toggle menu

Consumententip: Checklist Getty Images

Consumententip: Checklist Getty Images

In de uitzending van 3 oktober 2011 hebben we aandacht besteed aan Getty Images, een fotostock bedrijf. Soms gaat het mis met de aankoop, waardoor mensen tot wel 600 euro voor een foto betalen. Vanwege deze hoge boetes, heeft BRight Advocaten een nieuwe checklist gemaakt met stappen die je kan ondernemen als je een brief van Getty Images hebt ontvangen.

Het internationale bedrijf Getty Images exploiteert de rechten op foto's. Via geavanceerde zoekprogramma's spoort het bedrijf illegaal gedownloade foto's op.

Vervolgens stuurt Getty Images gebruikers van de foto's een brief inclusief gepeperde rekening. Deze prijzen liggen soms wel rond de 600 euro per foto. Wel krijgen de gebruikers een korting van 25 procent als ze zo snel mogelijk betalen. Als er niet binnen vijf dagen betaald wordt, komt er een rechtszaak, aldus Getty Images. Verder lopen de prijzen op als het geld niet wordt overgemaakt, omdat Getty Images dan een externe advocaat inschakelt waarvoor uiteindelijk ook kosten worden berekend. 

Getty Images lijkt slim gebruik te maken van het feit dat mensen niet willen procederen en dus de boete maar betalen.

Het lijkt er op dat het bedrijf meer geld binnenhaalt uit de schikkingen dan uit de licenties van de afbeeldingen. Volgens onder anderen Nanda Ruyters, advocaat bij BRight Advocaten, zijn de bedragen veel te hoog en lijkt het erop dat Getty Images bewust 'een flinke blafbrief stuurt in de hoop dat genoeg mensen hier intrappen'. BRight Advocaten heeft vanwege deze redenen een checklist opgesteld voor mensen die ook een brief van Getty Images hebben ontvangen.

Bij de uitzending plaatsten wij naast een reactie van Getty Images, ook al een checklist met punten waar je op moet letten als je een brief hebt ontvangen van Getty Images. Deze is echter verouderd.

Hieronder kun je de vernieuwde checklist (opgesteld door BRight Advocaten) lezen.

Getty Images Checklist

Als u een brief ontvangt van Getty Images is het aan te raden om onderstaand stappenplan te doorlopen:

1.Check of de foto’s waarvan Getty claimt dat ze op uw website staan, er ook daadwerkelijk opstaan.

2.Het is vervolgens van belang vast te stellen of Getty u wel namens de fotografen mag aanspreken. Getty dient wat dat betreft te worden gevraagd om een overeenkomst of in ieder geval toestemming van de fotografen te overleggen.

3.Check of u in het verleden niet al een vergoeding betaald heeft voor de foto’s. Als de website in uw opdracht door een derde (bijv. een vormgevingsbureau) is gebouwd, check dan bij deze derde of die voor het gebruik van de foto’s betaald heeft (en vraag bewijs daarvan).

4.Indien u of de website bouwer over bewijs beschikt waaruit blijkt dat er voor de foto’s betaald is, stuurt u een brief naar Getty waarin u aangeeft dat u wel degelijk betaald heeft voor het gebruik van de foto’s. Voeg het bewijs van betaling toe aan uw brief aan Getty.

5.Indien de foto’s op uw website staan en u heeft er niet voor betaald of van Getty of de fotografen geen toestemming gekregen, verwijder dan onmiddellijk alle foto’s.

6.Voorts moet dan worden gecheckt of er ook wel sprake is van auteursrechtinbreuk. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als u een foto heel klein heeft gebruikt en de naam van de bron heeft vermeld. Dit valt onder uw citaatrecht. U zou Getty dan mogelijk geen vergoeding verschuldigd zijn. Slechts gebruik als versiering valt hier niet onder en is mogelijk wel auteursrechtinbreuk.

7.Wanneer sprake is van auteursrechtinbreuk, is het waarschijnlijk dat Getty een onredelijk hoog bedrag vraagt voor het gebruik van de foto’s. Check daarom op de website van Getty zelf wat het gebruik van de foto’s werkelijk gekost zou hebben. Houd daarbij ook met name in de gaten of u de foto’s eventueel écht meerdere keren en/of op de homepage hebt gebruikt.

8.In elk geval dient u schriftelijk te reageren op de sommatiebrief van Getty. In deze brief moet onder andere staan dat: 

a.u de foto’s van de website verwijderd heeft; 

b.u de foto’s ook in de toekomst niet meer zult gebruiken; 

c.u aanbiedt om een onthoudingsverklaring te tekenen; 

d.het bedrag dat Getty vraagt volgens u niet als een redelijke vergoeding aan te merken is; 

e.u bereid bent om een redelijke vergoeding (noem een concreet bedrag!) te betalen voor het gebruik van de foto’s mits Getty het bewijs levert dat zij van de betreffende fotografen, voor de foto’s die u gebruikt heeft, het exclusieve exploitatierecht en het recht om de fotografen in rechte te vertegenwoordigen heeft verkregen;

f.als Getty het bewijs levert dat zij de exclusieve rechten heeft en akkoord gaat met het bedrag dat u als redelijke vergoeding aanbiedt, u een finale kwijting en een vrijwaring jegens derden wenst. 

9.Indien u uw website door een derde in opdracht heeft laten bouwen en deze derde de foto’s heeft uitgezocht, stel dan deze derde aansprakelijk voor de schade die u lijdt door zijn handelen. Aangezien u als domeinnaamhouder van de website waar de afbeeldingen op staan aansprakelijk bent, heeft het geen zin om Getty door te verwijzen naar de websitebouwer. De schade die u lijdt door de vordering van Getty (en eventuele kosten voor juridisch advies) moet u proberen te verhalen op deze websitebouwer.

10.Ook als u er toch voor kiest om de volledige door Getty gevraagde vergoeding te betalen, zorg dan dat u naast een finale kwijting van Getty ook een vrijwaring voor eventuele claims van derden krijgt. Immers, indien Getty niet aantoont dat zij over de exclusieve rechten beschikt, zou het zo maar kunnen zijn dat een derde ook nog rechten heeft en dat u nog een keer aangeschreven wordt voor het gebruik van dezelfde foto’s.

11.Indien u een brief ontvangt van de advocaat van Getty, zorg er dan voor dat u zich van deskundig juridisch advies laat voorzien voor het bepalen van de juiste, volgende stap.

Uiteraard is bovenstaand stappenplan niet gebaseerd of gericht op de specifieke feiten van uw situatie. Indien u advies wenst dat op uw geschil toegespitst is, kunt u daarom altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Aan het bovenstaande kunt u geen rechten of plichten ontlenen.

© BRight Advocaten / TROS Radar

Gerelateerd

Meer over:

Ook interessant