Economische maatregelen vanwege corona: wat betekenen ze voor jou?

Economische maatregelen vanwege corona: wat betekenen ze voor jou?

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een nieuw pakket aan maatregelen vanwege de coronacrisis. Het doel van deze maatregelen: 'naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens beschermen'. In dit artikel lees je wat dit voor jou betekent. 

Let op: kijk hier voor actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Bekijk ook de website van het RIVM voor de actuele stand van zaken. Houd ook de website van Rijksoverheid in de gaten voor berichtgeving over het overheidsbeleid

Door de coronacrisis en de eerder genomen gezondheidsmaatregelen verkeert de economie in zwaar weer. Veel mensen zitten thuis, waardoor er bij bedrijven en zelfstandigen minder inkomsten binnenkomen. Onder werknemers heerst de angst of ze wel doorbetaald krijgen, en of ze misschien niet zelfs ontslagen worden.  

De maatregelen uit het noodpakket moeten ondersteuning bieden aan werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De verwachting is dat in de komende drie maanden zo'n tien tot twintig miljard euro wordt uitgetrokken om de plannen te realiseren.

Meer zekerheid voor werknemers

Bedrijven die omzetverlies draaien, kunnen bij de overheid een tegemoetkoming aanvragen waarmee maximaal 90 procent van de loonkosten worden gedekt. Dit kunnen ze doen, mits ze hun personeel doorbetalen en in dienst houden. Voor werknemers biedt dit zekerheid: doordat bedrijven ondersteuning krijgen van de overheid, wordt het risico op minder loon of ontslag kleiner. 

Deze regeling geldt voor werknemers die vast in dienst zijn, maar is ook van toepassing op flexibele contracten en oproepkrachten. De regeling geldt voor brutosalarissen tot ongeveer 9.500 euro per maand.

Bedrijven kunnen vanaf 6 april aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen, stelt uitvoeringsorganisatie UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Uitkering voor zzp'ers

Waar minister Eric Wiebes (Economische Zaken) eerst nog stelde dat inkomensdaling door de coronacrisis hoorde bij het risico van zzp'er zijn, kwam hij hier tijdens de presentatie van het noodpakket op terug. Ook zzp'ers kunnen namelijk rekenen op steun vanuit de overheid. 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden een uitkering aanvragen waarmee het inkomen wordt aangevuld tot het sociale minimum. Dit is het minimale bedrag dat je nodig hebt voor levensonderhoud. Hier vind je de vastgestelde sociale minima per leefsituatie. Als zelfstandigen meer verdienen dan de bijstandsnorm, krijgen ze geen aanvulling. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen die ook voor een werkgever werken en met die baan meer dan het sociaal minimum verdienen.

De aanvraagprocedure voor de uitkering is versoepeld en versneld. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Als een zelfstandige kan aantonen dat hij verwacht onder het sociaal minimum te komen door problemen gerelateerd aan de coronacrisis, kan diens inkomen maximaal drie maanden worden aangevuld. Voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen wordt het aangevuld tot 1500 euro per maand, voor alleenstaanden 1050 euro.

Voorwaarde is wel dat je minstens 24 uur per week als zelfstandige werkt. Verder moet je je hebben ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel voordat de noodregeling werd aangekondigd (op 17 maart om 18.45 uur).

Meer over de voorwaarden van de noodregeling en hoe je dit aanvraagt, vind je op de website van Rijksoverheid

Uitstel van betalen belasting

Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van hun belasting. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

Er worden geen verzuimboetes geïncasseerd en eventueel bewijsmateriaal hoeft niet gelijk te worden meegestuurd. Hier krijg je langer de tijd voor.  

Op de website van de Belastingdienst lees je meer over hoe de uitstel van betaling in zijn werk gaat en hoe je dit aanvraagt

Op de website van Rijksoverheid vind je meer over de getroffen economische maatregelen

Dit artikel wordt aangevuld zodra er meer bekend is over hoe de regelingen concreet in zijn werk zullen gaan. 

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant