LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] terra vitalis

Hier kan je jouw mening kwijt over zaken die niet voorkomen in de bovenstaande onderwerpen.
mb1965
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 mar 2011 10:32

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door mb1965 »

Ook ik heb het onderwerp bij Radar aangemeld. Overigens staat er ook bij mij 0,5 ha en het bedrag dat daarbij staat is hetzelfde als bij een van de forumleden vermeld. Ze hebben vlgs mij gewoon bij iedereen dezelfde gegevens ingevuld! Ben helaas niet in de mogelijkheid om dinsdag naar Haarlem te komen maar vind het zeker een goed initiatief! Benieuwd hoe nu verder, ik blijf het forum volgen. Heb overigens wel besloten tot nader orde niet mee te gaan in de omvorming.

wje
Berichten: 4
Lid geworden op: 11 mar 2011 13:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door wje »

Zit nog te dubben wat te doen. Reagerend op whcg30, in 2006 en 2007 heb ik 1 ha verkocht met heel veel moeite. Heeft wat telefoontjes gekost. Was een participatie van 2000. Heb ik toen ongeveer €20000,- voor betaald en die leverde €44100,- op. Niet slecht, maar veel minder dan TV toen vond dat hij waard was. Ze hebben me afgeraden om te verkopen........Toch doorgezet. Pffff.
Heb nu nog 0,75 ha. Die was aan de straatstenen niet te slijten en ik heb hem uit de verkoop gehaald in afwachting van betere tijden. In vergelijking met veel anderen heb ik geluk gehad. De aanschafkosten van beide participaties zijn er ongeveer uit en ik heb geen schulden meer bij de bank.

rikrik
Berichten: 2
Lid geworden op: 13 mar 2011 09:21

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door rikrik »

Hallo ik heb mij nu net aangemeld op de forum zelf heb ik 1,75 ha verdeeld over 3 jaar het zou na 5 jaar verkocht worden zelfs ondertekent door die oude directeur van tv maar ja nu de goede oplossing.
Zelf heb ik het idee dat ze ons bij de keel hebben en dat ze door het omzeten in aandelen het laatste kleine beetje ook nog willen hebben. Ik kreeg de papieren op donderdag in 4 dagen invullen en terug sturen ze doen er bewust veel druk achter zetten. Volgens mij staan de bomen wel veilig als het fout gaat blijven we nu wel nog de eigennaar alleen moeten we ons dan verenigen in een soort stichting en er iemand naar toe sturen voor de bomen in de gaten te houden maar dat is nog verweg ik stuur de papieren niet op trouwens waarom worden de nieuwe vertegenwoordigers van ons zo geheimelijk voorgesteld geen mail geen naam alleen wat van die goede functie's

petje44
Berichten: 1
Lid geworden op: 13 mar 2011 15:07

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door petje44 »

Hoi allemaal
Ook ik heb een brief naar rader gestuurd over de belachelijke gang van zaken ,ook ben ik benieuwd als ik ze aanbied bij TV als het mij persoonlijk ook nog geld gaat kosten ( bv moet ik jaarlijks ook nog extra onkosten betalen uit mijn prive middelen of wordt het verrekend met de opbrengst ).
weet iemand antwoord op deze vraag groeten uit brabant

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Bij omvorming naar het fonds kun je weer wederverkopen.
Maar let op: via een intermediair die kosten rekent en het is maar wat de gek ervoor geeft.

Niet meer de getabelleerde waarde die aantrekkelijk was (waartoe ze mij nog herhaaldelijk telefonisch hebben benaderd en een aanbod hebben gedaan om de oude te wederverkopen tegen de getabbelleerde prijs en een nieuw, groter perceel aan te kopen).

Wat mij ook onduidelijk is, is hoe de kosten jaarlijks verrekend gaan worden en waarover (is dat de belegde waarde of is dat de getabelleerde waarde).

En waar ik kan aankloppen als uiteindelijk helemaal niets meer wordt uitbetaald, is mij ook nog onduidelijk.

