Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
arpiko
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 dec 2017 14:28

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door arpiko » 07 jan 2018 17:37

Het niet deponeren van de jaarrekening 2016 heeft veel consequenties voor de bestuurder van Lotisico bv en voor de
Bestuurder van de Bv Handel-maatschappij in onroerend goederen nieuwe uitleg. Bij faillissement worden de bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk gesteld ook in prive.

Moneyman
Berichten: 14025
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman » 07 jan 2018 18:38

Klopt. En daarmee is het door Redhead aangedragen middel een van de sterkste opties. En ook nog eens makkelijk uitvoerbaar en relatief goedkoop.

Arent
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 aug 2017 14:25

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Arent » 07 jan 2018 22:11

Ik heb de voorbeeld brief ook (via email) verstuurd. Wat gaan we doen na de komende 14 dagen? "Redhead55", hoe bereiken we elkaar zodat we minstens 3 gedupeerden hebben? Ik doe graag mee. Het gaat me niet direct om de prijs (alhoewel.. ik kan er wel lekker een weekendje voor weg:-) ) maar vooral om het onverteerbare gevoel dat ik ontzettend belazerd wordt.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 07 jan 2018 22:53

@Arent. Email wordt niet beantwoord. Ik zou willen adviseren om dat ook per brief te doen. Liefst aangetekend. Dan heb je in elk geval een bewijs van ter post bezorging. Wordt de brief niet aangenomen dan komt deze retour naar de afzender (voorzien van een sticker met de opmerking "geweigerd" of "verhuisd". Mits uiteraard wel een adres is aangegeven op de envelop. Voor bedrijven is dat meestal geen probleem (staat vaak op de envelop) maar voor particulier dus wel belangrijk om op de envelop te vermelden zodat PostNL weet waar naartoe de envelop dien te worden geretourneerd. Goed bewaren! Het kan als bewijs dienen dat de sommatie ook daadwerkelijk is verzonden. (gedaagde kan altijd beweren de brief niet ontvangen te hebben en dan rust de bewijslast op de eiser)

Enkelen beschikken over de balans van 2015 (de laatst gepubliceerde jaarrekening). Daaruit zijn z.g. kengetallen af te leiden m.b.t. liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Ik ben dat in een document aan het uitwerken en zal dat hier op korte termijn plaatsen.

Stuur maar een PB hoe we elkaar kunnen bereiken (ook anderen mogen dat doen).

Voor de goede orde: ik heb zelf GEEN polissen maar wil gedupeerden met alle liefde met raad en daad bijstaan.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 08 jan 2018 02:08

In de bijlage een analyse van de laatst bekende jaarrekening van Lotisico.
Bijlagen
Lotisico analyse balans.docx
(19.71 KiB) 82 keer gedownload

Moneyman
Berichten: 14025
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman » 08 jan 2018 11:04

Arent schreef:"Redhead55", hoe bereiken we elkaar zodat we minstens 3 gedupeerden hebben?
Tip: zorg dat je zoveel mogelijk gedupeerden hebt die meedoen in die faillissementsaanvraag. Als je er "maar" 3 hebt, en Lotisico zou de 2 kleinste vorderingen alsnog betalen, voldoe je niet meer aan het pluraliteitsbeginsel en is je faillissementsaanvraag kansloos. Hoe meer schuldeisers, hoe kleiner dat risico.

