Zorginstituut adviseert: 'NIP-test niet in basispakket'

zwangere-vroeg-nipttest.jpg

De NIP-test, waarmee embryo's getest worden op erfelijke aandoeningen, zoals het syndroom van Down, hoort niet thuis in de basisverzekering. Dit staat volgens de Volkskrant in een advies van het Zorginstituut aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Alleen bij vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een 'afwijking', zou de test vergoed moeten worden. De NIP-test kost 500 euro, hiervan moeten zij zelf 175 euro betalen. Dit wordt niet vergoed uit de basisverzekering, maar uit een speciale subsidieregeling die geldt tot 2020 en 26 miljoen euro kost. Sinds april is de test beschikbaar voor zwangere vrouw

500 euro voor Belgische test

Voordat de regeling inging, lieten duizenden vrouwen de test in België uitvoeren en betaalden de rekening van ruim 500 euro zelf.

In Nederland was de test alleen beschikbaar voor risicogroepen, na een zogenoemde combinatietest. Als daaruit een verhoogd risico naar voren kwam, werd de NIP-test wel volledig vergoed.

Beslissing over uiterlijk twee jaar

Over uiterlijk twee jaar moet het kabinet beslissen hoe de test betaalt moet worden. Het kabinet heeft meerdere opties: vrouwen zelf laten betalen, betalen met behulp van de subsidieregeling of betalen uit het basispakket. Als deze opties niet beschikbaar zijn zal het Kabinet een nieuwe manier moeten bedenken om de test te vergoeden. Op dit moment zijn de partijen hier nog niet over u

'Het is aan de minister en de politiek'

Het Zorginstituut 'wil niet zeggen dat het ervoor pleit dat de zwangere vrouw (en haar partner) de kosten hiervan zelf dragen', zo schrijft het volgens de Volkskrant. En: 'Het is aan de minister en de politiek om te besluiten welke financieringsbron zou passen voor de vergoeding van de NIPT als eerste test bij het ontbreken van een medische indicatie, gegeven de conclusie van het Zorginstituut dat de zorgverzekeringswet hiervoor niet past.'

Bron: Volkskrant