toggle menu

Schadeverzekering deel 2

Als je te maken krijgt met schade waarvoor je een verzekering hebt afgesloten en je vraagt om advies van een contra-expert, dan is het erg lastig om de kosten daarvoor vergoed te krijgen. In geval van (grote) schade heb je als verzekerde het recht om een eigen onafhankelijke expert in te schakelen om de schade vast te laten stellen.

In de uitzending van 5 oktober besteedden we aandacht aan de problemen omtrent de vergoeding voor contra-expertise. Het gesprek dat destijds in de studio werd gevoerd, riep vragen op. Daarom in deze uitzending het vervolg op dit onderwerp.

'Zo staat het niet in de wet'

In de wet is opgenomen dat de verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor haar rekening neemt. In veel verzekeringspolissen is opgenomen dat de kosten voor contra-expertise beperkt vergoed worden, tot maximaal de kosten die de verzekeraar voor de expert betaalt die door de verzekeraar is ingehuurd. Het Verbond van Verzekeraars gaf in de uitzending van 5 oktober aan dat de kosten voor contra-expertise volgens hen niet vallen onder de redelijke kosten die door de verzekeraar vergoed zouden moeten worden, en dat de polisvoorwaarden hierin leidend zijn. Maar zo staat het niet in de wet.

In het wetsartikel waar het hier om gaat (Artikel 7:959 BW) staat dat de kosten die worden gemaakt om de schade vast te kunnen stellen ten laste van de verzekeraar komen. Daarnaast is in een ander artikel (7:963 lid 6) opgenomen dat niet van het eerstgenoemde artikel afgeweken mag worden ten nadele van de verzekerde. Omdat het hier om consumenten gaat, is dit in het geval van een verzekerde consument een zogenoemd 'dwingend recht'. De verzekeraar mag dus niet ten nadele van de verzekerde afwijken van de eerder genoemde te vergoeden kosten.

Ook advocaat verzekeringsrecht mr. Adri Kranenburg onderstreept dit. Hij stelt dat de beperking van de te vergoeden kosten die in verschillende verzekeringspolissen is opgenomen in strijd is met de wet. Volgens Kranenburg is dit dwingend recht, en mag de verzekeraar daar voor consumenten niet van afwijken. De redelijke kosten die gemaakt worden om de schade vast te kunnen stellen, dus ook de redelijke kosten voor contra-expertise, moeten volgens Kranenburg door de verzekeraar worden betaald.

Ook het Kifid (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) geeft aan dat het opnemen van een beperking van de te vergoeden kosten in de polisvoorwaarden in strijd lijkt te zijn met de wet. Deze beperking in de polisvoorwaarden kun je als consument volgens waarnemend Ombudsman Edgar du Perron 'ongelezen laten', maar beter zou zijn als de verzekeraars de polisvoorwaarden zouden aanpassen. Du Perron stelt dat 'de consument geen last heeft van de polis. Wat er ook in staat, uiteindelijk gaat de wet voor'.

Reactie Verbond van Verzekeraars

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, gaf in de uitzending van 5 oktober een reactie op de problemen omtrent de vergoeding voor contra-expertise. Weurding gaf aan dat het 'een beetje complex in elkaar zit'. De wet lijkt echter duidelijk voor te schrijven hoe met de vergoeding omgegaan moet worden, zoals ook in de uitzending van vanavond te zien is. Het Verbond kon deze keer niet in de studio reageren. De organisatie geeft in een schriftelijke reactie aan dat zij 'advies zal inwinnen over de validiteit van de maximering van deze kosten'.

Bekijk de eerdere uitzending van Radar over dit onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant