LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Heb je goede of slechte ervaringen met jouw telefoon of jouw telefoonaanbieder? Geef hier jouw mening.
itsme
Berichten: 4
Lid geworden op: 22 mei 2007 17:54

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door itsme »

Ze krijgen het druk bij de geschillencommissie, want ook ik heb inmiddels beroep aangetekend. Centraal hierin staat artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet. Deze schrijft ondermeer voor dat bij wijziging van de voorwaarden deze op een “genoegzame wijze” kenbaar gemaakt dienen te worden en dat de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen daarbij expliciet moet worden weergegeven. Dit is naar mijn zienswijze beide niet gebeurd. Indien de commissie hierin meegaat zal dat hoogstwaarschijnlijk betekenen dat Telfort de wijziging van haar algemene voorwaarden onjuist heeft doorgevoerd en mogelijk de oude voorwaarden nog van kracht zijn.

Mijn beltegoed verloopt volgens Telfort op 31 juli 2007. Als mij beltegoed na die datum daadwerkelijk wederrechtelijk door Telfort is toegeëigend, zal ik bij de politie hiervan aangifte doen (diefstal dan wel verduistering). Ik heb Telfort reeds 3 keer schriftelijk gewaarschuwd mij niet af te sluiten.

tfdupe
Berichten: 10
Lid geworden op: 10 jul 2007 19:24

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door tfdupe »

Ook bij mij vervalt het beltegoed nog deze maand. Ik kan al niet meer bellen, alleen gebeld worden.
Ik volg eerst de weg van de klachtencommissie. Ervaring heeft geleerd dat interne commissies en/of bezwaarprocedures weinig uithalen (slager die zijn eigen vlees keurt) en de volgende stap is dan ook de geschillencommissie.
Ik ben benieuwd naar de resultaten van anderen bij de klachtencommissie en de geschillencommissie.

telfortdupe221221
Berichten: 3
Lid geworden op: 24 jun 2007 06:17

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door telfortdupe221221 »

Beste Wampie (12 juni 2007)

Heb je toevallig al uitslag van de geschillencommissie?
Ik ben heel erg benieuwd.
Op 31 juli wordt iedereen weer afgesloten....
Og heeft iemand anders al een reaktie gehad?

M.v.g.,

telfortdupe

telfortdupe221221
Berichten: 3
Lid geworden op: 24 jun 2007 06:17

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door telfortdupe221221 »

zie ook Uitzending Kassa
http://kassa.vara.nl/portal?_scr=kassa_ ... er=3227126


Laatste artikelen: 277 BW6 | 78 BW6

Burgerlijk Wetboek 6 (BW6)
Artikel 277 | BW6, Boek 6, Titel 5, Afdeling 5
1.
Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

2.
Indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is het vorige lid slechts van toepassing binnen de grenzen van het in artikel 78 bepaalde.
Burgerlijk Wetboek 6 (BW6)
Artikel 78 | BW6, Boek 6, Titel 1, Afdeling 9, Paragraaf 1
1.
Indien een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de schuldeiser met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

2.
Bestaat dit voordeel uit een vordering op een derde, dan kan de schuldenaar aan het vorige lid voldoen door overdracht van die vordering.
ID188480 - BIJGEWERKT 14-JUN-05 11:03 - 78 WOORDEN

TIP : U kunt artikelen

keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

Naar aanleiding van mijn klacht bij de Geschillencommissie en mijn voorstel tot oplossing (dd 3 juni 2007), heeft Telfort mij een tegenvoorstel gedaan, teneinde een zitting van de Geschillencommissie te voorkomen. Telforts tegenvoorstel (gedateerd 17 juli 2007) bestaat uit het volgende:
- De aansluiting wordt tegen de oude (gunstige) voorwwwarden gehandhaafd tot en met 31 december 2009.
- Een vergoeding van 50 euro ter compensatie van het niet kunnen bellen tussen 17 en 26 april 2007.
- Vergoeding van 10 euro voor de aanschaf van een prepay simkaartje van een alternatieve aanbieder.
- Betaling van het door mij reeds betaalde klachtgeld bij de Geschillencommissie (50 euro)
Ik zie in Telforts tegenvoorstel geen aanleiding om af te zien van een oordeel van de Geschillencommissie. Dat heb ik Telfort (en de Commissie) inmiddels laten weten.

Wordt vervolgd dus ...

mieke telfort
Berichten: 2
Lid geworden op: 23 jul 2007 14:19

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door mieke telfort »

Op mijn eerste brief kreeg ik slechts een standaard reactie terug, zoals ook door anderen per brief of email ontvangen. Nadat ik echter opnieuw in de pen geklommen ben, heb ik afgelopen weekend positief bericht ontvangen van Telfort: "Wij willen een eind maken aan de discussie die wij al een aantal weken met u voeren, over de wijziging van de voorwaarden voor onbeperkte houdbaarheid van het beltegoed. Wij hebben daarom besloten om uw verzoek in te willigen en zullen het beltegoed afboeken en uitbetalen op uw bankrekening ...... Het bedrag is Euro 51,51. Binnen enkele weken staat het bedrag bijgeschreven". :D

Hieronder mijn tweede brief. Hopelijk hebben jullie er iets aan!

Quote

Per Telefax: 020 2005050
Telfort B.V.
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 23079
1100 DN AMSTERDAM Z-O

Rotterdam, 6 juli 2007

Betreft: Houdbaarheid beltegoed, met referentienummer DIR 2280446/IvE.

Mijne heren,

In uw brief d.d. 19 juni 2007 gaat u niet in op de specifieke punten verwoord in mijn schrijven d.d. 11 juni jl.. Uw brief is slechts een standaard reactie, zoals verstuurd aan al diegenen die zich hebben beklaagd.

Intussen heb ik juridisch advies ingewonnen. Het éénzijdig wijzigen door Telfort van de voorwaarden geeft mij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Telfort heeft mij over deze belangrijke wijziging niet geïnformeerd. Eventuele sms-berichten hierover zijn door mij en vele anderen nooit ontvangen. Telfort weet heel goed dat lang niet alle verstuurde sms-berichten aankomen, dat lang niet al haar klanten dagelijks De Telegraaf doorpluizen en dat een op telfort.nl geplaatst bericht niet al haar pre-pay klanten zal bereiken. Telfort heeft dus op geen enkele wijze de nieuwe voorwaarden onder mijn aandacht gebracht en dus verzuimd de consument op rechtens genoegzame wijze op de hoogte te brengen, i.e. in beginsel op individuele basis. Mijn adresgegevens zijn namelijk genoegzaam bekend: Telfort had mij een brief moeten sturen, net zoals zij dat gedaan heeft op 19 november 2004 (met handige tips) en op 19 maart 2007 (betreffende het KPN-netwerk). Bovendien had Telfort op de mogelijkheid dienen te wijzen om de overeenkomst te beëindigen. De beoogde wijziging c.q. verslechtering van de Algemene Voorwaarden is derhalve onredelijk en onbillijk. In uw eigen brief d.d. 19 juni jl. geeft u toe dat “de communicatie over de wijziging in de Algemene Voorwaarden over de houdbaarheid van het prepay-beltegoed niet duidelijk is geweest”.

Ik stel dat Telfort mij van enige voorgenomen wijziging van de voorwaarden, die de geldigheidsduur van mijn prepay-beltegoed zouden kunnen betreffen, geen bekendmaking heeft gedaan, zodat ik Telfort’s beroep daarop uitdrukkelijk afwijs. Telfort heeft door de keuze van de tekst van de berichten (voor zover nu nog na te gaan) en door de keuze van de communicatiemiddelen (afzien van individuele benadering) het risico genomen dat het voornemen tot aanpassing van de Algemene Voorwaarden niet bij alle betrokkenen zou arriveren en ondubbelzinnig bekend zou worden, terwijl Telfort wel degelijk beschikte over alle mogelijkheden daartoe.

Van eventueel opnieuw bevriezen van het beltegoed op 31 juli a.s. kan absoluut geen sprake zijn. Het is logisch dat eventuele gevolgen voor rekening van Telfort zullen zijn.

Gezien het bovenstaande, eis ik dat het resterende beltegoed binnen 1 (één) week op mijn rekening nummer ...... zal zijn bijgeschreven.

Volgens mijn juridisch adviseur is het mobiele telefoontoestel (Siemens MC60) destijds door de Postbank aan mij in eigendom gegeven.

Unquote[/quote]

tfdupe
Berichten: 10
Lid geworden op: 10 jul 2007 19:24

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door tfdupe »

2 dagen voor je brief van 6 juli had ik ook de klachtencommissie geschreven met ongeveer dezelfde inhoud als mieke telfort, na eerst een aantal mailwisselingen met de klantenservice gehad te hebben. De antwoorden van de klantenservice waren idd. standaard reacties die niet ingingen op de inhoud. De klachtencommissie maakt het nog bonter: ik stel Telfort in gebreke met hierbij een duidelijke uitleg over de gang van zaken (verdeeld over een aantal pagina's) en krijg als reactie het toezenden van de bewuste advertentie in de Telegraaf (heb ik om gevraagd en de algemene voorwaarden, waar ik niet om had gevraagd. De advertentie is trouwens een reclame advertentie over voordeliger bellen in het buitenland...
Onderaan de 3 regelige brief staat dat zij denken dat ze mij hiermee voldoende hebben geinformeerd. De volgende brief ligt al bij de klachtencommissie. De vraag is of er nog inhoudelijk antwoord komt op mijn brief.

Blijkbaar heeft men bij Telfort niet door dat het met een kluitje in het riet sturen de kosten alleen maar toenemen. Nu gaat het in mijn geval om een bedrag van 36,09. Bij de geschillencommissie komen er natuurlijk extra kosten bij zoals klachtengeld, extra aangekochte simkaart, totale bedrag wegens ontbinding contract enz.

Mooi dat het bedrag op je rekening teruggestort zal worden. Ik heb een mailtje van de klantenservice (Martijn) waarin staat dat er geen sprake zou zijn van een overeenkomst, dat Telfort voor het aankondigen van de wijziging 'meer moeite heeft gedaan dan wettelijk vereist is' en dat men 'onder geen enkele voorwaarde beltoegoed, vervallen of niet, terugstort'. Ik ben benieuwd of het ongelijk van deze Martijn nu door mieke telfort al is aangetoond met het geld terugkrijgen.

Wordt vervolgd.

Tefortleed
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 jul 2007 12:26

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Tefortleed »

Ook wij hebben een eindeloze discussie gevoerd met Telfort. Ook de tussenkomst van de ombudsman van de krant heeft weinig opgeleverd, maar hebben het vanwege vakantie maar opgegeven! Wat waarschijnlijk ook de bedoeling is door steeds maar domme standaard antwoorden te geven.
Wij waren echter nog steeds in afwachting van een definitieve datum n.a.v. het laatste bericht van Telfort: We hebben de vervaldatum van het beltegoed "tijdelijk" vastgesteld op 31 juli 2007. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de definitieve vervaldatum.

25 juli dus nog steeds geen verdere info en nog maar eens een mailtje naar Telfort met de vraag hoe het met die datum zit??? En ja hoor, tot onze
"GROTE VREUGDE" het volgende antwoord: Hartelijk dank voor uw e-mail aan Telfort. Onlangs hebben wij bij Telfort als definitieve datum 1 oktober 2007 vastgesteld. U ontvangt hiervan nog bericht????: Uw beltegoed komt dus niet te vervallen op 31-07-2007.!!!!! GEWELDIG NIEUWS TOCH?????
Ondertussen is het 29 juli en van verschillende mensen vernomen dat ze nog steeds niets van Telfort hebben gehoord!
Onder het motto " wie zwijgt stem toe toch"???? Dus zodra het beltegoed op is "FORT" MET TELFORT, NET ALS MET DE POSTBANK!!!!

Wij zijn ook heel benieuwd naar de uitslag van de geschillencommissie?

itsme
Berichten: 4
Lid geworden op: 22 mei 2007 17:54

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door itsme »

Ook ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie op 13 juni. Het lijkt er op dat de Commissie de klachten bundelt. Normaal is er een uitspraak in 4 tot 6 weken. Ik zie op internet nog steeds de status in behandeling. Ook heb ik hier nog niets over een uitspraak gelezen.

Voor mij begon het dat ik ergens in het voorjaar plotseling niet meer kon bellen of gebeld kon worden. Ik heb toen direct een fax naar Telfort gestuurd om dit te melden met het verzoek dit direct te herstellen. Dit is toen gebeurd binnen twee dagen. Pas later werd mij duidelijk dat het niet kunnen bellen te maken had met het wijzigen van de algemene voorwaarden van Telfort. Telfort had mij dat zelf nooit gemeld. Inmiddels was mijn geldigheidsduur tot 31 juli 2007 verlengt. Ik heb toen bij Telfort bezwaar aangetekend, maar kwam er met Telfort niet uit en ben naar de Geschillencommissie gestapt. Mijn ervaring met bedrijven is dat ze niet wakker liggen van een civiele procedure, ze berekenen de onkosten gewoon door aan alle klanten, anders wordt het bij een strafrechtelijke procedure. Ik heb daarom tot twee keer toe Telfort schriftelijk gewaarschuwd niet wederrechtelijk mijn beltegoed toe te eigenen, dat ik anders aangifte bij de politie zou doen. Mijn verweer is met name gebaseerd op het feit dat de wijziging van de algemene voorwaarden van Telfort in strijd met de Telecommunicatiewet is en derhalve niet rechtmatig. Nu heeft Telfort zelf, zonder dat ik daarom verzocht heb, de vervaldatum van het beltegoed verlengt tot 16 okt. De juristen bij Telfort zijn klaarblijkelijk niet erg zeker van hun zaak.

keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

Miin zaak bij de Geschillencommissie "loopt" nog. Overigens zou ik niet te veel waarde hechten aan de "status"-melding op de website van de Commissie. De "status" wordt niet consequent bijgehouden en kun je beter afleiden uit de brieven die je van de Commissie ontvangt.

In mijn zaak heb ik het verweerschrift van Telfort ontvangen. Telfort verwijst onder meer naar een andere zaak "TEL07-0283 (Berkel)" waarin de Commissie de uitspraak gedaan zou hebben dat:

- Telfort gerechtigd is de Algemene Voorwaarden te wijzigen
- Telfort het beltegoed niet hoeft te restitueren

Verder betoogt Telfort dat de aangehaalde zaak en mijn zaak "in hoofdlijnen vergelijkbaar zijn" en dat dit impliceert dat Telfort mijn verzoek niet zou hoeven in te willigen.

Ik vertrouw erop dat de Commissie in mijn zaak alle relevante omstandigheden betrekt en zich een zelfstandig oordeel vormt. Ik neem ook aan dat de Commissie in vergelijkbare zaken tot een zelfde (vergelijkbaar oordeel komt). Vandaar dat ik eigenlijk wel benieuwd ben naar de omstandigheden in deze zaak "TEL07-0283 (Berkel)". Heeft iemand daar informatie over? Op de SGC-website zijn slechts enkele (geanonimiseerde) voorbeelden van uitspraken te vinden die niet direct vergelijkbaar zijn met mijn (ons) geval.

Astrid A
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 aug 2007 11:14

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Astrid A »

Zoals bij zoveel werd mijn telfoon afgesloten zonder dat ik daar ooit enig bericht van ontving. Omdat ik altijd bereikbaar moest zijn, moest ik mijn telefoon wel opwaarderen, en ja, ik had nog een beltegoed van 65 euro! Na een paar telefoontjes met mijn huistelefoon naar telfort werd mij al snel duidelijk dat ze niets van de voorwaarden waar ik het over had (destijds bij de Postbank) afwisten.
Er zat niets anders op dan opwaarderen, en dat heb ik braaf gedaan (met veel tegenzin) Dan duurt het ook nog eens 5 dagen voordat je weer bereikbaar bent!
Tegelijkertijd ben ik gaan corresponderen met Telfort, maar ik werd telkens afgescheept met de standaard brieven, dat Telfort een SMS had gestuurd, die ik nooit heb gezien, maar die mijnsinziens ook opzettelijk niet duidelijk is! En dat het in de Telegraaf heeft gestaan, net of iedereen de Telegraaf leest!
Nu had ik een brief naar Telfort gestuurd ongeveer zoals die van Mieke, en wat zeggen ze nu: U heeft opgewaardeerd dus u bent akkoord gegaan met de voorwaarden, wat een dieventuig!
Om gebruik te kunnen maken van mijn EIGEN GELD moet ik opwaarderen en daardoor ben ik akkoord gegaan met hun voorwaarden, ik ontving na het opwaarderen nog een mailtje dat het opwaarderen was uitgesteld tot 31 juli 2007 maar daar had ik toen al niets meer aan.
Weet iemand of een rechtsbijstand verzekering hier iets mee doet?
Ik wordt hier zo boos en verdrietig van.
Astrid
[/b]

tfdupe
Berichten: 10
Lid geworden op: 10 jul 2007 19:24

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door tfdupe »

