Wanneer heb je recht op compensatie voor bouwoverlast?

Wanneer heb je recht op compensatie voor bouwoverlast?

Heb jij weleens last van herrie door bouwwerkzaamheden? Heb je dan recht op compensatie?

In het Bouwbesluit 2012 staan alle regels over het geluid van (ver)bouw- en sloopwerkzaamheden. Zo mag geluidsoverlast vanwege bouwen maximaal 80 decibel (dB) zijn tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds.

Overlast beperken

Het is vastgesteld dat bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk overdag moeten plaatsvinden. Heiwerkzaamheden, zoals inheien en heiend trekken van buizen, mogen 's nachts niet worden uitgevoerd.

Het is aan de veroorzaker om hinder voor buurtbewoners zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. De veroorzaker moet ook omwonenden informeren over de geplande werkzaamheden. In het geval van bouw- of sloopproces is geluidshinder een bijkomend effect. Een inspecteur gaat pas over op actieve handhaving als er meerdere klachten zijn over overlast die voorkomen kan worden of in het geval van overtredingen.

Maximale blootstellingsduur

Vinden er bij jou in de buurt sloopwerkzaamheden plaats? Er zijn regels over de maximale blootstellingsduur per geluidsniveau Onder de 60 dB is er geen maximale blootstellingsduur. In het geval van 75 dB tot 80 dB is de maximale blootstellingsduur 5 dagen.

Lees ook: Een op de zeven jonge kinderen heeft gehoorschade door lawaai

Sommige bouwwerkzaamheden mogen ook in de avond, nacht of weekend plaatsvinden. Het gaat dan om sloop- en bouwwerkzaamheden die 'geen interval kunnen veroorloven'. Dat betekent dat er niet gewacht kan worden met het uitvoeren van een bepaalde taak.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die juist in de nacht worden uitgevoerd omdat het invloed kan hebben op de (verkeers-)veiligheid. Tussen 19:00 en 07:00 (avondperiode en nachtperiode) mag de overlast door geluid voor omwonenden niet meer dan 60 dB zijn.

Recht op compensatie

Indien de geluidsoverlast zo erg is dat de overlast groter is dan 'het normaal maatschappelijk risico' heb je recht op compensatie. Er zijn verschillende vormen van compensatie:

  • Schilderwerk of herbestrating van de oprit
  • Overnachting in een hotel
  • Geld

Een compensatie in de vorm van een geldbedrag is niet gebruikelijk vanwege de angst voor herhaling. Krijg je een compensatie, dan is dit een private overeenkomst tussen de opdrachtgever of aannemer en de omwonenden.

Inbraak woongenot door verhuurder

Huur jij een woning? Dan heb je recht op huurgenot, een verhuurder mag daar geen inbreuk op maken. Als je verhuurder in jouw woning(complex) aan het verbouwen is en je woongenot wordt hierdoor verstoord kun je ook om compensatie vragen. Meestal gaat het dan om een tijdelijke huurprijsvermindering. Wil je verhuurder dat niet doen? Dan kun je overwegen om naar de rechter te gaan.

Lees ook: 'Te veel lawaai bij 1 op de 3 huizen'

Als huurder moet je wel rekening houden met een tijdelijke beperking van het huurgenot. Had je er echt geen rekening mee kunnen houden? Kijk dan in je huurovereenkomst of er rustig woongenot wordt gegarandeerd.  Dan heb je misschien recht op een schadevergoeding.

Het bepalen van de huurvermindering is onder andere afhankelijk van de huurovereenkomst en maatregelen die de verhuurder nam, of had kunnen nemen, om de overlast te beperken. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van een wisselwoning.

Geluidsoverlast door buren

Ervaar je weleens geluidsoverlast door buren? Daarvoor bestaan geen landelijke regels. In de meeste gemeenten is er wel een verbod op het veroorzaken van geluidsoverlast voor buren en omwonenden.

Is er volgens jou sprake van geluidsoverlast? Dan kun je hulp vragen aan de politie, een buurtbemiddelaar of mediator. Het kan ook helpen om er eens met de veroorzaker over te praten.

Bronnen: Kenniscentrum InfoMil / Rijksoverheid / Rechtenvastgoed.nl / Huurgeschil

Ook interessant