LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Yarden-uitvaartverzekering

Heb je vragen omtrent verzekeringen? Of je hebt een duidelijke mening over verzekeraars? Geef hier jouw mening.
rawbear
Berichten: 40
Lid geworden op: 13 jun 2008 11:35

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door rawbear » 13 jun 2011 11:06

Matthijs_ZH schreef (onder veel meer)
"Even bijpraten zoals beloofd"
[snip]
"Conclusie van het programma was: een (normale, eenvoudige) uitvaart hoeft niet meer te kosten dan 1500 à 2000 euro. En het kan zelfs ook helemaal gratis, wanneer je je lichaam beschikbaar stelt aan de wetenschap. Wordt vervolgd"

Kan nu al niet wachten op het vervolg! En hoop als 70-plusser t.z.t. mee te kunnen profiteren van uw succesvolle eindstrijd tegen Yarden

Rawbear (AVVL sinds 1979)

testcase
Berichten: 602
Lid geworden op: 03 jun 2007 01:03

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door testcase » 18 jun 2011 01:04

Matthijs_ZH schreef:Weer even bijpraten, zoals ik had beloofd.

Wordt vervolgd ;-)
Nieuwsgierig. Waarschijnlijk heb je bij het bespreken van de uitvaart een opdrachtbevestiging moeten tekenen met daarin bergroting. Is dit inderdaad het geval en wat stond daar dan precies in. Ik weet uit ervaring dat het daar soms mis gaat.

Matthijs_ZH
Berichten: 22
Lid geworden op: 02 mei 2011 03:59

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Matthijs_ZH » 18 jun 2011 02:42

@ testcase

Dat was inderdaad het geval.

Op het kantoor van de Yarden-koopman moest ik - op de dag na het overlijden van mijn vader - een reeks van papieren tekenen, onder nogal grote druk: de man jaagde mij op ('Er is weinig tijd, we moeten verder') en stond vlak naast mij voortdurend tegen mij aan te praten (over hoe goed alles geregeld werd en hoe professioneel Yarden was) waardoor ik behoorlijk werd afgeleid. Ik heb dus niet alles goed kunnen doornemen.

Pas op de terugweg besefte ik dit, en toen ik thuis de offerte nader bekeek, vond ik een aantal zaken die mij vreemd voor kwamen. Ook had de man - de avond ervoor - tegen mijn broers gezegd dat er zo'n € 1000 bij zou komen, dat bleek nu ruim € 1400 te zijn.

Hier besloot ik al, dat ik gebruik zou maken van het colportage-beding in het Burgerlijk Wetboek, of anders wel de regeling 'Kopen op afstand'. Ik vond namelijk dat deze werkwijze daarmee vergelijkbaar is, aangezien wij als nabestaanden werden geconfronteerd met een fait-accompli-situatie (vader ligt al opgebaard bij Yarden, er is sprake van tijdsdruk, er is geen reëel alternatief beschikbaar).
Dan heb je dus een korte termijn om de overeenkomst eenzijdig te herroepen. Uiteraard ga je geen herrie schoppen in de aanloop naar de uitvaart (wellicht rekenen ze er ook op dat niemand dat zal doen). Maar de crematie vond plaats op de zesde dag na het overlijden. Dus heb ik - direct na afloop van de ceremonie en nadat de gasten waren vertrokken - de uitvaartleidster gezegd dat ik de overeenkomst aanvocht en dat ik hierover, op een passender tijdstip, met Yarden in discussie wilde gaan. Daarmee had ik tijdig voldaan aan het colportagebeding, resp. herroepingsrecht.

Let wel: dit was nog vóórdat ik zelf onderzoek ging doen op internet, waar ik o.a. dit forum tegenkwam.
Toen ik al dat stervensleed tot mij had genomen, wist ik dat hier een taak voor mij was weggelegd. En ben ik mij wat verder gaan verdiepen in het verdienmodel van Yarden.
En ik moet zeggen: dat zit behoorlijk slim in elkaar.
Maar ja, ik ben zelf ook niet van gisteren... ; -)

berend12
Berichten: 548
Lid geworden op: 16 aug 2010 20:52

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door berend12 » 18 jun 2011 09:23

Het lijkt mij logisch als elk crematorium en Yarden een prijslijst op hun website zouden zetten. Dat voorkomt misverstanden en dan kan je ook beter inschatten welke diensten je wil en kan betalen.

