LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Telfort maakt fout op fout

Problemen met jouw aansluiting of met jouw provider van internetdiensten? Discussieer dan hier daarover.
TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 18 apr 2008 17:05

18 apr 2008 15:25
Factuurnr xxxxxxxxxxxx
Op 06.02.2008 heb ik 2.99 voldaan. Dit waren de internetkosten, die ik nog aan 12move verschuldigd was.Betalingskenm. xxxxxxxx -betreft * xxxxxxxxxxxxxxxxx
runnummer xxx xxxxx
Dit volgens mijn bank afschrift nr 3. dd 11-02 2008
----------------------------------------------------------------

[ Fouten worden gemaakt.]
Telfort heeft dit tot een kunst verheven!

Vandaag kregen wij i.p.v. het lang verwachte excuus van Telfort een dreigbrief van Telfort. Dit ter begeleiding van een onterechte factuur.

Er was mij een betalingsherinnering gestuurd die ik uiteraard nooit ontvangen heb, Ik zou nu euro: 2.99 moeten betalen. Indien ik dit
niet zou doen dan wordt per 30 april 2008 internet afgesloten.

Er staat niet bij hoe ze dat denken te doen bij iemand die nooit klant bij hen is geweest en dat ook nooit zou willen zijn.

Bovendien heb ik volgens mijn bankafschrift op 6-02-08 het boven vermelde bedrag betaald.

Het lukte mij uiteraard niet om via betaalbare of gratis nummer het bastion Telfort te nemen. Een ieder die ik sprak wil dat ik hun dure 0900 nummer bel.
Ik heb aangekondigd dat ik hun huidige ludieke akties op de diverse forums zou vermelden en stuur nog maar eens een mailtje naar dit gerenommeerde bedrijf.
:evil:

Iemand nog een idee wat mij geen geld kost?

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 18 apr 2008 18:26

Ter lering de email aan Telfort, omdat ik geen verdere kosten meer wil maken:

18 apr 2008

Klacht t.a.v. onterechte Factuurnr
-------------------------------------------------------------------------

Op 06.02.2008 heb ik EURO 2.99 voldaan.

Dit waren de internetkosten, die ik nog aan 12move verschuldigd was.

Betalingskenm.

Dit volgens mijn bank afschrift nr 3 dd 11-02 2008
----------------------------------------------------------------
Fouten worden gemaakt.
Telfort heeft dit tot een kunst verheven!

Vandaag kregen wij i.p.v. het lang verwachte excuus van Telfort een dreigbrief van u. Dit ter begeleiding van een onterechte factuur.

Er is mij een betalingsherinnering via email gestuurd die ik uiteraard nooit ontvangen heb, Ik zou nu euro: 2.99 moeten betalen. Indien ik dit
niet zou doen dan wordt per 30 april 2008 internet afgesloten.

Er staat niet bij hoe u dat denkt te doen bij iemand die nooit klant bij u is geweest en dat ook nooit zou willen zijn.

* Bovendien heb ik volgens mijn bankafschrift op 6-02-08 het boven vermelde bedrag betaald. *

Het lukte mij uiteraard niet om via betaalbare of gratis nummer het bastion Telfort te nemen. Een ieder die ik sprak wil dat ik hun dure 0900 nummer bel.

Ik verwijs u naar mijn aangetekende brief met ontvangstbevestiging: nr , bij u bezorgd voor Kerst 2007.
Hier heb ik tot nu toe geen schriftelijk antwoord op gekregen.

IK STEL VOOR DAT U DEZE EMAIL SCHRIFTELIJK AANGETEKEND BEANTWOORDT. IK HEB AAN MIJN FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VOLDAAN DOOR OP 6-2-08 EURO 2.99 AAN U TE VOLDOEN VOLGENS MIJN ADMINISTRATIE.

IK HOOP DAN OOK DAT U UW ADMINISTRATIE OP ORDE BRENGT ZONDER MIJ NOG OP VERDERE ONNODIGE KOSTEN TE JAGEN.
Om van de onnodige ergernis die e.e.a. met zich meebrengt maar niet te spreken, zie mijn onbeantwoorde emails t.a.v. de onterechte automatische incasso's van Telfort in Januari en Februari 2008!

