background branding

Subsidie voor NIPT blijft

nipt-subsidie-overheid26042016.jpg

De prijs voor de downtest voor zwangere vrouwen gaat niet omhoog. De overheid mag doorgaan met de subsidie op deze NIPT, zo heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Een bedrijf uit België had geëist dat de subsidie werd gestaakt vanwege ongeoorloofde staatssteun. Maar de voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat woensdag afgewezen.Sinds begin april mogen de acht academische ziekenhuizen de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) afnemen bij alle zwangeren die dat willen. Deze bloedtest brengt onder meer het syndroom van Down aan het licht. Door een subsidie van jaarlijks 26 miljoen euro betalen ze daarvoor een eigen bijdrage van 175 euro. Tot voor kort mochten zwangeren in Nederland alleen een NIP-test laten doen als ze een verhoogd risico lopen op een kind met een afwijking.

Gendia vreest

Het Belgische laboratorium Gendia, een belangrijke maker van NIPT, verdiende de afgelopen jaren goed aan Nederlandse vrouwen die niet in aanmerking kwamen voor de test en die toch wilden doen. Ze betaalden hiervoor een marktprijs van meer dan 500 euro. Het bedrijf heeft in Nederland veel locaties waar vrouwen hun bloed kunnen laten afnemen. Gendia vreest nu uit de markt te worden geprijsd.

Algemeen economisch belang

Volgens de rechter is staatssteun in dit geval toelaatbaar, omdat er sprake is van een dienst van algemeen economisch belang. Dat belang is volgens de Staat dat zwangere vrouwen gelijke toegang moeten hebben tot prenataal onderzoek en dat er gelijke keuzevrijheid moet zijn tussen de twee testen hiervoor: de combinatietest en de NIPT. De rechter gaat daar in mee.

Reactie directeur Gendia

Directeur Patrick Willems van Gendia beraadt zich op het instellen van hoger beroep. Volgens Willems gaat het wel degelijk om valse concurrentie voor buitenlandse laboratoria. 'Teleurstellend is ook dat de rechtbank met geen woord rept over het feit dat de subsidieregeling discrimineert, omdat Gendia daarvan is uitgesloten.' Hij wijst erop dat zijn bedrijf veel sneller de testuitslag bekend kan maken dan de ziekenhuizen nu kunnen. Voor een zwangere vrouw is dat van groot belang, aldus Willems.

Bron: ANP