Aantal kankerpatiënten groeide met maar liefst 10 procent in 2021

22-02-30-kanker-diagnose-patient-kwf.jpg

Nooit eerder klonk de diagnose kanker in één jaar tijd zo vaak. In 2021 kwamen er 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij, 10 procent meer dan het jaar ervoor - terwijl het aantal patiënten gemiddeld met 2 procent per jaar stijgt. Dit blijkt volgens het AD uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die de krant heeft opgevraagd. 

Borstkanker (15.700 nieuwe patiënten), huidkanker (plaveiselcelcarcinoom, 14.900), longkanker (14.700), prostaatkanker (13.700) en darmkanker (12.900) waren de meest voorkomende vormen van kanker. Een derde van de nieuwe patiënten in 2021 was 75 jaar of ouder. In 6 procent van de gevallen was de patiënt jonger dan 45 jaar.

Bevolkingsonderzoeken naar kanker waren stilgelegd

Al sinds de jaren 90 stijgt het aantal kankerdiagnoses met ongeveer 2 procent per jaar, maar in 2021 piekte het aantal slechtnieuwsgesprekken in de spreekkamers, blijkt uit de nieuwe cijfers. In 2020 zat een dip in het aantal diagnoses. Door het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm-, en baarmoederhalskanker werd er minder kanker of voorstadia van die ernstige ziekte opgespoord. Mogelijk waren mensen door corona ook huiverig om naar de huisarts te gaan.

Uitgestelde zorg leidde in 2020 niet tot ergere diagnoses

Dat uitstellen van onderzoeken en dus diagnoses heeft er in het eerste coronajaar niet toe geleid dat mensen bij wie de kanker pas later werd ontdekt bijvoorbeeld uitzaaiingen hadden, aldus het IKNL. Er werd wel gevreesd dat mensen van wie het onderzoek bijvoorbeeld in de lente van 2020 werd uitgesteld, later dat jaar alsnog gediagnosticeerd zouden worden met een verder gevorderd stadium van de ziekte.

Mogelijk wel ernstige gevolgen voor klein aantal patiënten

‘Hoewel er op populatieniveau geen stijging te zien was in 2020, valt niet uit te sluiten dat een latere diagnose bij een relatief klein aantal patiënten wel ernstige gevolgen kan hebben gehad’, voegt het IKNL er wel aan toe. Ook is nog niet duidelijk wat het effect van het lage aantal diagnoses in 2020 is geweest in het jaar 2021 en later.

Kanker tijdig vaststellen blijft belangrijk

KWF Kankerbestrijding benadrukt het belang van een tijdige diagnose. De organisatie ziet op basis van de cijfers van IKNL ‘dat corona gelukkig niet zoveel impact heeft gehad dan werd gedacht. Maar er zijn wel individuele gevallen, waarbij de diagnose wel te laat is gesteld en dat is heel heftig. Daarom blijft het belangrijk om mensen te stimuleren om bij klachten naar de huisarts te gaan en om in te gaan op de oproep van het bevolkingsonderzoek.’

Bron: ANP, AD