MAXIEM

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door MAXIEM » 18 jun 2011 11:09

Matthijs_ZH

Advies: probeer eerst maar eens je eigen probleem af te wikkelen met deze ******** verzekeraar. Handel alles schriftelijk af en bouw een dossier op.

Maxiem.

Matthijs_ZH
Berichten: 22
Lid geworden op: 02 mei 2011 03:59

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Matthijs_ZH » 25 jun 2011 02:10

UPDATE

Vanmiddag ontving ik deze mail:

Geachte heer [...],

Ik heb de reactie naar aanleiding van ons gesprek, in concept, voorgelegd aan onze klachten coördinator.
Van hen krijg ik begin volgende week de definitieve versie.
Het spijt mij dat het deze week, ondanks mijn toezegging, niet gelukt is.

Met vriendelijke groet,

[...]
Medewerker Bedrijfsbureau

Lubbridge
Berichten: 2
Lid geworden op: 29 jun 2011 16:16

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Lubbridge » 29 jun 2011 17:01

Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum. Vandaag in de clinch gelegen met Yarden. Mijn man heeft een AVVL Natura verzekering afgesloten en afgekocht in 1958. Zoals jullie begrijpen kreeg ook hij in 2007 de brief over de gewijzide polis en daar heeft hij meerdere malen telefonisch over gereclameerd. Als gevolg daarvan is er een meneer thuis geweest om met mijn man over die polis te praten, en volgens mijn man heeft die meneer geaccepteerd dat de oude polis onveranderd van kracht bleef. Vandaag kwam er een briefje van Yarden, waarin stond dat de persoonlijke gegevens gewijzigd zijn ??? Tevens werd er een nieuw polisblad meegestuurd waar een bedrag van euro 2356 op stond vermeld. Na veel zoeken vond ik op de site van Radar de voorbeeldbrief van het Kifid en die heb ik alsnog (aangetekend) verstuurd om te protesteren tegen het eenzijdig wijzigen van de polisvoorwaarden. Toegegeven, het is wel laat, maar hebben wij nog recht van spreken? Wie kan daar iets over zeggn?

Eres
Berichten: 208
Lid geworden op: 09 mei 2007 20:31

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Eres » 02 jul 2011 14:40

Lubbridge
Probeer mondelinge zaken maar eens te bewijzen, daarom altijd schriftelijk afhandelen.
Een yarden persoon over de vloer krijgen in 2007, was in die tijd denk ik zowat een onmogelijkheid.
Yarden reageerde zoals de meesten ervaren hadden, practisch nergens op of zeer moeizaam, dus jullie mogen blij geweest zijn wel iets verkregen te hebben.
Je ziet het was kennelijk een truc en ze zullen nu alles ontkennen, dus heb je een getuige?
Nu is het zeker rijkelijk laat, maar beter laat dan nooit en dus zal je moeten afwachten op een antwoord van het kifid en mogelijk alsnog het met een advocaat opnemen en naar de oude kifid uitspraak verwijzen.
Het antwoord kan ook mogelijk iets voor anderen gaan betekenen, dus het hier tzt plaatsen lijkt me een goede zaak.

Lubbridge
Berichten: 2
Lid geworden op: 29 jun 2011 16:16

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Lubbridge » 03 jul 2011 00:06

OK, wordt vervolgd :!:

Matthijs_ZH
Berichten: 22
Lid geworden op: 02 mei 2011 03:59

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Matthijs_ZH » 08 aug 2011 05:02

Voor Rawbear, Lubbridge e.a.: Het was, is en blijft een kwestie van lange adem. En ik ga er wel mee door want ik wil het onderste uit de kan hebben. Of liever: de onderste steen boven.

Enige weken na mijn gesprek op de vestiging waar mijn vader was gecremeerd kreeg ik een brief. Dat had even geduurd wegens vakantie, en doordat de administrateur - zoals hij zelf ook schreef - ruggespraak had gehouden met het hoofdkantoor. Het was een brief met overwegend clichés waarin de werkwijze van Yarden - die mij in het gesprek al was uitgelegd - nog eens werd herhaald.
Daarop heb ik geantwoord met een brief van 15 juli, waarin ik punt voor punt, heel precies heb aangegeven wat er mis was gegaan en wat er allemaal niet klopte in de kostencalculatie van Yarden.
Ook werd in die brief van Yarden opnieuw een korting aangeboden (in totaal nu ruim € 400), maar die heb ik afgewezen.

