Radar

toggle menu

Radar - Registratie


Voordat je gebruik kunt maken van het Radar forum, moet je akkoord gaan met de volgende voorwaarden en gedragsregels. Na akkoord wordt je gevraagd om jezelf als gebruiker te registreren. Daarna kun je van het forum gebruikmaken.

De redactie van Radar behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te wijzigen en zal je daar -waar mogelijk- van op de hoogte stellen. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden en gedragsregels te controleren op wijzigingen.

Als gebruiker sta je toe dat de door jou opgegeven informatie en jouw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij politie of justitie hierom vraagt of de rechter dat beveelt. Noch 'Radar', noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Gedragsregels
Dit forum is bedoeld voor consumenten, die willen praten over onderwerpen die in de uitzendingen van Radar behandeld zijn en over andere onderwerpen op het gebied van consumentenkwesties of dienstverleningen.

Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, heeft Radar gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.

De forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. Radar behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het Radar forum te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en te verwijderen.

 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
 • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
 • Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Belastende beweringen dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
 • Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op het forum.
 • Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 • Gebruikers van het forum dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
 • Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).
 • Alvorens een nieuwe discussie te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke discussies gaande zijn.
 • Gebruikers zullen zich in een discussie beperken tot het onderwerp.
 • Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen of topics op het forum te plaatsen die niet met een consumentenkwestie of met consumentendienstverlening te maken hebben.

Over phpBB
Dit forum werkt op basis van phpBB. Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de 'General Public License' (of 'GPL') en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen de tussenkomst in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: www.phpbb.com.