Overigens heb ik met Terra Vitalis Nederland weinig van doen. De bomen zijn eigendom van een trust tussen een plantageonderneming, Terra Vitalis Costa Rica en PriceWaterhouseCoopers, en ik heb recht op de kapopbrengsten zoals vastgelegd in het contract. Of het zou moeten blijken dat het niet zo is als in het contract staat......

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "F.H. BEIJER" <[email protected]>
Datum: 13 Mrt, 2011 8:32:54 PM
Onderwerp: uw verzoek tot aanmelding voor overdracht rechten naar participaties CATF
Aan: [email protected]


Stichting Terra Vitalis
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht

Per adres
Antwoordnummer 11701
1000 RA Amsterdam

XXXXX, 13 maart 2011

Ter attentie van het bestuur.

Betreft: uw verzoek tot akkoordgeving overdracht rechten naar beleggingsfonds CATF
Verzoek tot schadeherstel/schadebeperking.

Geachte heer, mevrouw,

Heden ontvingen wij uw brief en uitgebreid informatiepakket omtrent de noodzaak ons huidige participatiecertificaat nr 20041921CRB aan te melden voor omzetting naar participaties in het beleggingsfonds genaamd “Central American Timber Fund”.

Na bestudering van uw argumenten mbt de noodzaak en sommige geschetste voordelen staan wij in beginsel niet onwelwillend tegen een omvorming. Helaas blijven, ook na grondige bestudering, enige onduidelijkheden bestaan die maken dat wij hier niet zonder nadere informatie en/of afspraken akkoord mee wensen te gaan.

Vooralsnog wordt ons op geen enkele wijze concreet duidelijk wat de exacte gevolgen van deze omzetting zijn anders dan dat een faillissement en bestuurlijke aansprakelijkheid van Terra Vitalis en de Toezichthouder wordt voorkomen. Vragen die rijzen, zijn onder andere:

Hoe hoog is de te verwachten jaarlijkse uitkering?
Daalt de te verwachten dividenduitkering in de loop der tijd en/of daalt de belegde waarde in de loop der tijd (agv het door kap opraken van het bosbestand), en hoe verloopt dit?
Worden de jaarlijkse (ca) 1.5% kosten over de belegde waarde nu verrekend met de jaarlijkse dividenduitkering of wordt op participaties ingeteerd?
Wordt voor de jaarlijkse kosten de actuele waarde genomen of de (destijds) getabelleerde waarde?
Mocht de actuele waarde tegenvallen, hoe wordt gegarandeerd dat de kosten niet meer dan (ca) 1.5 % bedragen?
Waarom zouden nu bij schatting jaarlijks nog (ca) 1.5 % additionele kosten (over de belegde waarde) verrekend moeten worden terwijl oorspronkelijk over kosten is overeengekomen dat de kosten (deels) in de aankoopprijs waren inbegrepen en(deels) zouden worden verrekend door op de kapopbrengsten in te houden (ad 10% van de eerste en tussenkap en 5% van de eindkap)?
Of komt de aftrek van kosten op de kapopbrengst nu te vervallen?

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken te melden dat er schijnbaar ook enige administratieve problemen zijn bij Terra Vitalis. Op blz 5 van 7 van de brief wordt vermeld dat wij ½ hectare zouden hebben en dit thans een waarde zou vertegenwoordigen van euro 10394. Voor de goede orde wensen wij aan te geven dat wij (godzijdank maar) ¼ hectare hebben aangeschaft, overeenkomst aangegaan op 3 augustus 2004 voor een aankoopbedrag ad 7798 euro. Wij hopen dat enkel een foutje is ingeslopen betreffende de oppervlakte van ons perceel (en niet betreffende de actuele waarde).