Ik heb er ten overvloede nog maar even hun email bijgevoegd die ik als brief mocht gebruiken waarin staat dat beëindiging contract bij hen succesvol verwerkt is.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 apr 2008 08:29

Update 1 mbt onterechte factuur door Telfort na de soap van 2 onterechte automatische incasso's door Telfort in Januari en Februari 2008

Tip 1

Als u een geschil heeft met Telfort, voortaan Telfrot ;) lees dan altijd in de Algemene Voorwaarden wat zij menen wat u moet doen.
------------------------------------
De Gruwelijke Details in de AV TELFROT

Bezwaren tegen de hoogte van de door Telfort in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum bij een door Telfort aangegeven contactadres kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.
---------------------------------

Ik heb dan ook vandaag mijn 1ste herinnering aan Telfrot gestuurd via email dat ik aan mijn financiele verplichtingen t.a.v. 12 move heb voldaan.
Ik ben van plan om hen dagelijks een email te sturen tot ik een bevredigend antwoord heb.
Indien nodig kan er nog andere actie overwogen worden.

NIET REKENEND OP ANTWOORD VERBLIJF IK..........

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 apr 2008 11:46

Ter informatie heb ik bij KPN.com op de website een klacht over Telfort ingediend.
Ik verwacht dat zij mij niet kunnen helpen en dat zij mij zullen adviseren om de Helpdesk van Telfort te bellen. :wink:

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 20 apr 2008 10:49

Na nogmaals bestuderen dreigbrief heb ik de oplossing gevonden t.a.v. deze onterechte factuur en heb Telfort daarvan op de hoogte gesteld.:lol:

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 08:11

STAPPENPLAN BIJ PROBLEMATIEK ROND INTERNETVERBINDING, C.Q. VERANDEREN VAN INTERNETPROVIDER

Voor de problematiek rond niet tot stand komen internetverbinding of lang uitvallen van de verbinding zonder een oplossing in zicht door de provider heb ik het volgende stappenplan bedacht. Om te voorkomen dat ik in herhaling val heb ik het hier geplaatst en zal voortaan naar dit forum verwijzen indien iemand hiermee geconfronteerd wordt. Ik vind het ook handig dat alle ervaringen waar anderen hun voordeel mee kunnen doen in één bericht staan.

Download de Algemene Voorwaarden van uw provider en bestudeer deze.

Leg een dossier aan met brieven, emails en verslagen van ( + data + tijdstip van) gesprekken gevoerd met de Helpdesk, liefst met naam van degene met wie u gesproken heeft.

Het is gebruikelijk
1. dat - als u storneert - u de prov schriftelijk ( en aangetekend) op de hoogte stelt waarom u de betaling opschort.
2. U stelt de prov in gebreke en geeft hen een redelijke termijn ( b.v 3 weken) waarbinnnen u verwacht dat zij uw problemen rond de internetverbinding oplossen.
3. u geeft aan dat u vindt dat de maanden zonder internet in uw ogen al voldoende reden zijn om met onmiddellijke ingang het contract te verbreken.
4 U geeft aan, dat onmiddellijk nadat de internetverbinding hersteld is en goed blijft werken gedurende b.v. 2 weken, u het gestorneerde bedrag b.v. via internetbankieren alsnog zult voldoen.

5. Mocht na gestelde termijn de internet verbinding niet hersteld zijn, stuurt u nogmaals een aangetekende brief met ontvangst bevestiging. waarin u op grond van het feit dat uw Provider gedurende ..... maanden niet de dienst heeft verleend die u redelijkerwijs van hen had mogen verwachten, u het contract met onmiddellijke ingang beëindigt.
6. U stelt in deze brief een termijn waarbinnen u schriftelijk en aangetekend een antwoord verwacht van de Prov. waarin deze accoord gaat met beëindiging contract.
7. Sta op een schriftelijke bevestiging van Prov. met juiste einddatum einde contract of een e-mail met vermelding dat deze als brief gebruikt mag worden!

Als het u lukt via klachtenformulier website of e-mail met de provider te communiceren begin dan iedere keer met samenvatting van probleemafhandeling tot op dat moment omdat er telkens een nieuw referentienummer aan gekoppeld wordt.

Indien u een klacht heeft over welke provider dan ook, zou u deze klacht kunnen indienen bij de OPTA via www.opta.nl
Dit is een onafhankelijke organisatie die de providers controleert en daar waar nodig corrigeert.

