toggle menu

Overstappen naar een andere bewindvoerder, hoe doe je dat?

Overstappen naar een andere bewindvoerder, hoe doe je dat?

Stel, je hebt een bewindvoerder die voor jou beslist over je geld en goederen, maar je bent niet tevreden over deze persoon. Kun je dan van bewindvoerder veranderen? En hoe gaat dat in zijn werk?

'Een goede vriend van mij zit bij een bewindvoerder,' schrijft forumgebruiker Ridder777, 'maar hij wil overstappen naar een andere. Hij is erg ontevreden over zijn huidige.' Zowel de huidige bewindvoerder als de gemeente helpen Ridder777 niet verder met deze kwestie. 'Welke stappen kan ik nog meer ondernemen?', vraagt hij zich af. Voor hem en voor anderen in vergelijkbare situaties zetten we op een rij wat je kunt doen en waarmee je rekening moet houden.

Als je geld en goederen 'onder bewind' staan, mag je daar niet meer zelf over beslissen. Dit is een beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan opleggen. Je hebt dan een bewindvoerder die dit voor je doet. Het is mogelijk om van bewindvoerder te veranderen.

Welke soorten bewindvoerder zijn er?

Er zijn twee soorten bewindvoerder: professionele bewindvoerders en familiaire bewindvoerders. Lees meer hierover op Rechtspraak.nl.

'Familiair' wil zeggen betekent dat de bewindvoerder een bekende van de betrokkene is, zoals een echtgenoot of kennis. De term 'familiair' is spreektaal; het is geen term die in de wet voorkomt.

Bij wie moet je een verzoek indienen om van bewindvoerder te veranderen?

Als je van bewindvoerder wil veranderen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Dat verzoek moet je indienen bij de kantonrechter.

Dit verzoekschrift dien je in per brief. Hierin moet je het volgende vermelden:

 • wat je precies verzoekt en waarom
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige bewindvoerder
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon die onder bewind staat
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)

De brief stuur je naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring (pdf) van de voorgestelde nieuwe bewindvoerder en de akkoordverklaring (pdf) van de belanghebbende(n) mee. Als je huidige bewindvoerder een professionele bewindvoerder is, stuur je ook zijn reactie op het verzoek mee.

Aan welke voorwaarden moet de nieuwe bewindvoerder voldoen?

Als het gaat om de benoeming van een nieuwe familiaire bewindvoerder, dan mag deze niet:

 • een direct betrokke of behandelend hulpverlener zijn
 • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
 • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
 • in staat van faillissement verkeren
 • onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vallen
 • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn

Is de nieuwe (beoogde) bewindvoerder een profiessionele bewindvoerder, dan moet deze voldoen aan wettelijke wettelijke kwaliteitseisen.

Schriftelijke ronde: de mening van de andere partij

Wanneer sprake is van een verzoek om van bewindvoerder te veranderen, is de griffie van de rechtbank benieuwd naar de mening van zowel de huidige bewindvoerder als de persoon die onder bewindvoering staat. Dat betekent dat wanneer de bewindvoerder degene is die het wijzigingsverzoek heeft ingediend, de griffie zal vragen naar de mening van de betrokkene. Dat verzoek vindt schriftelijk plaats. En omgekeerd: als de betrokkene de verzoeker is, zal de griffie de mening van de bewindvoerder vragen.

Soms besluit de rechter dat een zitting nodig is om tot een beslissing te komen.

De uitspraak

De kantonrechter wijst het verzoek toe of af. Deze uitspraak heet een beschikking. De betrokkene ontvangt deze per post, evenals de oude en de nieuwe / beoogde bewindvoerder.    

Wat als je het niet eens bent met de uitspraak?

Ben je het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter, dan kun je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet binnen drie maanden na de uitspraak. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Ben je het vervolgens niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kun je – wederom binnen drie maanden, en met een advocaat - binnen 3 maanden in cassatie gaan. Dit betekent dat je de Hoge Raad der Nederlanden vraagt om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen.

Lees meer over de procedure om bewind aan te vragen, te wijzigen of te beëindigen op Rechtspraak.nl.

Bron: Rechtspraak.nl

Ook interessant