Weinig twijfel bij apk-keuring ondanks grote verschillen tussen garages

Weinig twijfel bij apk-keuring ondanks grote verschillen tussen garages

85 procent van de panelleden heeft géén bedenkingen gehad bij de uitkomsten van de apk-keuringen die zij in de afgelopen 5 jaar lieten uitvoeren. Goed nieuws? Nee, blijkt uit onderzoek van Radar. Mensen hebben namelijk vaak geen idee of voorgestelde reparaties wel nodig zijn. Wie weleens een second opinion heeft laten uitvoeren, weet dat dat lang niet altijd het geval is: bij maar liefst 96 procent waren er verschillen, vaak zelfs grote verschillen, tussen de twee keuringen.

Voor de meeste auto's geldt dat ze één keer per jaar gekeurd moeten worden: de Algemene Periodieke Keuring oftewel apk. De garage controleert of je auto aan alle wettelijke vereisten qua veiligheid en milieu voldoet. De instantie achter deze keuring is de RDW, van Rijksdienst voor het Wegverkeer, tegenwoordig kortweg Dienst Wegverkeer.

Nauwelijks bedenkingen bij apk

Bijna 25.000 panelleden die in de afgelopen 5 jaar hun auto hebben laten keuren voor de APK beantwoordden onze vragenlijst. De overgrote meerderheid van deze panelleden, 85 procent, heeft in deze 5 jaar geen bedenkingen gehad bij de uitkomst van een apk-keuring. Fijn, zou je zeggen. Ware het niet dat wanneer we op onderzoek uitgaan, de keuringsrapporten wel degelijk aanleiding tot bedenkingen geven.

Zo blijkt dat een door de RDW zelf goedgekeurde auto bij diverse garagebedrijven wordt afgekeurd. Soms worden mankementen zelfs door de garage toegebracht om daarna weer verholpen te worden, of er staan reparaties op de rekening die niet zijn uitgevoerd.

Bekijk de uitzending waarin we een auto 12 keer laten keuren

Een klein bedrag voor een apk-keuring zullen veel mensen zonder morren betalen; kun je mooi weer een jaar veilig de weg op, toch? Maar een klein bedrag dat ten onrechte in rekening wordt gebracht, dat is gewoon diefstal. En dan hoeft het niet eens bij kleine bedragen te blijven. Dat 'nepreparaties' bij onze testauto zoveel voorkomen, kan niet anders dan betekenen dat het ook gebeurt bij een flink gedeelte van de ruim 7 miljoen andere keuringen die jaarlijks in Nederland worden uitgevoerdHoge kosten voor apk-reparaties

De 15 procent die in de afgelopen 5 jaar wél eens twijfels heeft gehad, had in de helft van de gevallen bedenkingen over de hoge kosten voor de voorgestelde reparaties. Een derde had het gevoel dat de uitkomst niet klopte, nog eens 16 procent wist zeker dat het keuringsrapport niet de waarheid sprak.

Grote verschillen tussen apk-rapporten

Veel mensen doen uiteindelijk niets met dit gevoel; slechts 18 procent heeft een second opinion aangevraagd. De overige 82 procent laat het er gewoon bij zitten. Uit de vragenlijst blijkt echter dat bij maar liefst 96 procent van de second opinions een verschil zit tussen de eerste en de tweede keuring. In de meeste gevallen (80%) zelfs een groot verschil.

Voor veel mensen pakt de second opinion gunstiger uit. Zo zijn in 59 procent van de gevallen minder reparaties nodig, en vallen de geraamde kosten bij 42 procent lager uit. Bij 1 op de 10 zijn juist meer reparaties nodig, bij 4 procent zijn de kosten hoger. En dan is er nog een groep van 11 procent waarbij heel andere reparaties nodig zijn dan eerder aangegeven…

Ook verschillen bij BOVAG-garages

BOVAG is een brancheorganisatie en kwaliteitskeurmerk voor garages. Maakt het nog iets uit of een garage daarbij is aangesloten? Uit de resultaten blijkt dat niet. Wie voor een second opinion aanklopt bij een BOVAG-garage, heeft nog steeds in de meeste gevallen een groot verschil – of de eerste garage nu ook een BOVAG-lid was of juist niet. Uiteraard heb je bij een garage die aangesloten is bij de BOVAG wél een aanspreekpunt als je je twijfels hebt bij de apk-keuring.

Je mag dus best kritisch zijn over de apk - waar kun je op letten?

Apk-keuring, is dat niet dubbelop?

Tot slot: Algemene Periodieke Keuring-keuring, zeg je eigenlijk als je apk-keuring zegt. Daarover kregen we opmerkingen van respondenten. Want is dat niet dubbelop? Ja, maar dat mag, legt taalvraagbaak Onze Taal uit. Want: de letterlijke betekenis van de afkorting raakt op de achtergrond; de afkorting wordt een begrip op zichzelf. Een keuring in het kader van de apk kan dus gewoon apk-keuring worden genoemd.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek werd tussen 26 april en 2 mei 2018 ingevuld door 24.693 mensen die in de afgelopen 5 jaar hun auto hebben laten keuren voor de apk. Zij zijn allen Radar-Testpanellid. Het Radar Testpanel is een groep van ruim 100.000 mensen verspreid over Nederland, die online vragenlijsten beantwoorden. Ook meedoen? Wordt gratis lid via deze vragenlijst.

Meer over:

Ook interessant