Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Mocht je dan niet meer kunnen werken, dan krijg je een uitkering. Tenminste, zo wordt het verkocht. Maar verzekeraars gebruiken allerlei niet relevante bezoeken aan huisartsen of specialisten als reden om niet uit te keren wanneer daar om gevraagd wordt.

In onze uitzending vertelt Johan Ratgers zijn verhaal. Hij klopt aan bij Allianz omdat hij een gescheurde pees in zijn hand heeft. In eerste instantie keert de verzekering uit. Totdat Allianz in zijn medisch dossier leest dat hij wegens hoofdpijnklachten een onderzoek heeft laten doen door een neuroloog. Deze klachten hebben niks te maken met het feit dat hij als timmerman deels zijn werk niet meer kan doen door de klachten met zijn hand. Toch moet hij de uitkering terugbetalen en kan hij bij geen enkele andere verzekeraar terecht omdat hij geroyeerd is.

Toestemming inzage medisch dossier

Bij het aangaan van de verzekering vroeg Allianz Johan toestemming zijn medisch dossier in te zien. Deze heeft Johan gegeven. Hij is ervan uitgegaan dat de verzekeraar hem vooraf heeft gescreend en hem heeft goed bevonden. Allianz hem immers als klant aangenomen. Johan vindt dat er vanuit de overheid een vangnet zou moeten komen voor iedere zelfstandige.

Uitkering teruggevorderd

Conny Snel heeft slechte ervaringen met TAF. Conny heeft nekklachten en kan haar werk als koerier niet meer voortzetten. TAF keert twee jaar lang uit maar komt dan plots met de mededeling dat de uitkering wordt teruggevorderd omdat Conny gezondheidsklachten uit het verleden verzwegen zou hebben bij het aangaan van de verzekering in 2010.

Na een twee jaar lange strijd, die haar gezondheid zeker niet ten goede is gekomen, heeft de verzekeraar het bedrag moeten terugbetalen. TAF moest bovendien de uitkering voortzetten tot de tijd waarvoor ze verzekerd is. Na enige tijd heeft de verzekeraar de uitkering wederom stopgezet. TAF vindt Conny gezond genoeg om te kunnen werken.

'Onbetaalbaar'

Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw ziet dat de premies stijgen en onbetaalbaar worden voor zelfstandigen. Hij vindt dat verzekeraars onrechtvaardig vaak beroep doen op verzwijging door de klant.

Het Verbond van Verzekeraars heeft Verhoef laten weten dat andere zaken op dit moment meer prioriteit hebben, en dat de kwestie halverwege 2016 weer opgepakt wordt. Geen adequate houding, vindt Verhoef.

Winstoogmerk

Zelfstandigen Bouw vroeg leden naar hun ervaring met arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. De organisatie heeft van 300 leden meldingen binnen. Daaruit blijkt dat verzekeraars één heel belangrijk doel uit het oog hebben verloren. Verzekeraars hebben een maatschappelijke taak, namelijk collectief het risico van arbeidsongeschiktheid dragen. Het winstoogmerk is echter volgens Verhoef vooral leidend.

Basisverzekering en betere screening

Hij stelt voor om een betaalbare basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in het leven te roepen. Hij vindt bovendien dat verzekeraars vooraf hun klanten beter moeten screenen. Heeft de verzekeraar wat over het hoofd gezien dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verzekeraar.

Advocaat Karen Machielsen ziet dat verzekeraars zich vaak onterecht beroepen op verzwijging. Volgens haar zijn de gevolgen voor de klant groot.  Zij krijgen schulden, psychische stress en wantrouwen ten aanzien van de verzekeraar.

Verantwoordelijkheid bij verzekeraar

Machielsen deelt de mening van Verhoef en vindt dat er voor het aangaan van de verzekering een goede keuring moet plaatsvinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verzekeraar. Ze vindt dat de verzekeraars hun maatschappelijke taak uit het oog zijn verloren door hoge premies en het overmatig, achteraf, zoeken naar mogelijke bewuste of onbewuste verzwijging door de klant.

Volgens Machielsen zou de overheid ook de regels voor verzekeraars kunnen aanscherpen, waardoor het achteraf door de verzekeraar zoeken naar bewust of onbewust verzwegen gezondheidsklachten onmogelijk wordt gemaakt.

Forumreacties (26)

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum
 • R
  • Radar
  • Site Admin
  • 18-01-2016 13:57
  Als zelfstandig ondernemer kan je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Mocht je om medische redenen niet meer kunnen werken, dan krijg je een uitkering. Tenminste, zo wordt het verkocht.

  Maar verzekeraars gebruiken allerlei niet relevante bezoeken aan huisartsen of specialisten als reden om niet uit te keren wanneer daar om gevraagd wordt. Hoe redelijk is dit?

  Zie ook:

  Maandag 18 januari 2016 in Radar, 20:30 uur, NPO 1
 • J
  • Jules Bosma
  • 18-01-2016 20:09
  Die vertegenwoordiger van de nederlandse bond van verzekeraars zit gewoon keihard te liegen. Mijn verzekeraar haalde alles uit te kast om maar niet te hoeven betalen, incl herschijven van medische rapporten. Ze zijn nog steeds aan het rekken! Heb geen keuze, moet door, maar het vertrouwen is volledig weg.
 • M
  • m van de Sande
  • 18-01-2016 20:13
  Het is te triest voor woorden dat je wel moet betalen, je bent "overal" voor verzekerd , tot er iets gebeurd met je. Om wat voor reden dan ook. Ik vind dat de verzekeraar eerst maar jou verleden moet opdiepen en dan pas jou kan aannemen als verzekeringsnemer. Dan zal het wel anders gaan hoop ik. Niet het risico maar wel de premie, het wordt steeds gekker.
Alle reacties (26)

Ook interessant