Zorgmedewerkers met langdurige coronaklachten krijgen toch compensatie

zorgmedewerkers .jpg

Het kabinet gaat alsnog zelf werken aan een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten niet meer kunnen werken. Dat meldt zorgminister Conny Helder aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op haast met het compenseren van zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 ziek zijn geworden en daar nog steeds veel last van hebben. Maar Helder liet het tot dusver, mede op advies van de Raad van State, aan werkgevers om dat te regelen. Het kabinet zou eventueel wel een financiële bijdrage leveren.

Werkgevers willen niet meewerken

De werkgevers in de gezondheidszorg hebben evenwel laten weten dat zij daar niet aan mee kunnen en willen werken. ‘De morele en praktisch gewenste betrokkenheid van werkgevers zijn volgens hen onvoldoende grond om gehoor te geven aan de oproep voor een collectieve regeling’, aldus Helder.

De vakbonden legden de verantwoordelijkheid al eerder bij het kabinet. FNV en CNV eisen in een onlangs aangekondigd kort geding tegen de minister een voorschot van een kleine 23.000 euro voor alle zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt. Het gaat volgens de bonden om ongeveer duizend mensen.

‘Los van juridische procedure’

Helder laat weten dat zij de regeling waar zij nu aan gaat werken "los ziet van deze juridische procedure". Wel erkent de minister dat zij mogelijk rekening zal moeten houden met de uitkomst van het kort geding. Daarnaast moet de regeling uitvoerbaar zijn en voldoende afgebakend.

Wat Helder betreft komen mensen alleen voor compensatie in aanmerking als zij in de periode maart tot en met juni 2020 "veelvuldig en intensief" zorg aan coronapatiënten hebben verleend in een ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis. Ook moet een arts hebben vastgesteld dat zij al meer dan twee jaar coronagerelateerde klachten hebben.

Debat over kritisch rapport

De Tweede Kamer debatteert uitgerekend woensdag over een uiterst kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het optreden van het kabinet in de eerste fase van de coronapandemie. Daarbij gaat het onder meer over het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers die in die eerste golf voor coronapatiënten zorgden.

De Eerste Kamer nam dinsdag nog een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen 150 miljoen euro in een fonds te stoppen, om zorgpersoneel met langdurige coronaklachten te ondersteunen.

Bron: ANP