toggle menu

Aflossingsvrije hypotheek - reactie Rabobank

Aflossingsvrije hypotheek - reactie Rabobank

Hieronder vind je de reactie van Rabobank op de uitzending van Radar (16-04-2018) over de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek.

  • Hoeveel aflossingsvrije hypotheken lopen er bij de bank. 
  • Hoeveel miljoenen / miljarden staan er bij de bank uit aan aflossingsvrije hypotheken?
  • Welk bedrag en of percentage is een 100% aflossingsvrije hypotheek, hoeveel 50% en hoeveel minder dan 50%
  • Zit er aan de aflossingsvrije hypotheek nog een ander product gekoppeld (aflossing dmv beleggingen of sparen)?

Zoals we tijdens ons gesprek vorige week hebben aangeven is het hebben van een aflossingsvrije lening an sich geen probleem. Sowieso is het zo dat hypotheken bij Rabobank na dertig jaar niet aflopen en we ze niet ‘opeisen’. Met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken zijn klanten potentieel kwetsbaar als:

- ze de woonlasten niet (meer) kunnen betalen als het inkomen daalt, bijvoorbeeld door pensioen (betaalbaarheidsrisico)

- er een restschuld is als klanten hun huis (moeten) verkopen of willen verhuizen naar een goedkopere woning (wendbaarheidsrisico). Overigens staan er veel minder huizen onder water en is van restschuld minder sprake door de aantrekkende woningmarkt.

 

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat de Nederlandse hypotheekschuld voor 55 % bestaat uit aflossingsvrije leningen en beleggingshypotheken. DNB verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700 duizend huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Dit betekent echter niet dat iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook in de problemen komt aan het eind van de looptijd. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten, of is van plan om het huis te verkopen. Toch is er ook een kwetsbare groep die bijvoorbeeld niet gespaard heeft of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. Banken werken op dit moment in NVB-verband en in afstemming met de toezichthouders aan een gezamenlijke en eenduidige indeling van hun hypotheekklanten zodat we over de hele linie een beter inzicht krijgen in de omvang van de groep klanten die mogelijk risico’s lopen. Om met deze klanten in gesprek te gaan over hun situatie en een toekomstige oplossing als dat aan de orde is.

De Nederlandse Vereniging van Banken zal hier later dit jaar over berichten. In de tussentijd zitten de banken niet stil. We benaderen onze klanten met een aflossingsvrije hypotheek gesegmenteerd met als doel om klanten te bewegen naar hun hypothecaire situatie te kijken en waar nodig op tijd in actie te komen. Hieronder meer info over hoe Rabobank dat doet.

 

Houdt de bank in de gaten of mensen tegen het eind van de looptijd voldoende kapitaal hebben opgebouwd om hun hypotheek af te lossen?

Net als DNB en AFM vindt Rabobank het goed dat er aandacht is voor potentiële kwetsbaarheden met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken. Zoals hierboven beschreven, liggen potentiële kwetsbaarheden op het gebied van betaalbaarheid en wendbaarheid.

 

De Rabobank vindt het belangrijk dat klanten zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. Belangrijk verschil met andere banken is dat onze  aflossingsvrije hypotheken geen einddatum kennen. Bij de Rabobank kunnen aflossingsvrije hypotheken dus voortgezet worden zonder dat de klant opnieuw wordt getoetst. Dit betekent voor de klant dat wij niet tussentijds de lening zullen ‘opeisen’ of opnieuw beoordelen.

 

Door klanten tijdig bewust te maken van hun financiële situatie en inzicht te geven in de financiële positie op moment van pensioneren stimuleren wij onze klanten om nu een plan te maken om niet/minder kwetsbaar te zijn in de toekomst.

 

Afgelopen jaar hebben wij onze portefeuille geanalyseerd en verschillende kwetsbare groepen klanten geïdentificeerd. De klanten die we als minst kwetsbaar zien, benaderen we online. Klanten die kwetsbaarder zijn benaderen we telefonisch en geven we persoonlijk advies. Omdat iedere klantsituatie anders is, vinden we maatwerk belangrijk.

 

Dit is uiteraard geen eenmalige actie. Wij kijken periodiek of de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning van klanten aanleiding geeft om ze te benaderen. Klanten hebben echter ook zelf een verantwoordelijkheid. We zien dat veel klanten, o.a. vanwege de lage rente, extra aflossen op hun lening. Maar we zien ook nog steeds dat klanten die in de toekomst mogelijk financieel kwetsbaar worden niet direct tot actie overgaan. Het pensioen/vervallen renteaftrek is nog ver weg. Veel klanten kijken niet zo ver vooruit, terwijl dat wel verstandig zou zijn. Het is aan de klant om zelf zijn/haar keuzes te maken; met onze hulp hopelijk zelfverzekerder dan voorheen.  We zullen ons maximaal inspannen om onze klanten te activeren. Dit is niet eenvoudig, vandaar dat wij werken met specialisten en telkens nieuwe experimenten doen om mee resultaat te boeken. De situatie van onze klanten kan over enkele jaren weer anders zijn. Daarom benaderen we de klanten om de paar jaar, waarna de klant weer opnieuw zijn keuze kan maken.

 

Wat doet de bank om consumenten te attenderen / waarschuwen voor de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek?

Zoals hierboven beschreven, zien we twee groepen kwetsbare klanten. De eerste groep, klanten die financieel kwetsbaarder zijn, benaderen we eens in de drie jaar voor een (telefonisch) adviesgesprek. De andere groep klanten die financieel wat minder kwetsbaar is, helpen we via online hulpmiddelen. Deze klanten benaderen we zelf.

 

Dit doen we gefaseerd. Zo kunnen we leren van elke fase en na afronding verbeteringen doorvoeren in onze aanpak om nog effectiever te zijn bij de benadering van de volgende groep. Daarnaast is natuurlijk iedere klant met vragen welkom bij ons op kantoor om zijn situatie met een van onze adviseurs te bespreken.

We blijven ook de komende jaren onze klanten benaderen om ze met dit vraagstuk te helpen.

 

Weet de bank hoeveel huizenbezitters hun hypotheek aan het eind van de looptijd niet kunnen aflossen?

Rabobank kent, anders dan andere banken, geen 30-jarige looptijd bij de lening. Zoals aangegeven, vinden we het belangrijk om klanten te monitoren en te benaderen als er mogelijk kwetsbaarheden kunnen ontstaan op betaalbaarheid en wendbaarheid.

 

Kun je na het aflopen van de looptijd (meestal 30 jaar) nog opnieuw een hypotheek afsluiten?

N.v.t.

 

Zo ja, aan welke voorwaarden moet de consument voldoen? (Bijvoorbeeld: leeftijd / inkomen / eigen vermogen / waarde onderpand)

N.v.t.

 

Zo nee, waarom wordt een nieuwe hypotheek afgewezen?

N.v.t.

 

Wat is het financiële risico voor de bank als een groot deel van de hypotheekportefeuille niet afgelost kan worden?

N.v.t.

Ook interessant