Zorgverzekeraars gaan tegen wet in als ze vergoeding voor ggz- en wijkzorg wijzigen

Zorgverzekering-153530633_s.jpg

De aanpassingen die de zorgverzekeraars doen in de vergoedingen van ggz- en wijkzorg gaan tegen de Zorgverzekeringswet in, vindt de Consumentenbond. Zij wil dat de Tweede Kamer ingrijpt om consumenten in de zorg te beschermen.

Restitutiepolissen, waarbij consumenten vrijheid hebben om hun zorgverzekeraar te kiezen, worden schaarser en worden vervangen door combinatiepolissen. Bij deze polissen worden ggz- en wijkzorg niet volledig vergoed. Directeur van Consumentenbond Sandra Molenaar zegt: ‘Dat vinden wij onacceptabel. Hierdoor ontstaat een belemmering voor consumenten om naar de zorgverlener van hun keuze te gaan en tast dus het principe van vrije artsenkeuze aan.’

Molenaar geeft aan dat in een peiling onder 10.000 panelleden van de Consumentenbond, 90 procent stelt het van groot belang te vinden dat zij zelf kunnen bepalen naar welke zorgverlener ze gaan.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Tweede Kamer

Molenaar: ‘In een systeem dat toch al niet goed functioneert, tornen verzekeraars verder aan vergoedingen. Daar kunnen wij niet achter staan. Wij hebben de minister, die verantwoordelijk is voor het zorgverzekeringsstelsel, gevraagd maatregelen te nemen en we zijn hierover al enige tijd in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’ De Consumentenbond gaat de situatie bespreken met toezichthouder NZA en vraagt de Kamer om in te grijpen.

Bron: Consumentenbond