Het is verstandig om in de AV van uw provider te lezen of deze procedure + tijdslijn ook van toepassing is in uw geval.
Anders aanpassen naar keuze.

Voor u een brief stuurt, goed uitzoeken waar de brief heen moet.

Ik denk dat dit stappenplan voorkomt dat u veel onnodige kosten maakt met bellen naar een dure helpdesk.
Mocht iemand nog iets missen in mijn stappenplan dan lees ik dat graag.

Ik heb dit plan opgesteld aan de hand van mijn ervaring met Telfort en dankzij de positieve bijdragen die ik op de div. forums hier heb mogen lezen. Zonder de ervaringen die anderen met ons hebben willen delen was dit bericht nooit tot stand gekomen!
-----
Nog wat leuke tips van ervaringsdeskundigen:
1. bewijsstukken ( copie) bijvoegen in aangetekende brief en dan schrijft u b.v.: Mocht u het tegendeel kunnen bewijzen, dan graag bewijsstukken schriftelijk binnen .. weken toesturen aan ondergetekende o.i.d..
T.a.v. fax sturen:
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in Sociale Verzekeringszaken, oordeelde dat een melding per fax niet rechtsgeldig is. Het risico dat deze niet ontvangen wordt of zoek raakt bij de ontvanger, ligt in het geval van faxen bij de verzender. Een verzendrapport van de fax is volgens de Centrale Raad niet gelijkwaardig aan een bewijs van aangetekende verzending van een brief.

Disclaimer:
Ik ben niet juridisch geschoold. Aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alias: TdeHond
Laatst gewijzigd door TdeHond op 12 jul 2008 19:24, 10 keer totaal gewijzigd.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 11:49

KPN stuurde mij vandaag een reactie op mijn klacht over Telfort.

De medewerkster toonde begrip en adviseerde indien nodig een klacht in te dienen bij de OPTA. Ik heb dit verwerkt in mijn stappen plan en ben aangenaam verrast door het antwoord van KPN, waarvoor mijn dank.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 12:14

IMHO bewijst u met het zenden van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging:
a. u heeft de brief verstuurd op een bepaalde datum
b. degene aan wie u de brief verzonden heeft, heeft op een bepaalde datum de brief ontvangen.

Voordeel: er kan niet beweerd worden dat u geen brief verzonden heeft of dat de brief niet binnen een bepaalde termijn - door de ontvanger gesteld - is ontvangen.

U schrijft een brief met Briefhoofd: aan Naam Provider, Adres Prov. Uw Naam, Uw Adres en niet te vergeten, DE DATUM waarop u de brief verstuurt, Betreft: Onderwerp brief
Aan het einde van de brief zet u Hoogachtend en ondertekent u + nogmaals uw naam.

IK neem aan, dat - mocht de geschillencommissie nodig zijn - dat de rechter uw bewijs van versturen + ontvangst door Provider, in combinatie met een copie van de verzonden brief, dit als rechtsgeldig bewijs zal beschouwen.

NB Ik zet deze reactie even bij: Telfort maakt fout op fout omdat ik dit voor de 2de keer uitlgelegd heb.

four-eyes
Berichten: 201
Lid geworden op: 06 apr 2004 13:29

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door four-eyes » 23 apr 2008 14:09

De reden waarom wij geen snel ADSL bij Telfort hebben genomen is dat ze onbereikbaar zijn. Ja, je kunt een duur nummer bellen. Maar waarom zou ik een duur nummer gaan bellen om mezelf aan te bieden als klant? Ik kijk wel uit. Ze mogen MIJ bellen als ze me zo graag als klant willen.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 14:50

Quote
MIJ bellen als ze me zo graag als klant willen.
---------------
Providers bellen liever geen klanten omdat dit geld kost. ;)
Ik vind het jammer dat we geen inzicht krijgen in wat Providers verdienen aan dure Helpdesks.

Daarom gaat mijn voorkeur uit naar schrijven i.p.v. bellen als een schijnbaar onoplosbaar probleem ontstaat.

Dubbelzout
Berichten: 22
Lid geworden op: 12 nov 2007 11:59

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door Dubbelzout » 23 apr 2008 15:06

Geachte heer de Hond,

U schrijft in uw eentje een hele pagina vol.

