toggle menu

30% ING-klanten overweegt overstap

30% ING-klanten overweegt overstap

Bijna 80 procent van de ING-klanten zegt dat hun vertrouwen in de bank is afgenomen. Dit blijkt uit een enquête van Radar onder ruim 27.000 respondenten, waarvan 15.000 rekeninghouder bij ING.

Nagenoeg een derde van de ING-klanten overweegt zelfs over te stappen naar een andere bank. Ruim 90 procent van alle respondenten, rekeninghouders bij andere banken inclusief, geeft aan privacy belangrijker te vinden dan scherpe aanbiedingen. Ook in ruil voor korting op bankproducten en -diensten willen mensen hun bank geen toestemming geven om gegevens te gebruiken.

Radar deed het onderzoek naar aanleiding van het nieuws dat ING betalingsgegevens van klanten wil gebruiken om op maat gemaakte advertenties aan te bieden. Vanuit verschillende hoeken wordt hierop deze dagen forse kritiek geuit.

Toestemming

ING heeft inmiddels aangegeven dat klanten expliciet om toestemming wordt gevraagd. Niemand wordt dus gedwongen om aan dit project mee te werken. Of toestemming verkregen wordt, is nog de vraag: ruim twee derde van de geënquêteerden geeft aan dat zij hun geld liever ‘in een oude sok’ bewaren wanneer hun bank hun betaalgegevens voor advertentiedoeleinden gebruikt.

Betrouwbaarheid

De grootste groepen klanten van de ING, SNS, ABN AMRO en Rabobank beoordelen de betrouwbaarheid van hun bank als ‘neutraal’ of ‘positief’. Naar aanleiding van het nieuws van afgelopen maandag geeft bijna 80 procent van de ING-klanten aan dat hun vertrouwen in hun bank is afgenomen.

Wat betrouwbaarheid betreft scoren de ASN Bank en de Triodos Bank het best: 85 tot 90 procent van de ondervraagde klanten, geeft aan hun bank betrouwbaar tot ‘heel betrouwbaar’ te vinden.

Privacy waarborgen

Over het geheel genomen geven rekeningbezitters aan er weinig vertrouwen in te hebben dat een bank hun privacy zou waarborgen als betaalgegevens worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Privacy wordt dan ook erg belangrijk gevonden; maar liefst 90 procent van de ondervraagden vindt dit belangrijker dan scherpe aanbiedingen of kortingen.

Meedelen in de winst

Het staat voor de respondenten buiten kijf dat de bank meer geld gaat verdienen met het aanbieden van deze extra ‘dienst’. In meedelen in de extra omzet, bijvoorbeeld in de vorm van korting op bankproducten en -diensten, is het overgrote deel van de respondenten niet geïnteresseerd. 84 procent van de rekeningbezitters ziet hierin geen reden om de bank toestemming te geven voor het gebruik van hun betaalgegevens.

Overstappen

Naar aanleiding van het maandag naar buiten gebrachte nieuws zegt bijna een derde van de bestaande ING-klanten een overstap naar een andere bank te overwegen. Slechts een kwart zegt dit niet te overwegen. De overige respondenten geven aan hier nog niet over uit te zijn. Slechts 7,5 procent van de ING-klanten zegt opnieuw voor deze bank te kiezen wanneer ze nu een nieuwe rekening zouden openen.

Contant betalen

Meerdere respondenten geven aan het heft in eigen handen te nemen door zoveel mogelijk contant te betalen. Daarnaast laait de discussie op over het eigendomsrecht van betaalgegevens. Liggen deze bij de bank of liggen deze bij de rekeninghouder zelf?

Antoinette Hertsenberg bij Radio 1 Eenvandaag over de ING

Bron video: Radio Eenvandaag

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 27.582 leden van het Radar Testpanel mee. Hiervan zijn 15.348 respondenten ING-klant. Het onderzoek vond plaats tussen 11 en 13 maart 2014. Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 150.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De resultaten worden gebruikt in het tv-programma Radar en/of de website trosradar.nl

Ook interessant