'Aanvullende verzekering moet ook bij schulden toegankelijk blijven'

21:01verzekering.jpg

De voltallige Tweede Kamer wil dat mensen die schulden hebben bij hun zorgverzekering niet direct hun aanvullende zorgverzekering kwijtraken. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld niet meer naar de tandarts of fysiotherapeut. Een motie daartoe van GroenLinks en de ChristenUnie werd woensdag aangenomen. De Kamer wil nu dat het kabinet gaat onderzoeken hoe het dat gaat regelen.

Mensen die schulden opbouwen bij hun zorgverzekeraar verliezen vaak hun aanvullende verzekering en kunnen die pas weer afsluiten zodra ze zijn afgelost. Door de coronacrisis neemt het aantal mensen met schulden toe. De indieners vrezen een 'schuldengolf' en gezondheidsklachten als mensen langdurig zorg mijden vanwege de kosten.

Waarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot aanvullende zorg?

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema vindt dat iedereen recht heeft op mondzorg. 'Het is geen luxe, maar een noodzaak.' Carla Dik-Faber (ChristenUnie) denkt bovendien dat de mogelijke gezondheidsschade voor meer kosten zorgt op de langere termijn. 'Dat moeten we voorkomen.'

Dat verzekeraars mensen uitsluiten vanwege hun financiën, vinden de partijen 'onacceptabel'. Mogelijk kunnen mensen via de collectieve gemeentepolis, die bedoeld is voor mensen met een laag inkomen, alsnog een aanvullende verzekering krijgen, hopen ze.

Bron: ANP