Let wel: als schuldeiser tellen alleen diegenen die aantoonbaar een niet-betaalde vordering hebben. Minimaal één daarvan moet direct opeisbaar zijn. Het moet dus gaan om deelnemers die een gewonnen prijs niet uitbetaald hebben gekregen. Deelnemers die niet weten of er een prijs op hun lot is gevallen, bijvoorbeeld omdat de trekking nog niet is verricht, zijn (nog) geen schuldeiser en kunnen dus ook niet als verzoekster in een faillissementsaanvraag meedoen.

arpiko
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 dec 2017 14:28

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door arpiko » 08 jan 2018 12:00

Ik wil ook meedoen om schuldeisers te krijgen.
Het blijft moeilijk om de balans 2015 van Lotisico uit te pluizen.
De vlottende activa moeten bestaan uit : bv liquide middelen vorderingen etc.
Als er bij een trekking ca. € 7000,-- wordt uitbetaald zo je zo denken dat er nog
wel 150 jaar 3 trekkingen per jaar uitbetaald worden. Ik vrees echter dat de
bottleneck zit in het bedrag van liquide middelen t.o.v. vorderingen

Redhead55, ik heb erg veel polissen. Ik schenk jou een polis aan toonder waarop
fl 100,-- viel de laatste trekking 255ste. Jij zet je belangeloos in voor deze zaak en
ik wil je deze geste doen. Dan kan je ook schuldeiser zijn. stuur een mail naar
[email protected] en we hebben verder contact. Oke

Kortom wie steken de koppen bij elkaar.

Redhead

Moneyman
Berichten: 14025
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman » 08 jan 2018 13:35

redhead55 schreef:In de bijlage een analyse van de laatst bekende jaarrekening van Lotisico.
Leuk leesvoer. Ben wel benieuwd naar de solvabiliteitsratio''s van andere loterijen. Qua vermogen zit dat toch allemaal net ff wat anders in elkaar dan reguliere bedrijven. Misschien is een prima liquiditeit en een mindere solvabiliteit wel heel normaal.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 » 08 jan 2018 17:32

Geachte heer Pos,In uw e-mail van 23 oktober 2017 vraagt u informatie over Lotisico. U geeft aan dat u een prijs heeft gewonnen, maar dat de loterij deze nog niet heeft uitgekeerd. Tevens geeft u aan dat ze niet meer bereikbaar zijn.De Kansspelautoriteit houdt geen toezicht op deze aanbieder en kan u daarom niet verder helpen. U heeft al geprobeerd er met de aanbieder uit te komen, maar aangezien zij slecht bereikbaar zijn adviseren wij u om bij een dergelijk conflict juridisch advies in te winnen.Uit artikel 44 van de Wet op de kansspelen blijkt dat deze wet niet van toepassing is op voor 1 juli 1905 “wettiglijk aangelegde” loterijen. Dit betekent dat Lotisico (opgericht in 1902) is uitgezonderd van de Wet op de kansspelen. Lotisico valt daarom buiten de reikwijdte van de Kansspelautoriteit. Zolang de wetgever geen aanleiding ziet Lotisico alsnog onder de Wet op de kansspelen dan wel een andere wet te laten vallen, zal Lotisico in de huidige vorm kunnen blijven bestaan.Lotisico is opgericht 9 juli 1902 en bracht een verzekeringspolis op de markt waarmee men zich kon indekken tegen het risico dat iemand loopt tijdens het meespelen aan een loterij. De polis werd in het begin gekoppeld aan de uitslag van de Staatsloterij, maar nadat de nummeringswijze van deze loterij wijzigde, moest Lotisico begin jaren '30 eigen trekkingen gaan houden. Voor zover bekend vinden deze trekkingen nog steeds plaats.Met vriendelijke groet,Maggy van Luyn

Medewerker toezicht

Dit is wat ik al eerder heb geprobeerd, ik neem aan dat wij ook een beetje kansloos zijn.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 08 jan 2018 22:14

Moneyman schreef:
redhead55 schreef:In de bijlage een analyse van de laatst bekende jaarrekening van Lotisico.
Leuk leesvoer. Ben wel benieuwd naar de solvabiliteitsratio''s van andere loterijen. Qua vermogen zit dat toch allemaal net ff wat anders in elkaar dan reguliere bedrijven. Misschien is een prima liquiditeit en een mindere solvabiliteit wel heel normaal.
Die zal vermoedelijk bij loterijen inderdaad iets anders liggen. Toen Loterijverlies beslag liet leggen bij de Staatloterij, bleek het eigen vermogen
van hen slechts ca 66 miljoen te zijn. Er was toen zelfs angst dat de Staatloterij niet aan haar uitbetalingsverplichting na de trekking kon voldoen.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 08 jan 2018 23:18

