Discriminatie uitzendbureaus - reactie Algemene Bond Uitzendondernemingen

Discriminatie uitzendbureaus - reactie Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hieronder lees je de reactie van brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) op de uitzending van Radar over discriminatie door uitzendbureaus (29-01-2018).

'Blijvend inzetten op bestrijden discriminatie bij uitzendbureaus'

'Tv-programma Radar zond 29 januari jl. de resultaten uit van een telefonische rondgang langs 78 vestigingen van uitzendbureaus. Hieruit bleek dat 47% inging op een discriminerend verzoek. Ook bleek uit de geluidsopnames dat sommige intercedenten willens en wetens meewerkten. 'Onacceptabel en teleurstellend. Onacceptabel,  omdat het bewust mee gaan met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever in strijd is met de wet. En teleurstellend, omdat elk geval van discriminatie er een te veel is,' aldus ABU-directeur Jurrien Koops.

Koops: 'Het leert ons dat we onze leden en de medewerkers continu moeten blijven informeren en trainen. En dat discriminatie een hardnekkig maatschappelijk probleem is dat niet alleen met voorlichting is op te lossen. Het vraagt om een cultuuromslag die verder reikt dan alleen de branche. Intensieve samenwerking met opdrachtgevers hoort daarbij.  Gelukkig zijn we wel op de goede weg. 7 jaar geleden ging namelijk ruim 70% van de uitzendbureaus mee met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, nu ligt dat aantal beduidend lager (nl. 47%). Maar we zijn er dus nog niet.'

Verantwoordelijkheid

De uitzendbranche helpt jaarlijks bijna 150.000 mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan het werk. Dat geeft de branche een grote verantwoordelijkheid in het bieden van gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. De ABU ondersteunt leden en spreekt ze aan. Zo heeft de ABU speciale gedragsregels om discriminatie te voorkomen, zijn er workshops en webinars over het onderwerp en krijgen ABU-leden informatie, waardoor zij binnen hun bedrijf dit onderwerp bespreekbaar houden en op die manier kunnen leren. Ook in diverse opleidingsprogramma’s en het intercedentenexamen van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) wordt aandacht besteed aan het tegengaan van discriminatie. ABU-leden moeten tot slot kunnen aantonen dat ze een beleid hebben om discriminatie te voorkomen.

Charter Diversiteit

De ABU ondertekende als eerste brancheorganisatie in het najaar van 2015 het Charter Diversiteit. Hiermee zegde de koepel toe diversiteit bij zijn leden blijvend onder de aandacht te brengen. Daarnaast deelt de ABU kennis met andere organisaties om op die manier te leren van de ervaringen elders. Koops: "De ABU blijft zich inzetten voor meer diversiteit en gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Het onderwerp staat bij ons en onze leden blijvend hoog op de agenda."'

Ook interessant