toggle menu

Blokverwarming: wat is het en wat kun jij doen bij problemen?

Blokverwarming: wat is het en wat kun jij doen bij problemen?

Mensen die (noodgedwongen) gebruik maken van blokverwarming komen nog altijd voor verrassingen te staan: hoge rekeningen en weinig inzicht in het eigen verbruik. Wat is blokverwarming precies, en wat kun jij doen bij problemen hiermee?

Dit artikel hoort bij de uitzending:

Blokverwarming: hoge rekeningen roepen nog altijd vragen op

Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt de woning door middel van een centrale ketel verwarmd. De ketel staat in een gemeenschappelijke ruimte van het complex. Vanaf de ketel lopen buizen die binnen in de woning op de radiatoren uitkomen. Op de radiatoren zijn metertjes geplaatst. Deze metertjes geven het warmteverbruik aan. Dit kunnen bijvoorbeeld verdampingsmeters zijn. Een verdampingsmeter is een pijpje, waar vloeistof in wordt gegoten aan het begin van het stookjaar. Zodra er warmte wordt verbruikt, verdampt deze vloeistof.

Het nadeel van een verdampingmeter is dat deze erg gevoelig is voor warmte van buitenaf. Wordt een woning erg warm door bijvoorbeeld de zon, dan vindt hierdoor ook verdamping plaats. Dit betekent dat deze meters makkelijk te manipuleren zijn. Een andere vorm van meten is door middel van elektrische meters. Deze geven digitaal het verbruik aan.

Wie is verantwoordelijk voor de rekening?

Het bedrijf dat de meterstanden opneemt, bijvoorbeeld ISTA of Techem, krijgt van de woningbouw of VvE een energierekening. ISTA of Techem berekent wat er per bewoner betaald moet worden en geeft deze rekening weer terug aan de woningbouw of VvE. Deze geven de rekening vervolgens aan de bewoner.

Wat kun je bij problemen zelf doen?

Heb je het gevoel dat de jaarafrekening niet klopt, dan is de eerste stap om naar de Woningcorporatie of Vereniging van eigenaren te stappen. De eigenaar van de woning heeft voor de blokverwarming gekozen, en is dan ook verantwoordelijk voor de onderhoud van dit systeem. De eigenaar is ook de persoon die uiteindelijk de jaarafrekening aan de bewoner geeft.

Om het probleem bij de woningbouw of VvE aan te kaarten, kun je gebruik maken van onze voorbeeldbrief:

voorbeeldbrief: 'Onjuiste factuur inzake blokverwarming'

Kom je er samen met de Woningbouw niet uit, dan kun je naar de huurcommissie stappen. Je moet zoveel mogelijk onderbouwen en met gegrond bewijs aantonen dat de rekening niet correct is. De woningbouw is verplicht zich aan de uitspraak van de huurcommissie te houden. Gebeurt dat niet, dan kun je alsnog naar de kantonrechter stappen.

Heb je een koopwoning, dan moet je bij de VvE zijn. Als bewoner ben je zelf onderdeel van de VvE. Binnen de VvE kan een speciale vergadering worden gewijd aan de problemen rond om de blokverwarming. Binnen deze vergadering moet een meerderheid van de stemmen vergaard worden voordat men over kan gaan op een ander systeem of op controle van de rekening.

Kom je er met de VvE niet uit, dan kun je naar de Kantonrechter stappen. Hierbij geldt ook weer dat een goede onderbouwing een verzameling vereist van gegrond bewijsmateriaal, zoals meerdere jaarafrekeningen.

Stappenplan van de Huurcommissie

De Huurcommissie, een organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders, heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar over problemen met hoge rekeningen door blokverwarming de onderstaande tips gegeven:

  1. Probeer als huurder en verhuurder er altijd eerst samen uit te komen. Vaak beginnen conflicten met een informatieve vraag: Klopt de berekening? Waarom staat daar bedrag x voor? Stel de vraag, en geef antwoord als zo'n vraag wordt gesteld. Zo kun je samen voorkomen dat zo’n vraag uitgroeit tot een conflict.
  2. Als dat niet lukt kan een huurder de Huurcommissie verzoeken de redelijkheid van het maandelijkse voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen met een eigen meter te beoordelen (dit op grond van de artikelen 7:261 BW en 19 Uhw).
  3. Het voorschotbedrag wordt beoordeeld op basis van de te verwachten kosten. Deze verwachte kosten worden gebaseerd op eerdere afrekeningen. De Huurcommissie gaat uit van de meest recente afrekening, mits niet ouder dan drie jaar. Indien geen afrekeningen beschikbaar zijn, gaat de Huurcommissie uit van het landelijk gemiddelde voor een dergelijke woonruimte. Voor de stookkosten staan deze gemiddelden op pagina 11 van het beleidsboek.
  4. De Huurcommissie krijgt niet veel verzoeken over het voorschotbedrag. Dit kunt u vinden in ons Jaarverslag op pagina 23. Het gaat hier om BW7: artikel 261-verzoeken, in 2016 hebben we in 15 zaken een uitspraak gedaan. De Huurcommissie krijgt wel veel verzoeken binnen over de afrekening van de servicekosten. Dit zijn BW7: artikel 260-verzoeken, in 2016 hebben we 2051 zaken afgehandeld. Deze gaan vaak over de verwarmingskosten, met name omdat dat vrijwel altijd de hoogste kostenpost is van de servicekostenafrekening.

Ook interessant