Het "slagveld" overziend, mogen we constateren dat de problemen begin 2017 jaar zijn ontstaan. Om precies te zijn bij de 254e trekking van 27 maart 2017. Dit topic doorlopend zijn de volgende gedupeerden geidentificeerd:

Arent met euro 385 in de 254e trekking
Rewemodo bedrag en trekking niet bekend
Sorbo met euro 17,65 in de 254e trekking
Joomes bedrag en trekking onbekend
HansP met euro 28,28 in de 254e trekking en 17 euro in de 255e trekking.

Er moeten echter nog meer gedupeerden zijn. Als bovenstaande personen hun prijs uit de 254e en 255e trekking niet hebben ontvangen, is het
aannemelijk dat dit ook voor de andere prijswinnaars uit die trekking geldt. Alleen zijn die hier niet op het forum bekend. Te overwegen zou zijn
de Radar redactie te benaderen met de vraag een oproep in Radar (tv) te doen (nav de radio uitzending van 6 januari) aan gedupeerden om zich te melden.

Dan een stukje wetsgeschiedenis

In de volgende uitspraak van de Raad van State: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2017:3571
is o.a. het volgende te lezen:
5.3. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wok (Kamerstukken II 1963/64, 7603, nr. 3, blz. 11) blijkt dat voor het in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van deze wet opgenomen begrip ‘bevorderen’ aansluiting is gezocht bij artikel 2 van de Loterijwet 1905, die aan de Wok voorafging, en dat naast het eigenlijke bevorderen van deelneming aan kansspelen onder dit begrip mede wordt verstaan het daartoe in voorraad hebben van stukken voor openbaarmaking of verspreiding bestemd, zodat eerder en gemakkelijker kan worden optreden tegen tussenpersonen die vaak op grote schaal het publiek willen interesseren voor deelneming met name aan buitenlandse loterijen.

Het aan de Loterijwet 1905 voorafgaande Besluit van 22 juli 1814, houdende verbod van alle vreemde of partikuliere Loterijen, bevatte onder meer het verbod ten behoeve van buitenlandse loterijen te collecteren.

Er was dus een Besluit van 22 juli 1814 dat alle particuliere loterijen verbood.
Vervolgens werd in 1905 de Loterijwet ingevoerd. Lotisico beroept zich er op dat daarbij een uitzondering voor haar werd gemaakt.
(wordt nog onderzocht)
De Loterijwet 1905 werd in 1964 vervangen door de Wet op de Kansspelen. (zie de hierboven door de RVS aangehaalde Kamerstukken)
Opvallend: deze wet had 43 artikelen. Het artikel 44 waarnaar de Kansspelautoriteit verwijst (wettiglijk aangelegde loterijen van voor 1 juli
1905 vallen buiten het bereik van de Wok), moet dus dateren van na 1964. Nagegaan zal nog worden of in de parlementaire geschiedenis hiervan
iets is terug te vinden.

Dan de kansen.

De Kansspelautoriteit kan niet handhavend optreden opdat Lotisico niet onder de Wok valt.
Van Buren Legal, van wie Mr. Schrickx toezicht houdt op de trekkingen, valt eveneens niets te verwachten, zo lieten zij in de radio uitzending van 6 januari j.l. weten.
Van enig bestuurder William Haighton valt eveneens geen reactie meer te verwachten. Nadat de Radar redactie op 23 november 2017 met hem had gesproken is ook hij onbereikbaar, ook voor de Radar redactie.
Van DNB is nog geen reactie binnen (als toezichthouder op Verzekeraars)
Op een uitnodiging per mail aan Lotisico om commentaar te geven is eveneens geen reactie ontvangen (ook na herinnering). Er is echter ook geen foutmelding ontvangen of een melding dat de mailbox vol was waardoor het bericht niet kon worden afgeleverd.
Lotisico is al enkele maanden telefonisch niet bereikbaar.

