background branding

16% van mensen met aflossingsvrije hypotheek komt in de problemen

hypotheek-problemen-120618.jpg

Onafhankelijk hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl vergeleek bijna 100.000 aflossingsvrije hypotheekdossiers. 16 procent van de onderzochte hypotheken voldoet niet aan de huidige eisen voor het afsluiten voor een nieuwe hypotheek. Huiseigenaren lopen het risico hun woning noodgedwongen te moeten verkopen.

Ikbenfrits.nl keek naar de huidige hypotheekschuld en de actuele inkomensgegevens. Op basis hiervan is berekend of huiseigenaren een hypotheek zouden kunnen afsluiten die even hoog is als hun restschuld.

Aflossingsvrij moet je ook aflossen

Ondanks wat de naam doet vermoeden moet een aflossingsvrije hypotheek in zijn geheel worden terugbetaald aan het eind van de looptijd. De meeste aflossingsvrije hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. In oktober 2017 rekende De Nederlandsche Bank uit dat 55% van de Nederlandse hypotheekschuld uit aflossingsvrije hypotheken bestaat. Het gaat om een bedrag van 340 miljard euro.

In 2031 geen hypotheekrenteaftrek meer

Tussen 2035 en 2038 lopen 700.000 aflossingsvrije hypotheken af. In de meeste gevallen kan deze groep hun hypotheek niet (volledig) aflossen. Als je je huis niet wilt verkopen, moet je een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat lukt vaak niet, omdat het inkomen lager is door pensionering en voor veel mensen vervalt in 2031 de hypotheekrenteaftrek. In 2001 besloot de overheid dat de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Dat betekent wie vóór 2001 een hypotheek had tot 2031 aftrek heeft.

Een gat van 40 miljard

Ikbenfrits.nl heeft uitgerekend welk bedrag huiseigenaren tekort komen. Gemiddeld kunnen deze huishoudens 83.000 euro minder lenen dan hun huidige hypotheekschuld. Dit komt neer op een gat van 40 miljard euro.

Probleemgroep mogelijk groter

Eind april 2018 gaf minister Hoekstra van Financiën in een reactie op Kamervragen aan dat hij verwacht dat de probleemgroep 'beperkt' is. Ikbenfrits.nl verwacht dat de probleemgroep zelfs nóg groter is dan 16%.

Hypotheekrente stijgt in de toekomst

Ikbenfrits heeft bij het berekenen van de maximale leencapaciteit gerekend met de huidige extreem lage rentes. Wanneer er wordt gerekend met een rente van 5%, zoals de AFM voorschrijft, dan is de probleemgroep groter. Dan komt 19 procent van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen. En de verwachting is dat de hypotheekrente in de toekomst zal stijgen.

Huis onder water

In dit onderzoek is niet de woningwaarde van de huizen meegenomen. Dus als een huis onder water staat (de hypotheekschuld is hoger dan de woningwaarde) mag je volgens de officiële regels geen nieuwe hypotheek afsluiten.

Publiciteitscampagne

De grootbanken en de Nederlandse Vereniging van Banken brengen samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) momenteel de financiële risico’s van de aflossingsvrije hypotheek in kaart. Dit najaar moet er een grote landelijke publiciteitscampagne komen om mensen te waarschuwen voor de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek.

Wat kun je doen met je aflossingsvrije hypotheek?

Veel aflossingsvrije hypotheken hoeven pas over 15 jaar afgelost te worden. Nu kun je nog ingrijpen. Ikbenfrits.nl heeft hiervoor een gratis rekentool ontwikkeld, waarmee je kunt uitrekenen of je tot de probleemgroep behoort. Mensen krijgen bijvoorbeeld het advies om extra af te lossen, hun hypotheek over te sluiten voor het inkomen omlaag gaat door pensioen of om contact op te nemen met hun hypotheekverstrekker.

Radar besteedde eerder aandacht aan de gevaren van de aflossingsvrije hypotheek:Bekijk de uitzending

Bron: Radar / Ikbenfrits.nl