Deels zouden additionele kosten door inbreng van Terra Vitalis belangen (zoals grond en CO2 rechten ter grootte van (geschat) 20 miljoen euro) gerechtvaardigd geacht kunnen worden. Echter, naast het feit dat geen enkel toetsbaar bewijs wordt geleverd voor de juistheid van deze schattingen, weegt dit niet op tegen de langdurige intering/afroming van kapopbrengsten als gevolg van het jaarlijks heffen van (ca) 1.5% van de belegde waarde (alleen al 20* 1.5% = 30% is al ruim meer dan de te verwachten inbreng door Terra Vitalis belangen van 20 miljoen op 180 miljoen euro).

Omdat contractueel is overeengekomen dat Terra Vitalis de verplichting heeft de Trust en de plantageonderneming te betalen en adequaat Toezicht te organiseren, zien wij graag nog een additionele inbreng van de zijde van Terra Vitalis, i.c. terugbetaling van de kennelijk zichzelf onrechtmatig toegeëigende gelden en schadevergoeding wegens ontoereikend uitgevoerd Toezicht.

Volgens de destijds bijgeleverde tabel "huidige en toekomstige verkoopwaarden" was een ¼ hectare 8168 euro (we hadden enig geluk met de dollarkoers) en zou deze nu waard zijn 11240 euro. Conform de (tot nog recent gedane) herhaaldelijke aanboden tot wederverkoop tegen de getabelleerde prijzen (onder verrekening van 25% kosten), zien wij thans graag een bedrag van 8430 euro uitbetaald.

Met vriendelijke groet,

Felix Beijer.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Nog een toevoeging: Het staat vrij deze brief te gebruiken, doch wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Ik ben toch benieuwd hoe snel ze bij Terra Vitalis bekend zijn met dit RADAR-forum :D .

Ik vermoed overigens dat die Toezichthouder uit de algemene voorwaarden 2004 artikel 7 (waarin vermeld dat een onafhankelijk toezichthouder er op zal toezien dat de gehele interne organisatie er op gericht is de volledigheid van de kapopbrengsten/eigendomsrechten ten behoeve van de koper te waarborgen) niet de AFM is.

Overigens schijnen de AFM en Terra Vitalis geen vrienden te zijn, zie:
http://www.terravitalis.nl/belangrijk-bericht.html

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Bijgaand nog de link naar de volledige teksten.

http://www.terravitalis.nl/teak-productinformatie.html

Wat ik niet begrijp is dat in de algemene voorwaarden staat dat in de prijs is inbegrepen de kosten welke samenhangen met de in artikel 4 van deze algemene voorwaarden genoemde serviceverplichtingen.
In artikel 4 staat dat uitgebreid omschreven.

Nu zie ik op hun web-site dat er provisie is:
http://terravitalis.nl/assets/files/Die ... 091001.pdf

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Sorry nog een klein probleempje voor alle medegedupeerden:

Door een verschil van inzicht aangaande het functioneren van het KiFiD en de Ombudsman in het bijzonder, is dat helaas geen opties meer, sorry.

http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 8&start=20

martha60
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 mar 2011 21:30

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door martha60 »

Hoi allemaal,
Ook ik heb me net aangemeld bij dit forum, om de heisa rond Terra Vitalis te volgen.
Toen wij op 8 maart het dikke pakket binnenkregen, kregen we een akelig gevoel daarbij. In 2002 en 2004 hebben we wat perceeltjes aangeschaft met geleend geld. Ik voel me behoorlijk dom, dat ik er ingestonken ben, want ik weet niet of we dat geld ooit terugzien.
Het werd zo mooi voorgespiegeld, en leek zo eerlijk en safe destijds. Ze regelden toen zelfs via hun eigen tussenpersonen de leningen bij verschillende banken. Onze bedoeling was om geld te sparen voor studerende kinderen en ons pensioen, wat toen niet lukte vanwege schulden die we nog hadden. Inmiddels studeren de kinderen en zijn onze schulden alleen maar groter.
Ik weet echt niet wat te doen, nu. Voor morgen reageren is natuurlijk belachelijk en doe ik ook niet. Ik probeer een financieel deskundige te vinden, die ons kan adviseren.
Tegelijkertijd lijkt het me heel goed om onze krachten te bundelen. Om dinsdag naar Haarlem te komen, lijkt me voor mij niet zinvol, ik heb weinig expertise in te brengen. Wel blijf ik graag op de hoogte. Mijn e-mailadres: [email protected]