Telfort heeft de termijn van bellen verlengd tot 1 okt 07 omdat ze 'uit reacties van onze klanten begrepen dat de communicatie over de wijziging niet duidelijk is geweest.' Ondanks dit zijn ze nog niet bereid de voorwaarden terug te draaien of het overgebleven geld terug te storten in mijn geval.
Leuk amateuristisch bedrijf zo, wel allerlei mailings sturen via mijn brievenbus maar het enige belangrijke stuk niet per post maar per sms en een rouwadvertentie formaat advertentie in een dinsdag Telegraaf. Die advertentie gaat ook niet over een flinke beperking van de voorwaarden maar vooral over de verlaging van tarieven voor het buitenland.

Kees, je kan als het goed is uitspraken opvragen via de afdeling communicatie van de SGC. Ik heb er ook 1 opgevraagd (nog in behandeling) omdat Telfort tegen mij heeft gezegd dat o.b.v. een recente uitspraak Telfort correct zou hebben gehandeld. Ik heb al 2 excuusbrieven vanwege de fouten die Telfort gemaakt heeft in hun brieven dus of de Geschillencommissie dit ook echt gezegd heeft wacht ik eerst af...Telfort is ook 'vergeten' om aan te geven om welke uitspraak dat zou gaan (en de volgernde brief is alweer onderweg naar Telfort).

keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

Weet iemand of een rechtsbijstandverzekering hier iets mee doet?
Astrid, ik heb geen ervaring met zo'n verzekering. Ik heb van anderen begrepen dat zo'n verzekering voornamelijk economisch naar je zaak kijkt. Het is voor hen waarschijnlijk eenvoudiger en goedkoper om je bijv. 65 euro te geven dan om er tijd en geld aan te besteden de slag met Telfort aan te gaan.

Overigens heb je voorlopig ook nog geen rechtsbijstand nodig. Als je eerder bij Telfort geprotesteerd hebt, dan kunnen ze m.i. niet zo maar beweren/volhouden dat je door het opwaarderen akkoord bent gegaan met de nieuwe voorwaarden. Je hebt die weg immers alleen maar gekozen omdat je snel weer wilde kunnen bellen. Als je je verzet wilt voortzetten is het belangrijk dat je dat (dat je onder protest hebt opgewaardeerd) nu ook snel en schriftelijk of per e-mail aan Telfort laat weten. M.i. kun je bovendien ook het opgewaardeerde bedrag van Telfort terugclaimen als kosten die jij noodzakelijkerwijs gemaakt hebt om weer met je eigen beltegoed te kunnen bellen.

Als dat niets oplevert (en dat ligt in de lijn der verwachting) dan is de volgende stap het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van Telfort (zie hun web site voor het adres). Motiveer die met alle bezwaren en argumenten die je hebt (ook je eerdere protesten en bezwaren) en doe een naar jouw eigen idee redelijk voorstel hoe je het opgelost zou willen hebben.

Als dat ook niets oplevert, pas dan kun je evt. de Geschillencommissie inschakelen. Dat is een investering van 50 euro en opnieuw tijd om je zaak te motiveren. De ervaring leert dat Telfort dan wat toeschietelijker wordt en vaak met een schikkingsvoorstel komt om de procedure bij de Commissie te vermijden.

Pas als je met de uitspraak van de Commissie echt niet zou kunnen leven, dan kun je aan gang naar de rechter overwegen en je rechtsbijstandverzekering aanspreken. Maar, zoals gezegd, betwijfel ik of die er, gezien je financiële belang, er tijd in gaan steken.

Succes!

tfdupe
Berichten: 10
Lid geworden op: 10 jul 2007 19:24

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door tfdupe »

De uitspraak 07-0283 is in mijn bezit. Mail me anders op tfdupe bij hotmail.

Astrid A
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 aug 2007 11:14

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Astrid A »

Kees, hartelijk dank voor je adviezen, ik ga nog even door!
Je moet wel een lange adem hebben om dit vol te houden.

Ik wil nog even terugkomen op deze feiten:
Telfort komt heel veel dingen niet na.
Zo staat het volgende op de site van Telfort:

Uw beltegoed is onbeperkt geldig mits u minimaal 1 keer per 12 maanden opwaardeert.
Algemene voorwaarden over geldigheid beltegoed
Indien u 12 maanden niet opwaardeert, wordt uw beltegoed 90 dagen 'bevroren':
U kunt geen gebruik maken van diensten waarvoor een vergoeding verschuldigd is. Bijvoorbeeld: naar iemand bellen is niet mogelijk.
U kunt nog wel gebeld worden.
Beltegoed niet bruikbaar
U dient binnen 90 dagen op te waarderen. Daarna kunt u weer gebruikmaken van uw mobiele nummer en is uw beltegoed weer beschikbaar.
Indien u niet opwaardeert binnen deze 90 dagen:
wordt de overeenkomst beëindigd;
vervalt uw resterende beltegoed;
vervalt uw mobiele nummer.

Let op!
U kunt geen aanspraak maken op restitutie op het mobiele nummer.

Ik kon van het ene op het andere moment niet meer bellen,
en niet meer gebeld worden! En dat is tegen de regels van Telfort!
En niet 90 dagen, ik moest binnen 30 dagen opwaarderen, dat heb ik braaf met tegenzin gedaan, en dan roepen ze, je bent dan meteen met de voorwaarden akkoord gegaan, als ik het niet had gedaan was ik mijn beltegoed van 65 euro kwijt geweest, dus het lijkt mij niet meer als logisch dat je toch opwaardeerd.

Telfort houdt zichzelf dus helemaal niet aan hun eigen regels!

Mickey D
Berichten: 114
Lid geworden op: 21 feb 2005 21:04

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Mickey D »

Telfort houdt zichzelf dus helemaal niet aan hun eigen regels!
En niet alleen niet aan de eigen regels blijkbaar, gezien het feit dat je bij hun moet betalen voor bellen naar hun 0800-nummer.... Zie mijn topic hierover.

harry bul
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 aug 2007 16:54

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door harry bul »

als je het niet met telfort eens bent stap dan over naar lowcall van debitel gebruikt ook het netwerk van KPN en Vodafone je kunt zelfs je eigen nummer meenemen zit je ook niet meer met dat gedonder van opwaarderen ik heb het zelf ook gedaan omdat ik het met de voorwaarden van vodafone niet meer eens was elk halfjaar opwaarderen was eerst ook eens per jaar.nou dat probleem heb je bij lowcall niet meer.en dat niet alleen je belt dan voor 14 eurocent en sms voor 07 eurocent en dat schellt nogal wat met vodafone.voor 10 euro kon ik 29 minuten bellen bij vodafone bij lowcall ook 10 euro 71 minuten.
kijk maar een op www.lowcall.nl
gr Harry

jojajupa
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 aug 2007 17:01

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door jojajupa »

Wel een late reactie maar toch.
Ik heb veel aanbieders onderzocht en voor mij is Tele2 Champion het goedkoopst. Ook zij gebruiken nu het netwerk van KPN. Ook bij Tele2 zul je één keer per jaar moeten opwaarderen. Minimaal 10 euro.

harry bul
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 aug 2007 16:54

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door harry bul »

ja wel wat laat. ik heb eerst ook overwogen naar tele2 te gaan maar voorkeur ging uit naar lowcall omdat je daar niet meer hoeft op te waarderen je betaald alleen als je ook werkelijk gebeld hebt.dus als je niet belt betaal je ook niks kan alleen maar bij lowcall snap het ook niet je zou denken dan word er weinig verdiend(maar misschien heb ik de kleine letterjes wel niet goed gelezen)nou ja maakt mij ook niet uit ik kan er a la minuut vanaf je hebt geen contract voor bepaalde tijd.

Harry

jojajupa
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 aug 2007 17:01

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door jojajupa »

Is Lowcall geschikt voor elk telefoontoestel? Ik heb namelijk nog een toestel waarmee ik alleen kan sms'en en bellen.

En inderdaad: Lowcall is het goedkoopst. Geen contract en alleen betalen wat je belt, achteraf. Dus je hoeft ook niet op te waarderen. Goede aanrader wat mij betreft. Ik ga er over nadenken.

Gesloten