Ik zal hieronder niet mijn hele brief (vier A4-tjes) invoegen, omdat hierin zeer gedetailleerd wordt ingegaan op de crematie van mijn vader. Ik volsta met het inplakken van de laatste alinea's, en dus mijn conclusie:

Ik zal – conform uw advies – inderdaad tevens aanspraak maken bij Yarden Verzekeringen op nakoming van de oorspronkelijke natura-verzekeringsovereenkomst.
Echter, om een ‘van het kastje naar de muur’-situatie te voorkomen, zal ik uw bedrijf 'Yarden XXXXXXXX' blijven aanspreken als zijnde onze feitelijke contractspartner. Eventuele verschillen in aanpak, misverstanden of afwijkende reglementen regarderen ons niet als cliënt en zult u in onderling overleg moeten oplossen.

Hierbij bied ik u aan dat ik – namens mijn familie – bereid ben om af te zien van een restitutie van teveel betaalde premie voor de natura-verzekering (op basis van de feitelijke financiële waarde van de uitvaart d.d. 8 april 2011), mits u mij een credit-nota toezendt voor het volledige bedrag van uw factuur ad € 1454,52, resp. uw aangepaste factuur ad € 1044,79.

Daarmee bent u voorlopig van mij af.
Voorlopig, want ik nodig u uit alvast na te denken over onze moeder, die onder dezelfde natura-polis verzekerd is en die naar verwachting ook binnen zekere tijd zal overlijden. Graag nodig ik u uit om tijdig een voorstel te doen, zodat wij deze discussie in de toekomst niet nogmaals hoeven te voeren.

Nochtans zal ik ook Yarden Verzekeringen als landelijke organisatie benaderen.
Allereerst met een afschrift van deze brief aan u, nu u heeft aangegeven uw landelijke organisatie hierbij te hebben geraadpleegd.

Tevens zal ik Yarden Nederland nog afzonderlijk aanschrijven, omdat ik sterk de indruk heb gekregen dat ons dispuut over de uitvaart van mijn vader niet op zichzelf staat. Nader onderzoek heeft mij doen blijken dat honderden, zo niet duizenden, Nederlandse burgers overeenkomstige klachten hebben geuit over Yarden en zich door deze maatschappij gedupeerd voelen.

Om die reden acht ik een goede uitkomst van dit geschil van een groter belang dan alleen voor mij en mijn familie. Ik wil uitzoeken of het hier slechts ging om een incidentele fout van XXXXXXXX, of dat het gaat om een structurele werkwijze van Yarden.

Uw nadere bericht zie ik met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

XXXXXXXX


Uiteindelijk werd ik twee weken geleden gebeld door een uitvaartmanager van Yarden, die graag een nieuwe afspraak wilde maken. Door diverse vakanties komt dat er voorlopig niet van (en wat mij betreft helemaal niet, want dit soort 'welles-nietes'-gesprekken leveren niets op - tenzij voor de rechtbank).

Afgelopen week heb ik een nieuwe brief gestuurd (opnieuw 4 kantjes), nu aan de directie van Yarden Nederland. In deze brief heb ik geprobeerd het incidentele dispuut over de crematie van mijn vader naar een hoger en algemener niveau te tillen, dus inclusief de informatie van anderen zoals ik die heb verkregen o.a. op dit forum.
Onder verwijzing naar mijn brief van 15/7 (die ik als bijlage meezond) heb ik een scherpe en uitputtende analyse gemaakt van de werkwijze en het verdienmodel van Yarden sinds de fusie van 2001. Daarbij heb ik alle verhalen en argumenten waarmee Yarden in de afgelopen jaren haar klanten heeft benaderd, resp. gerustgesteld, resp. geïntimideerd, één voor één met een vlijmscherp chirurgmesje gefileerd.
Zonder anesthesie!

Nu maar eens kijken hoe Yarden hierop gaat reageren.
Overigens heb ik in die brief ook gevraagd of Yarden kennis heeft van een mogelijke rechtszaak, waarin deze kwestie al eens aan de orde is geweest (ik heb die namelijk niet kunnen vinden). En met het verzoek om - als zo'n zaak er inderdaad is geweest - mij het vonnis toe te sturen.

