background branding

Zware pijnstillers via vervalst recept - brief van voorzitter KNMP aan Antoinette Hertsenberg

zware-pijnstillers-apotheek-vals-recept-reactie-knmp.png

Met een vervalst recept, expres voorzien van een aantal fouten, kreeg Radar bij 15 apotheken in Nederland zware pijnstillers mee. Dit laten we zien in de uitzending van 15 mei 2017. In reactie hierop heeft de voorzitter van apothekersorganisatie KNMP een brief geschreven aan Antoinette Hertsenberg. Lees deze brief, en de reactie van de redactie van Radar hierop, hieronder.

Datum: 15 mei 2017

Ons kenmerk: GKN 20170140 kb

Uw kenmerk: -

CC: -

Betreft: Verzoek tot medewerking uitzending Radar

Geachte mevrouw Hertsenberg,

Uw redactie heeft de KNMP gevraagd medewerking te verlenen aan Radar. Een verzoek dat vaker tot ons komt en dat wij niet eerder hebben geweigerd. Voor de uitzending van maandag 15 mei 2017 willen wij ons beperken tot een statement, dat overigens in gezamenlijkheid met ZN is opgesteld.

De reden om dit keer niet naar de studio te komen, ligt in het feit dat wij de gekozen methodiek ontoelaatbaar vinden. Om tot de vervalsingen te komen, zijn de volgende delicten gepleegd:

- Valsheid in geschrifte

- Overtreding van de Opiumwet

- Identiteitsfraude (van de ‘voorschrijvend’ arts, inclusief het gebruik van diens logo)

- Ongeoorloofd voorschrijven van medicijnen

- Uitlokking

- Aanzetten tot en het plegen van verzekeringsfraudeVervalsing

Uw redactie heeft op een tamelijk professionele manier recepten vervalst. Dit heeft geleid tot recepten die niet op essentiële punten afwijken van de elektronische recepten die dagelijks in de apotheek worden aangeboden. U heeft bovendien de apotheker aangezet tot verzekeringsfraude, en tot overtreding van de opiumwet.

Wij vinden dit alle perken te buiten gaan. Uw eigen beroepsorganisatie, de NVJ, schrijft niet voor niets dat nieuwsgaring en de weergave ervan “waarheidsgetrouw”, “fair” en “met open vizier” moeten plaatsvinden.Verslavingsproblematiek

Uw actie dient geen enkel maatschappelijk belang. Integendeel: de zorg wordt er nodeloos mee belast. Te meer daar uw tendentieuze berichtgeving mensen kan ertoe kan aanzetten om dit ook te doen.

De werkelijke problematiek achter vervalsingen is verslavingsproblematiek. Die los je niet op aan de apotheekbalie, maar vraagt om gespecialiseerde behandeling door een arts dan wel een verslavingskliniek.

De door u in scène gezette situatie lijkt hier niet op. Het aantal ‘voorgeschreven’ tabletten op de vervalste recepten is laag (20 stuks respectievelijk 5 stuks), onvoldoende om een verslaving mee in stand te houden. Het is dus niet vreemd dat de apotheker de tabletten in goed vertrouwen heeft meegegeven.Het systeem werkt

Vervalsingen komen voor, en elk geval is er één te veel. Daarover bestaat geen twijfel. Apothekers zijn hier alert op, melden dit aan elkaar (bijvoorbeeld via onze website), aan de Inspectie en soms ook aan de politie. Het aantal vervalsingen op jaarbasis is niet meer dan een paar honderd gevallen, op een totaal aantal recepten van zo’n 250 miljoen(!). Dat is een bijzonder laag percentage. We denken dus dat het systeem uitstekend werkt. En zowel apothekers zelf als de Inspectie en ook zorgverzekeraars controleren op allerlei momenten, soms nog jaren achteraf. Wellicht zijn uw gevallen al gemeld, en wellicht zou uw frauderende redacteur bij een materiële controle door de zorgverzekeraar alsnog tegen de lamp lopen.

Daar komt bij dat het gaat om middelen die zeer veelvuldig worden verstrekt: tramadol 1,25 miljoen keer per jaar; oxycodon 1,8 miljoen keer per jaar. Een patiënt kan dus gemakkelijk, bij hevige pijn (al dan niet gefingeerd bij de huisartsenpost of een huisarts in een andere stad!) een paar tabletten voorgeschreven krijgen. Nog een reden waarom de onderhavige recepten geen argwaan hebben gewekt. Dat neemt niet weg dat kwaadwillenden altijd kans maken op ‘succes’. Daartegen is geen systeem bestand.Vertrouwensrelatie

Wanneer er een goed verzorgde, welbespraakte patiënt aan de balie staat, die een recept laat zien dat op zijn eigen naam is gesteld (dit gebeurt in de regel niet bij vervalsingen! Die staan op een gefingeerde naam), met een naam en logo van een werkelijk bestaande huisarts, dan past dit bij een voorschrift voor een acute situatie. Niet bij oplichting.

Tot slot: apothekers zijn zorgverleners. Het kan niet zo zijn dat zij hun patiënten op voorhand zien als criminelen. Een dergelijke houding zou de vertrouwensrelatie tussen apotheker en patiënt ernstig schaden.

Wij hopen voor een volgende keer op hernieuwing van de tot voor kort prettige samenwerking met uw over het algemeen zeer gewaardeerde programma.

Met vriendelijke groet,

Gerben Klein Nulent

Voorzitter KNMP

---Reactie Radar:

In deze brief wordt gesproken over een aantal vervalsingen van 'op jaarbasis is niet meer dan een paar honderd gevallen, op een totaal aantal recepten van zo’n 250 miljoen(!). Dat is een bijzonder laag percentage.' Radar lukte het alle vijftien keer om met een vervalst recept zware pijnstillers mee te krijgen. VVD, PVV, D66 en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik reageren in onze uitzending en denken dat dit aantal van 60 officiële aangiftes door apothekers bij de IGZ slechts het topje van de ijsberg is.


In deze brief wordt gesproken over een aantal vervalsingen van 'op jaarbasis is niet meer dan een paar honderd gevallen, op een totaal aantal recepten van zo’n 250 miljoen(!). Dat is een bijzonder laag percentage.' Radar lukte het alle vijftien keer om met een vervalst recept zware pijnstillers mee te krijgen. VVD, PVV, D66 en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik reageren in onze uitzending en denken dat dit aantal van 60 officiële aangiftes door apothekers bij de IGZ slechts het topje van de ijsberg is.