'Zorg verpleeghuis is gehaast'

Twee op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vinden dat het personeel te weinig tijd en aandacht voor hen heeft. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) in een woensdag bekendgemaakt rapport.

De bewoners vinden de zorg te gehaast. Ook is er geen tijd om met hen over levensvragen te praten als ze daaraan behoefte hebben. Verpleeghuisbewoners zeggen dat ze te weinig autonomie over hun leven hebben en te weinig privacy ervaren.

De helft van hen kan niet zelf bepalen wanneer ze opstaan uit bed. Een op de vier mensen met lichamelijke ziekten mag niet zelf bepalen wanneer hij of zij naar het toilet gaat. Ook klagen mensen dat personeel de kamer binnenkomt zonder te kloppen.

Het SCP ondervroeg ongeveer 1500 bewoners of hun familieleden dan wel vrienden.

Bijna 15 procent van de bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen zegt meer sociale contacten te hebben dan vroeger. Maar meer dan de helft van de groep zegt sinds de verhuizing juist minder contact te hebben.

Meer dan 90 procent van de tehuisbewoners zegt toch tevreden te zijn over de zorg die ze ontvangt en de manier waarop het personeel de bewoners behandelt.

Brancheorganisatie Actiz wil vooral dit punt aanstippen. Desondanks vindt ook de belangenbehartiger dat de zorg verschaalt. Zorginstellingen worden gekort op de tarieven. Daardoor moeten dezelfde aantallen mensen meer werk doen. Actiz heeft daarover al meermalen aan de bel getrokken bij onder meer de overheid. Volgens een woordvoerster wil de organisatie een discussie aanwakkeren over wat Nederland overheeft voor de ouderenzorg.

Bron: ANP