Ik vraag jullie begrip dat ik ook deze laatste brief hier (vooralsnog) niet publiceer. Nu de zaak enigszins naar een meta-niveau gaat, worden de belangen groter. En voorkomen moet worden dat een eventuele toekomstige procedure (met mogelijk landelijke implicaties) misschien wordt verknoeid doordat Yarden getuigen kan verwijten dat zij door mij vooraf beïnvloed zijn geweest.

Nou goed, één alinea dan:

Dit alles nog afgezien van mijn vermoeden, dat een natura-verzekeringspolis sowieso niet kan worden ‘omgezet’ naar een kapitaalverzekering, die feitelijk een koopsompolis is. Dan zou toch de oude (natura-) polis eerst moeten worden beëindigd, resp. afgekocht en zou vervolgens een nieuwe (kapitaal-) polis moeten worden afgesloten?
Als ik dit juist zie, zou dit betekenen dat er thans nog tienduizenden (of zelfs honderdduizenden) z.g. kapitaalpolissen bij Yarden-verzekerden in leven zijn, die een uitvaart verdienen, omdat zij mogelijk in strijd met de wet tot stand kwamen.


Maar nu heb ik ook een vraag aan jullie.

Naar mate ik mij steeds verder in deze kwestie verdiep, vraag ik mij af en toe af of Yarden de enige 'kwaaie pier' is. Ik merk namelijk dat Yarden wel tamelijk 'duur' is in haar uitvaarten, maar niet substantieel duurder dan haar directe concurrenten (afgaande op de rekenmodellen op de diverse websites van uitvaartorganisaties zelf, en vergelijkingssites zoals Independer).

Ook ben ik benieuwd of er nog andere uitvaartverzorgers/-verzekeraars zijn die ook die natura-/kapitaalverzekeringstruc toepassen?

En ken je voorbeelden van (onderdelen van) uitvaartkosten die onlogisch zijn of die extreem worden opgedreven (niet alleen bij Yarden)?

Plaats hier s.v.p. je informatie, als je hier ervaring mee hebt.

MAXIEM

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door MAXIEM » 08 aug 2011 10:29

Matthijs_ZH

Destijds heb ik mij vrij indringend bezig gehouden met de naar mijn mening onrechtmatige manipulaties van dit bedrijfje. Wat ik er nog van weet is, dat Yarden met betrkking tot de omzetting ten dele gelijk heeft gekregen van de Geschillencommissie in Den Haag en ten dele ongelijk.

Sukses op het slachtveld. Maxiem.

Matthijs_ZH
Berichten: 22
Lid geworden op: 02 mei 2011 03:59

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Matthijs_ZH » 08 aug 2011 17:19

Dank Maxiem.

De geschillencommissie wordt eventueel de volgende stap. Eerst wil ik Yarden voldoende gelegenheid hebben geboden om zelf orde op zaken te stellen.

MAXIEM

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door MAXIEM » 08 aug 2011 17:51

Matthijs_ZH

Houdt er dan wel rekening mee dat de Geschillencommissies in Den Haag betaald worden door de verschillende branches. Zij zijn dus verre van onafhankelijk en er zijn daarvan al wat uitwassen bekend.

Maxiem.

Ayla

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Ayla » 08 aug 2011 17:54

Matthijs_ZH schreef:Dank Maxiem.

De geschillencommissie wordt eventueel de volgende stap. Eerst wil ik Yarden voldoende gelegenheid hebben geboden om zelf orde op zaken te stellen.
met verbazing lees ik dat er nog steeds mensen zijn die vechten tegen yarden
wij zijn er zo lang mee bezig geweest en ondanks de uitspraak van Kifid is er eigenlijk niets veranderd, we hebben dan een papier dat we moeten bewaren bij de oude polis en de nabestaanden moeten maar er achter heen gaan om onze oude rechten te laten vervullen, desondanks wens ik je veel sucses en hoop dat het je allemaal lukken mag
groetjes Ayla

Tis weer bijzonder
Berichten: 737
Lid geworden op: 30 mei 2010 21:26

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Tis weer bijzonder » 08 aug 2011 19:18

Yarden? Uit de grond van mijn hart: blijf er maar ver van weg!
In het kort.
2 Begrafenissen niet lang na elkaar gehad, dus er was vergelijkingsmateriaal voorhanden.
Ondanks een versoberde 2e begrafenis (t.o.v. de 1e) werden er buiten de polissen om toch meer (extra)kosten in rekening gebracht.
Bij de rechtbank voor laten komen en Yarden sloeg op de vlucht.
Je bent vast gewaarschuwd.