De enige optie lijkt dus aansturen op een faillissement. Maar dat zal ook sterk afhangen van het aantal schuldeisers.
Denk aan griffierecht (Euro 291,00) + kosten advocaat (verplicht bij indienen verzoekschrift faillietverklaring).
een oproep bij Radar zou de groep schuldeisers kunnen vergroten, waardoor de kosten voor een ieder dragelijk blijven.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 09 jan 2018 00:04

De door Lotisico beweerde uitzondering op de Loterijwet vindt grond in
http://www.statengeneraaldigitaal.nl/do ... lights=aan

zie m.n. links halverwege pagina bij de beraadslaging over artikel 11.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 » 09 jan 2018 03:01

Redhead55, mijn complimenten wat voor werk jij allemaal verzet, je gaf aan dat je geen loten heb en even goed zoveel energie er in steekt, knap stukje werk allemaal en wat een inspanning allemaal.

Zou het een idee zijn om een oproep te doen op Facebook? over lotisico en dat mensen het moeten delen, dan berijk je natuurlijk ook een groot aantal mensen die wakker geschud worden en de polissen er bij pakken en ook reageren bij tros radar.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 09 jan 2018 07:42

@HansP een prima idee! Wie coördineert ?

arpiko
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 dec 2017 14:28

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door arpiko » 09 jan 2018 09:41

Ik wil ook graag meedoen claim trekking 255 € 35,30. Ik moet trekking 254 nog nazien.

redhead55 reageer op mijn geste?

Let wel op dat gewonnen prijzen 1/20 loten zijn.. Voorbeeld Fl. 1000,-- is € 17,65.
zie op de website Lotisico - netto uitkering.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 » 09 jan 2018 11:34

LOTISICO, de oudste loterij van Nederland, is opgericht in 1903 en heeft vanaf toen 63.000 loten verkocht, nu zijn wij op zoek naar nog meer mensen die in bezit zijn van polissen, je kocht toen een polis waar een nummer aan vast zit en dat is je lotnummer, een lot is toch 10.000 gulden waard en staat nu voor €4537,- zij horen aan nog een aantal mensen geld uit te keren en we zijn nu opzoek naar nog meer polishouders, heb je zo'n polis (lot) of een van de ouders of grootouders, daar is het meestal begonnen en de meeste mensen weten niets meer van het bestaan. Googel op lotisico en reageer ook op tros radar, er is afgelopen zaterdag 06-01-2018 aandacht aanbesteed op NPO1 tros radar en laat weten of je ook in het bezit bent van zo'n polis (lot) op het forum van tros radar, we horen graag van jullie.
Deel dit zo veel mogelijk.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 » 09 jan 2018 11:39

Wat vinden jullie hier van, of vinden jullie het te lang, iemand anders andere teksten?

We kunne dit copieren en plakken op Facebook en dan maar hopen dat we veel reacties krijgen.

Graag jullie reactie.

redhead55
Berichten: 732
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 » 09 jan 2018 22:42

@arpiko: ik stel je geste erg op prijs maar dat is echt niet nodig hoor! We zijn hier om elkaar te helpen !
Maar wat wel behulpzaam zou kunnen zijn: de voorwaarden die op de achterzijde van de polis gedrukt staan.

arpiko
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 dec 2017 14:28

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door arpiko » 11 jan 2018 06:46

Redhead55, ik wil het toch graag aan je schenken. Reageer op [email protected]

Moneyman
Berichten: 14025
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman » 11 jan 2018 09:05

Die schenking heeft sowieso als voordeel dat je er weer een extra schuldeiser bij hebt ;)

Plaats reactie