Groet, Martha

bpvdende
Berichten: 1
Lid geworden op: 13 mar 2011 23:24

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door bpvdende »

beste medegedupeerden,

deze onverkwikkelijke zaken rond de omvorming van STV en de waarde van 'onze' bomen vragen om een deskundig antwoord.
Zelf heb ik weinig kennis en ervaring in deze zaken, maar mijn gezond verstand zegt mij in ieder geval niets te tekenen, zolang er geen transparantie wordt gegeven.

Als mijn investering dan toch verloren zou zijn, zie ik toch liever dat dit bij de Costa-ricanen blijft hangen ipv. bij heren directeuren/ bestuurders en alle andere medewerkers van Terra Vitalis!
Laat Terra Vitalis maar failliet gaan, laat de directeuren maar bloeden voor hun wanbeleid.

de eerste tussenkap van onze halve hectare uit 1998 had al plaats moeten vinden: op geen enkele wijze ben ik geinformeerd hierover. nu blijkt het hout op dit perceel minder waard dan het geinvesteerde bedrag. Een vreemd verschijnsel na 12 jaar groei!
Ik heb STV verzocht eerst de tussenkap uit te keren, alvorens we verder praten.

Verenigen lijkt de beste oplossing, ik meld me hierbij aan.
kan een kundig iemand het voortouw hierin nemen?
[email protected]

Cor25
Berichten: 139
Lid geworden op: 01 jun 2009 19:36

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Cor25 »

@GJB01
Helaas dwingt GJB01 mij opnieuw tot een reactie waar niemand op zit te wachten of iets mee opschiet. De oorzaak van de problemen schuift hij in 1 zin ter zijde. Die oorzaak ligt echter bij GJB01 c.s.! Nu (2011) wordt er niets meer (weder)verkocht bij Terra omdat de naam via PBMG -dus GJB01 c.s.- besmet is. Geen enkele investeerder denkt er in de verste verten aan in teakhout te investeren. Zelfs bestaande aanplant van die op korte termijn gaat renderen (terwijl het een lange termijn investering is) is onverkoopbaar! Zie teakopstand.nl etc. Als GJB01 nog wil beweren dat die route weer begaanbaar is, dan is hij een fantast van de bovenste plank. Dat helpt investeerders geen stap verder. Ik heb via allerlei forums en andere gremia mijn Terraparticipaties (1,25 ha = 5 participaties en niet 3 mijnheer GJB01!) te koop staan voor 60.000€. Dit terwijl ze volgens de PBMG leugenaars op dit moment (bewijs kan ik u toesturen) ruim 79.000€ waard zouden zijn. Die klepel weet ik verdomd goed te hangen mijnheer GJB01. Maar wat schetst mijn verbazing? Niemand is geinteresseerd. Voor de goede orde: een gesprek met de huidige bestuurders van TV betekent niet dat ik daar op welke manier dan ook mee gelieerd wil zijn. Ik ben alleen uiterst bezorgd over een investering van 39.000€! Zeker gezien de 10.000€ die ik al verloren heb bij GIN. Daar is geen boom geoogst omdat na failissement alles verkocht is om de schulden te betalen. Rechtmatig verkocht waarbij de investeerders het nakijken hadden mijnheer GJB01!! U bewering dat het hout van de investeerders blijft verwijs ik hierbij nogmaals naar het rijk der fabelen! De feiten zijn anders. (jurisprudentie Mr Poelman rechtbank 's-Hertogenbosch februari 2011) Als participanten zich opnieuw door u willen laten oplichten, moeten zij u vooral bezoeken in Haarlem. Mij zult U niet zien. Ik ben bereid een bijeenkomst -centraal in het land!!- te organiseren. Niet afgelegen zoals GJB01 in Haarlem. Hierbij zijn bezorgde participanten welkom. (heeft iemand een suggestie voor een ruimte?)Verhandelbaarheid van de aandelen in het fonds CATF zijn ook zeer onzeker. Het gaat echter primair om veiligstellen van de kapopbrengsten. Dat kunnen we hier vanuit Nederland per individuele particpant niet. Dat had mijneer GJB01 wel goed gezien. Met een oplossing komt hij dan overigens ook niet. ("van later zorg" is weer de bekende PBMG retoriek!!) Kletsen en leugens vertellen zoals PBMG dat altijd al deed. Alle participanten kennen die leugens inmiddels! Het geld is erdoor gejaagd, de naam is besmet, de participaties zijn onverkoopbaar. Participanten die graag met GJB01 verder willen, ga vooral naar Haarlem toe. Resultaten uit het verleden geven dan meteen een "duidelijk" zicht op de toekomst! Alle 3.340 particpanten bereiken en op een lijn krijgen zal nooit lukken. Onderlinge verdeeldheid is meteen de grootste valkuil. De kans is dus groot dat de rest van TV aan onderling gekrakeel en verdeeldheid ten onder zal gaat. Dan pas heeft GJB01 zijn zin. Alleen dan is dan wel iedereen alles kwijt!! Het is maar wat je wilt. De Groeten.
Laatst gewijzigd door Cor25 op 20 mei 2011 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.