Voor mijn eigen uitvaart heb ik zelf gespaard.
En als het eenmaal zover is, zou ik het liefst zien dat de nabestaanden eerst met 3 begrafenisondernemers aan de tafel gingen zitten.
Het zal wel niet gebeuren, maar het zou eigenlijk mijn laatste en grootste wens zijn.

Eres
Berichten: 208
Lid geworden op: 09 mei 2007 20:31

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Eres » 09 aug 2011 11:48

Maxiem
Yarden heeft niet ten dele gelijk gekregen, doch de uitspraak van het kifid was dusdanig, dat yarden er gemakkelijk mee weg kwam. Destijds naar mijn mening gelegaliseerd oplichten van enkele honderdduizend verzekerden.
De handeling van yarden werd niet correct bevonden en werd na overleg opgelost door de klagers(een paar duizend) een keuzebrief ter hand te stellen en de nabestaanden moeten maar zien dat ze hier recht aan kunnen doen.
De advocaten stemden hiermee in en zodoende is er zover ik weet hierover geen rechtszaak geweest (hetzij individueel?)dus ook geen jurisprudentie. Simpel gezegd: het mocht eigenlijk niet maar het kifid en de juristen, lieten het toe en deden er verder niets mee. Verwacht niet teveel van het kifid.
Of yarden de enige was, die deze truc had uitgehaald?
Ik heb het in 2007 niet van andere maatschappijen gehoord, maar alle financiële instellingen kan en zal ik nooit vertrouwen, dat is nu door de dagelijkse publiciteit, wel heel duidelijk bewezen.
Succes voor iedereen die nu nog de strijd met yarden aangaan, het is een smoesjes bedrijf, die of niet reageert dan wel je van het kastje naar de muur stuurt.

picobello
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 jul 2007 13:14

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door picobello » 23 aug 2011 16:40

Aan geintresseerden,

Iedereen die een AVVL Naturapolis of lidmaatschapkaart in bezit heeft deze vooral bij de vervangende Yardenpolis bewaren. Tegen de éénzijdige omzetting
van natura naar een sommenbedrag hoeft men niet te accepteren en kan men er
ten alle tijde bezwaar tegen maken. Het Natura rechtenpakket van AVVL 1993-
1995 en zelfs de omschrijving van rechten van Yarden augustus 2001 zijn waardevast ongeacht de kosten op het moment van overlijden.
Vertel het uw partner, kinderen, familie en kennissen. Mocht u t.z.t. overlijden, dan weten zij wel op de juiste wijze te handelen met Yarden.

Dit heb ik van een oud contactpersoon van Yarden/AVVL Uitvaartzorg die 100%
te vertrouwen is.

rawbear
Berichten: 40
Lid geworden op: 13 jun 2008 11:35

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door rawbear » 26 aug 2011 15:44

Picobello schreef:

“Iedereen die een AVVL Naturapolis of lidmaatschapkaart in bezit heeft deze vooral bij de vervangende Yardenpolis bewaren. Tegen de éénzijdige omzetting
van natura naar een sommenbedrag hoeft men niet te accepteren en kan men er
ten alle tijde bezwaar tegen maken. Het Natura rechtenpakket van AVVL 1993-
1995 en zelfs de omschrijving van rechten van Yarden augustus 2001 zijn waardevast ongeacht de kosten op het moment van overlijden.
Vertel het uw partner, kinderen, familie en kennissen. Mocht u t.z.t. overlijden, dan weten zij wel op de juiste wijze te handelen met Yarden.
Dit heb ik van een oud contactpersoon van Yarden/AVVL Uitvaartzorg die 100%
te vertrouwen is.”


Enkele opmerkingen over het bovenstaande:
Men kan te allen tijde bezwaar maken tegen de omzetting, schrijft Picobello. De vraag is nu of Yarden daar een boodschap heeft. Dit hele forum was toch juist opgericht omdat Yarden er geen boodschap aan heeft?

Verder:
Als de verzekerden zelf al niet weten hoe ze met Yarden moeten handelen, hoe kunnen partner, familie en kennissen na een overlijden dan weten hoe zij dan wel op de juiste wijze met Yarden moeten handelen?