Maar één vraag wordt niet beantwoord: U bent nooit abonnee geweest bij Telfort.

TOCH betaalt u 2,99 euro aan hen. ......

Dat is zo onlogisch, dat ik uw hele verhaal niet meer geloof.

Hultje
Berichten: 12
Lid geworden op: 07 nov 2007 14:18

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door Hultje » 23 apr 2008 15:17

Heer Dubbelzout, voor het geval u het niet weet, 12move is overgenomen door Telfrot en daardoor krijg je de aanmaningen van Telfrot.
Zin of geen zin, een klant van 12move in nu een klant van Telfrot !!!

Doe dus eerst even uw huiswerk over voordat u anderen probeert op hun plaats te zetten. :oops:

Dubbelzout
Berichten: 22
Lid geworden op: 12 nov 2007 11:59

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door Dubbelzout » 23 apr 2008 15:21

Zelfs dan blijf ik vinden dat u wel extreem veel woorden nodig hebt om een fout van 2,99 onder woorden te brengen.

Uw verhaal is extreem warrig dat zal de slechte communicatie tussen u en "Telfrot" verklaren.

Veel succes.

cherokee
Berichten: 150
Lid geworden op: 29 jul 2007 17:15

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door cherokee » 23 apr 2008 15:50

Heer Dubbelzout , als u het verhaal had gelezen had u net als ik de conclusie kunnen - zelfs moeten - trekken dat de warrigheid van het verhaal niet van TS afkomstig is , maar geheel en al van Telfrot :D
Maar dat is op zich weer normaal , een duidelijke reactie van Telfort zou op zich al weer verwarrend zijn , omdat niemand daar rekening mee houdt.

EMvBD
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 apr 2008 15:59

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door EMvBD » 23 apr 2008 16:06

Geachte meneer Dubbelzout... U realiseert zich dus niet waartoe een "foutje van 2,99" kan leiden....
Wel eens van incassoburo's gehoord en de daarmee gemoeide kosten??
Ook al wil je er niet te veel woorden aan vuil maken... je moet soms wel

basdekort
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 apr 2008 17:22

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door basdekort » 23 apr 2008 17:34

Ik heb ook te maken met een betalingsherinnering en aanmaning van Telfort. Voor een factuur van 3.97 van 10-02-2005... Ja u leest het goed... begin 2005.

Daarop uiteraard een vraag ingediend.. die niet wordt beantwoord. "onverwachte drukte"... we gaan er vanuit dat uw vraag reeds is beantwoord. Zoniet, dan mag je het formulier nog een keer invullen.


Telfort bedankt! Eens even denken of ik nog een keer voor Telfort ga kiezen...

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 19:41

Een nieuwe fout.

Er worden terechte conclusies getrokken dat het erg moeilijk lijkt te zijn om van Telfort af te komen.

Vandaag ontving ik een email dat ik ook geld verschuldigd ben over de maanden Januari en Februari 2008.

Om kosten te besparen heb ik hen een korte email gestuurd waarin ik bijgevoegd heb: een foto van het bankafschrift + de email van Telfort waarin bevestigd werd dat beëindiging contract m.i.v. 10-12-07 bij Telfort succesvol was verwerkt. De bijgevoegde e-mail mocht als brief worden beschouwd.

Consuwijzer.nl adviseert om een aangetekende brief te sturen.
( Na lezen van basdekort. dat hij een rekening ontvangt van Februari 2005)
lijkt het mij verstandig om het stappenplan te volgen en een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen.

Beter safe dan sorry
Ik houd u op de hoogte!

Alex Stouten
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 apr 2008 17:19

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door Alex Stouten » 23 apr 2008 22:22

Na aanleiding van de klacht van de Heer/mevr TdeHond inzake Telfort.

27 feb 2008 is mij hetzelfde overkomen, en de brief begon als volgt:

Onderwerp : Telfort internet. (lees Tiscali)

Onlangs hebben wij u per e-mail een betalingsherinnering gestuurd etc…………….het totaal openstaande bedrag van deze rekening is Eur 4,02 incl BTW.
Wanneer wij voor 13 mrt 2008 geen betaling hebben ontvangen zullen wij overgaan tot het afsluiten van uw internet aansluiting.