datwilikffkwijt
Berichten: 19
Lid geworden op: 23 feb 2011 15:38

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door datwilikffkwijt »

Ik denk dat het zeer belangrijk is om te proberen om met alle participanten op 1 lijn te blijven. Volgens mij hebben we allemaal hetzelfde belang??

De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat we FEITEN boven water krijgen en TRANSPARANTIE krijgen en dat we niet o.b.v. 'onderbuikgevoel' beslissingen gaan nemen.

Besprekingen van kleine clubjes (met experts) is een goed begin, maar hoe kunnen we alle participanten bereiken, informeren en 1 groep vormen?

Onder de bijna 3.400 participanten moeten vast social media wonders zitten, die dit voor elkaar kunnen krijgen. En financieel/juridische experts die het voorstel kunnen uitpluizen.

Wie o wie kan ons helpen? :?:

kri-teak
Berichten: 6
Lid geworden op: 11 mar 2011 12:34

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door kri-teak »

Zojuist een e-mail ontvangen van STV met hun verontschuldigingen dat de waarde en de hoeveelheid hectares in de brief van 3-3-2011 niet juist waren. Er komt een nieuwe brief (en dus ook een nieuwe beslisdatum?). Ik ben benieuwd of de nieuwe brief juist is.

MVehv
Berichten: 3
Lid geworden op: 14 mar 2011 13:47

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door MVehv »

Kan iemand mij uitleggen waarom die units dadelijk wel verhandelbaar zijn? Geen mens nog steeds die in dit fonds wil beleggen schat ik dus dus waardes dalen toch alleen maar?

Irene1970
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 mar 2011 14:07

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Irene1970 »

Dag mensen,
Ook wij zijn "TV-slachtoffers" en willen ons op dit forum graag als zodanig bekend maken. Onze participatie hebben we 2,5 jr geleden ter wederverkoop aangeboden, volgens TV was de wachttijd opgelopen tot 2,5 jr dus we waren eindelijk aan de beurt, zou je denken, maar helaas, TV besloot de boel te willen omvormen en te stoppen met de pogingen tot wederverkoop.
Ook ons doel is z.s.m. zoveel mogelijk van ons geld terug te willen krijgen en geen cent meer uit te geven aan TV.
1 Vraagje: begrijp ik het goed dat, als akkoord gegaan wordt met de omvorming, we jaarlijks kosten moeten gaan betalen? Nogmaals, wij hebben geen zin meer om ook nog maar een cent te betalen aan TV.
Laten we ons inderdaad verenigen en gezamenlijk actie ondernemen.
Groeten en iedereen succes en sterkte,
Irene.