En tenslotte: het is fijn te weten dat een oud-contactpersoon van Yarden//AVVL 100% te vertrouwen is, maar hebben wij daar iets aan? Yarden zelf heeft toch al zoveel verzekerden en nabestaanden van de AVVL naturaverzekering het bos ingestuurd…

Toevallig werd ik onlangs gebeld door iemand van Yarden die een afspraak wilde maken voor een gesprek met een Yarden-adviseur over het :”uitvaartpakket”.. Ik merkte tijdens dat gesprek op dat ik voor mezelf,mijn (inmiddels-ex) vrouw en onze twee kinderen in 1976 vier AVVL naturapolissen heb afgesloten en dat ons uitvaartpakket dus bij Yarden bekend is – namelijk een nette uitvaart, met gesloten beurzen, zonder veel tierelantijnen.

Begin volgende maand komt die adviseur bij mij langs.. Heeft iemand nog een tip wat ik die adviseur kan vragen of mededelen?

Vr gr

rawbear

picobello
Berichten: 64
Lid geworden op: 12 jul 2007 13:14

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door picobello » 31 aug 2011 16:22

Zij die geprotesteerd hebben en in bezit zijn van de brief van Yarden die bij de polis bewaard moet worden zijn er twee mogelijkheden.
1e Volledig het rechtenpakket in natura zonder bijkomende kosten en
het inwisselen van diensten voor een advertentie of meer rouwbrieven enz.
2e Aanvaarding polisbedrag + 62% ledenvoordeel totale waarde ong. € 4200,00
Daarbij word elk onderdeel van een uitvaart besproken en in rekening
gebracht en kan duurder uitvallen.
De polissen van Yarden/AVVL met bovenstaande ledenrechten liepen tot
31 december 2006.
Vanaf 1 januari 2007 worden deze naturapolissen niet meer verstrekt.

Als men heden ten dage een adviseur van Yarden op bezoek krijgt probeert deze
u een extra verzekering te verkopen boven op uw naturapakket.
De vraag is of u dat wil en of dat wel nodig is.
Mensen die heden bij Yarden een uitvaartverzekering nemen zijn altijd verzekerd
tegen een geldbedrag.
Voor een crematie minimaal zo'n € 5000,00 a € 6000,00
Voor een begrafenis zo'n € 5000,00 a € 10000,00
Dus zij die het Yarden/AVVL naturapakket hebben zijn het financiëel het beste af.

Hoop dat u wat aan deze informatie hebt.

Matthijs_ZH
Berichten: 22
Lid geworden op: 02 mei 2011 03:59

Re: Yarden-uitvaartverzekering

Ongelezen bericht door Matthijs_ZH » 31 aug 2011 20:12

Picobello maakte drie opmerkingen die hier m.i. zeer relevant zijn:

* 'De polissen van Yarden/AVVL met bovenstaande ledenrechten liepen tot
31 december 2006.'

Volgens mij onjuist. De ledenrechten op natura-polissen lopen - overeenkomstig hun intentie en karakter - door tot het moment van overlijden, ook als dit na 31 december 2006 valt.

* 'Vanaf 1 januari 2007 worden deze naturapolissen niet meer verstrekt.'

En inmiddels weten we waarom. Aan de naturapolissen wordt te weinig verdiend. En het goudmijntje van het dubbelspel met naturapolis + 'noodzakelijke' bijbetaling is niet langer te handhaven na alle kritische publiciteit (oftewel: té veel mensen hebben het trucje door).

* 'Dus zij die het Yarden/AVVL naturapakket hebben zijn het financiëel het beste af.'

Inderdaad, mits zij ook vasthouden aan de met dat pakket opgebouwde rechten!

Advies aan Rawbear is dus: laat u niet 'inpakken' door die Yarden-adviseur die langs wil komen. Hij zal proberen u ervan te overtuigen dat u aan uw natura-polis tekort komt. Of deze (incl. leden-sommenverzekering) nu € 2300, € 3200 of € 4500 bedraagt. Hoe vroeger zo'n naturapolis is afgesloten, hoe lager de 'waarde'. Maar dat is onzin, want Yarden (of een van haar voorgangers) heeft dan ook veel langer de tijd gehad om met uw inleg beleggingswinst te boeken. En met die resultaten heeft de bezitter van een naturapolis niets van doen.

Het beste is dan ook om op geen enkele manier over bedragen te praten, maar alleen te kijken naar wat in de naturapolis aan diensten is beschreven. Yarden zal die met gesloten beurs moeten leveren, punt.

Gesloten