'Biomassa is vervuilender dan steenkool'

'Biomassa is vervuilender dan steenkool'

De 'duurzame' brandstof biomassa leidt tot meer uitstoot dan het vervuilende steenkool. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het kabinet, waar het AD over bericht.

Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale.

De verschillen met aardgas zijn nog groter. Zo levert het opwekken van warmte met biomassa (in de praktijk: het verbranden van hout) ongeveer twee keer zoveel stikstof op als het verbranden van gas, becijferde adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer onderzoek

Omdat de zorgen toenemen over de effecten van biomassa op de luchtkwaliteit, de volksgezondheid en de natuur, pleitten het RIVM en de GGD eerder voor meer onderzoek. Het vervangen van kolen door biomassa in de grote kolencentrales leidt tot ongeveer 5 procent meer uitstoot, blijkt uit het nog niet gepubliceerde onderzoek.

Bron: ANP MediaWatch / AD

Afbeelding: Afval van champignonkweek wordt bij de biomassafabriek omgezet in brandstof.

Ook interessant