies te zijn is volgens het onderzoek circa 6 miljard euro nodig. Zorginstellingen moeten dat bedrag in de komende vijf jaar investeren om zich aan de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord te houden.

In de ziekenhuizen staat de winstgevendheid het meest onder druk, aldus het rapport. Ook de geestelijke gezondheidszorg kampt al jaren met financiële zorgen.

Volgens Deloitte zou de komende vijf jaar in totaal zo'n 30 miljard euro geïnvesteerd moeten worden om 'een trendbreuk te forceren'. Naast het verbeteren van systemen en gebouwen is een 'fikse capaciteitsuitbreiding' nodig. Door vergrijzing zal de vraag naar zorg immers nog sterker stijgen.

Bron: ANP