Deze nota is van 04 nov 2005 (jawel u leest het goed)
In nov 2005 ben ik, door een overeenkomst tussen Tiscali en Planet Internet, overgestapt naar Planet, en dus vanaf die tijd heb ik geen account meer bij Tiscali.

29 feb 2008 heb ik gereageerd via de e-mail van de klantenservice dat ik al enige tijd weg ben bij Tiscali en dat de kans groot zou kunnen zijn dat de verstuurde e-mails niet aankomen waar zij zouden moeten aankomen. Simpel weg omdat ik geen account meer heb. Als ik al een betalingsachterstand heb, wat ik betwijfel omdat al mijn betalingen via automatische incasso hebben gelopen, zal ik deze, als dit terecht blijkt te zijn, voldoen. Ik heb ook verzocht om toezending van de vermeende nota van Eur 4,02 incl BTW, en heb ze ook succes toegewenst met het afsluiten van mijn internet aansluiting. Planet Internet wel te verstaan.

14 mrt 2008 volgt er een reactie van de klantenservice op een [email protected] met excusses dat het zo lang geduurd heeft wegens onvoorziene drukte enz enz blablabla. In een volgende mail, 3 minuten later, de facturen bijgevoegd waar ik om verzocht heb. Deze facturen bevatten (0,0KB) inhoud, dus uiteindelijk heb ik nog steeds niets.

15 mrt 2008 reageer ik hierop wederom via klantenservice, want ja via [email protected] wordt het niets, dat ik eigenlijk nog steeds niets ontvangen heb!

29 mrt 2008 krijg ik weer een brief (ja ja via mijn postadres!!) met dit keer een laatste herinnering.

“Wanneer wij binnen de gestelde termijn geen betaling of reactie van u ontvangen zal de vordering ter incasso worden overgedragen en zal uw internetverbinding worden afgesloten”

30 mrt 2008 heb ik een brief gestuurd, met de constatering dat de interne communicatie, bij Telfort, niet bepaald vlekkeloos verloopt, en ook dat een internet bedrijf via internet (e-mail) hoegenaamd niet te bereiken is. Ik heb mijn stukken/communicatie naar hun gestuurd en hun verzocht mij de stukken/nota toe te sturen, aangezien zij dit adres wel hebben!!!

03 apr 2008 krijg ik een reactie, via e-mail, in de trend van dat het zo onvoorzien druk is blablabla maar mooi geen antwoord op mijn vragen.

18 apr 2008 dezelfde standaard reactie en ook deze keer geen antwoord.

23 apr 2008 Tot op de dag van vandaag heb ik niets, zinnigs, meer vernomen van Telfort, maar ik heb nog steeds internet verbinding, maar dan via


PLANET INTERNET.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door TdeHond » 23 apr 2008 23:33

Qutoe Alex
30 mrt 2008 heb ik een brief gestuurd, met de constatering dat de interne communicatie, bij Telfort, niet bepaald vlekkeloos verloopt, en ook dat een internet bedrijf via internet (e-mail) hoegenaamd niet te bereiken is. Ik heb mijn stukken/communicatie naar hun gestuurd en hun verzocht mij de stukken/nota toe te sturen, aangezien zij dit adres wel hebben!!!
---------------------

Had u de brief aangetekend verstuurd?

Bedankt voor uw reactie. Ik weet nu wat mij te wachten staat.

JRG
Berichten: 27
Lid geworden op: 22 apr 2008 15:28

Re: Telfort maakt fout op fout

Ongelezen bericht door JRG » 24 apr 2008 08:22

Aan TdeHond

Dat de helpdesk van telfort slecht is te bereiken is uw ervaring niet vanmij.
Ik stuur de helpdesk regelmatig een email via het webformulier en krijg de zelfde dag nog antwoordt terug
Bij u gaat het meer om het rechtkrijgen om een klein bedrag.
Er bestaat namelijk een verschil van recht hebben en krijgen.
Kost het meer om het recht te krijgen laat het dan varen Dit scheelt tijd, moeite, ergenis en van de kosten nog maar niet tespreken.

Ik kan mij voorstellen waarom u minder goede ervaringen heeft met de helpdesk. Ik werk zelf in de publieke sector en dan zeggen we ook wel eens O daar heb je die weer. Waarschijlijk is dit ook het geval bij de helpdesk van telfort

Gesloten