Zwemmen met het lekkere weer? Pas op voor blauwalg en botulisme

Zwemmen-5-8-2020.jpg

De kwaliteit van open zwemwater in Nederland zal de komende tropische dagen snel afnemen. Dat komt doordat blauwalg en botulisme zich heel snel verspreiden in ondiep water dat opwarmt. Waterbeheerders houden de situatie scherp in de gaten en geven zo nodig een negatief zwemadvies op zwemwater.nl, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag.

Door het zeer droge voorjaar is een aantal zwemplassen minder diep dan anders. Ook staat er weinig stroming in sommige beken en vaarten. Op dit moment nemen blauwalg en botulisme al snel toe, aldus de LCW. Bijvoorbeeld in het Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Noord-Brabant breidt de blauwalg zich heel snel uit. Blauwalg is een bacterie die een drijflaag met voor mensen giftige toxines op het water vormt. Botulisme doodt vogels en vissen. Mensen kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die met botulisme zijn besmet.

Zwemmen in rivieren wordt afgeraden

Ook de waterstand in de grote rivieren is laag volgens de LCW. Dat is ook gevaarlijk voor zwemmers, want daardoor is de stroming in de rivieren sterker. Rijkswaterstaat raadt het zwemmen in de rivieren altijd af. Vooral de Maas staat erg laag en dat wordt de komende weken niet beter gezien de weersverwachting. Om zoveel mogelijk water vast te houden wordt er op de Maas beperkt geschut, waardoor de wachttijd voor de scheepvaart kan oplopen. Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer staat wat hoger om voldoende watervoorraad te hebben. De LCW denkt niet dat de drinkwaterbereiding in gevaar komt, maar adviseert wel om verstandig om te gaan met drinkwater.

Landelijke neerslagtekort

De grondwaterstand in het noorden en westen van het land is iets verbeterd door de regen van begin juli. Maar in Midden-, Zuid- en Oost-Nederland staat het grondwater nog steeds veel te laag. Het landelijke neerslagtekort staat nu op 220 millimeter en dat zal de komende weken verder oplopen. Vooral in Zeeland, het Gelderse Rivierengebied en Noord-Limburg is veel te weinig regen gevallen.

Bron: ANP