background branding

80% voor statiegeld op halve-literflesjes en blikjes

blikjes_zwerfafval_statiegeld_190218_780.jpeg

Bijna 80 procent van ruim 40.000 testpanelleden staat positief tegenover statiegeld op halve-literflesjes en blikjes. Dit vooral omdat het de hoeveelheid zwerfafval kan terugdringen. Een nog grotere groep geeft aan blikjes en flesjes ook daadwerkelijk in te leveren wanneer er statiegeld op wordt geheven.

Dat het onderwerp statiegeld leeft, blijkt niet alleen op de hoge respons. Van de in totaal 40.427 ondervraagden geven slechts 154 mensen aan géén mening te hebben over deze uitbreiding van het statiegeldsysteem; minder dan een half procent.

Extra inkomsten voor daklozen en kinderen

De meest genoemde voordelen zijn minder troep op straat (74%) en milieuwinst (68%). 1 op de 5 vindt het een voordeel dat het systeem een inkomstenbron kan betekenen voor daklozen en kinderen. In de aanvullende antwoorden noemt iemand het juist schokkend, de mensen in Duitsland 'die overal deze flesjes en blikjes uit de goot, putten en afvalbakken haalden'. Daaruit blijkt echter wel dat het statiegeldsysteem mensen niet enkel aanzet om het niet weg te gooien; wat toch wordt weggegooid, wordt door anderen opgeraapt.

Het grootste nadeel: gedoe

12 procent staat negatief tegenover de uitbreiding van het statiegeldsysteem. De meest genoemde reden (door 27%) is dat het veel gedoe is: het kost tijd, moeite en ruimte om de blikjes en flesjes te bewaren en in te leveren. Dat wordt ook door voorstanders van het systeem als nadeel genoemd, hoewel de helft van deze groep überhaupt geen nadelen ziet.

Sommigen geven aan dat zij blikjes vervelender vinden om in te leveren dan flesjes: je kunt blikjes niet afsluiten, wat voor plakkerigheid kan zorgen en insecten kan aantrekken in de zomer. Anderen zien in het statiegeldsysteem het antwoord niet: zij leveren ze ook zonder financiële prikkel al gescheiden in, of kopen dit soort producten überhaupt niet.

91% levert flesjes en blikjes in bij 25 cent statiegeld

Uiteraard zijn het vaak ‘de anderen’ die deze troep wel op straat doen belanden. Gaat het statiegeldsysteem daar verandering in brengen?  Wanneer 10 cent per item aan statiegeld wordt geheven, zegt 58 procent blikjes en flesjes 'zeker weten' naar een inzamelpunt te brengen, nog eens 18 procent zou dat waarschijnlijk wel doen. Bij elkaar is dat 86 procent. Wordt een bedrag van 25 cent geheven, dan loopt dit percentage op tot 91 procent: 19 procent zou waarschijnlijk meedoen, 72 procent zeker weten.

Ook wie tegen is gaat inleveren

Wanneer we alleen kijken naar de antwoorden van mensen die negatief (7%) of zelfs heel negatief (4%) tegenover uitbreiding van het statiegeldsysteem staan, blijkt dat nog altijd meer mensen wel mee zouden doen dan niet. Bij 10 cent per flesje of blikje zou 43 procent van de 'tegen-groep' (waarschijnlijk) niet meedoen; 46 zou dat wel doen. Wordt er 25 cent gerekend, dan zou nog maar 29 procent van deze groep niet meedoen, tegenover 63 procent die blikjes en flesjes wel zou inleveren.

Verbod op plastic tasjes: geen probleem

Een eerder initiatief om zwerfafval en milieuvervuiling tegen te gaan is het verbod op gratis plastic tasjes bij het winkelen. Dat is per 2016 ingegaan en blijkt een succes: in het eerste jaar werden 71 procent minder tasjes meegegeven. Wanneer mensen moet betalen voor een tasje, blijkt het vaak zonder te kunnen. Hier heeft de financiële prikkel dus geholpen. We hebben onze panelleden gevraagd of ze last hebben van het gratis-tasjesverbod, 2 jaar nadat het is ingegaan. Daaruit blijkt dat slechts 6 procent de tasjes erg mist. 1 op de 5 mist de gratis tasjes 'een beetje'. De overgrote meerderheid (72%) mist ze niet.Leestips

Lees ook de polluitslag uit 2016, toen was drie kwart voor statiegeld op flesjes en blikjes, en ons onderzoek uit 2015, waarmee Radar aantoont dat mensen het afschaffen van statiegeld prima vinden, als je ze een sturende vragenlijst voorlegt, zoals onderzoeksbureau TNS NIPO (nu Kantar TNS Nederland) destijds deed.Over dit onderzoek

Het onderzoek over statiegeld op blikjes en halve-literflesjes werd gehouden tussen 9 en 15 februari 2018. 40.427 mensen deden aan het onderzoek mee. Het Radar Testpanel bestaat uit een groep van ruim 100.000 mensen die in grote mate representatief zijn voor de Nederlandse bevolking qua verspreiding over het land, man-vrouw-verdeling en opleidingsniveau. Zij beantwoorden met regelmaat vragen over uiteenlopende onderwerpen die door Radar onder de loep worden genomen. Ook je mening en ervaring mee laten tellen? Lees meer over het Radar Testpanel of meld je (gratis) aan via deze vragenlijst.Bekijk ook de uitzending van Radar over statiegelduitbreiding