datwilikffkwijt
Berichten: 19
Lid geworden op: 23 feb 2011 15:38

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door datwilikffkwijt »

@MVehv: zoals ik het begrepen heb, worden de units uitgegeven op basis van de huidige (reële) waarde op basis van de waardebepaling 2010 (?). Deze units zullen daardoor een lagere waarde hebben dan de waardes die zijn opgenomen in de huidige waardetabellen, zullen daardoor voordeliger zijn en zullen daardoor een betere rendementsprognose hebben. Bovendien zijn de units veel kleiner (lees: beter voordeliger) dan de waarde van 0,25 hectare.

Dat is de theorie...

Echterrrr, ik meen ergens te hebben gelezen dat instappen in het nieuwe fonds mogelijk is vanaf € 125.000... Ik moet het nog een keer opzoeken, en misschien is instappen voor een lager bedrag ook mogelijk wanneer een formulier 'goed-geinformeerde belegger' wordt getekend, want anders gaat de bovenstaande vlieger natuurlijk niet op...

datwilikffkwijt
Berichten: 19
Lid geworden op: 23 feb 2011 15:38

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door datwilikffkwijt »

Wie snapt dit:

Op pagina 50 van het Memorandum (website TV / informatie / productinformatie) wordt gesproken over 25% intermediary fee als de Management Company bemiddelt bij de verkoop van units.

Vraag 44 van het Q&A heeft het over 5% tot 10% voor een 'te benoemen bemiddelaar'.

Hoe zit dit? Wat gaat het nou kosten??

Verder lees ik op pagina 61 van het memorandum dat van de tussenkap 90% wordt uitbetaald (dus 10% kosten) en van de eindkap 95% (dus 5% kosten). Ik zag dat felixbeijer hier een vraag over stelde in zijn brief aan TV.

FPO2007
Berichten: 11
Lid geworden op: 19 feb 2011 18:01

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door FPO2007 »

De beheer-fondskosten 1,5% van het fondsvermogen.
Het fondsvermogen is 180.000.000 x 1,5% = 2.700.000 jaarlijks aan kosten.
Dit wordt in mindering gebracht op het uit te keren dividend.


Vragen:
1. Wat zijn de huidige kosten.
2. Wat is de bruto-opbrengst per unit.
3. Wat is de netto-opbrengst per unit.
4. Wat zijn de dividend kosten [belasting per unit]

Hoezo transparantie in documentatie. Heel veel zaken zijn nog onbelicht of niet duidelijk weergegeven.

zoomie13
Berichten: 2
Lid geworden op: 14 mar 2011 13:39

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door zoomie13 »

Geachte lezers,
een zeer zorgwekkende ontwikkeling t.a.v. TV, ik heb deze dag gewijd aan het lezen van alle berichten.
Financieel adviseur gepolst, o.a. eerst wat hij opmerkte is : het formulier wat men moet invullen is een interesseformulier. Het geeft Terra Vitalis nog geen toestemming om je participatie om te zetten in aandelen van het beleggingsfonds. De 'haast' is dus wat ongegrond. Men moet eerst een aanbieding doen welke je te accepteren of af te wijzen hebt. Overigens reageert TV helemaal niet op mails over de datum 14 Maart ,die men stelde voor het inleveren.
Tip van adviseur..aan te haken bij bestaande belangen vereniging voor beleggers, VEB Vereniging-Effecten-Beleggers, en wie weet wat meer over de VerenigingParticipanten Belang? 0640407759, ik hou het forum in de gaten.
Overigens heb ik net een mail van TV gekregen over de waarde bepaling die fout zou zijn en daar komt een juiste brief nog over. S.K.B

Gesloten