ABN AMRO-klanten krijgen rente op rente niet gecompenseerd

27012022ABNAMRO.jpg

ABN AMRO hoeft rente op rente niet te vergoeden bij het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Dat heeft de Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid bepaald. Volgens het Kifid gaat het bij de compensatieregeling om een onverschuldigde betaling en hoeft daar, anders dan bij een schadevergoeding, geen rente op rente over te worden betaald. Andere banken hebben in soortgelijke gevallen die rente wel vergoed in hun compensatieregeling.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN AMRO volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro's per klant betekenen.

Stichting Geldbelangen staat niet achter het besluit

Stichting Geldbelangen snapt niet dat ABN AMRO rente op rente niet hoeft te vergoeden. 'Kifid is hier puur met juridische oogkleppen op bezig geweest om de bank de hand boven het hoofd te houden', zegt voorzitter Rob Goedhart van de claimstichting tegen het televisieprogramma Kassa. 'Aangezien deze compensatieregeling ook negatieve gevolgen kan hebben voor de compensatieregelingen van andere banken zal ik alles in het werk stellen om in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.'

Compensatie ABN AMRO

Eerder deze maand werd bekend dat ABN AMRO 90 miljoen euro extra heeft uitgetrokken voor het compenseren van klanten. De bank vergoedde eerder kosten vanaf 2008, maar nu vanaf 2001. Er waren al zo'n 200.000 klanten die een vergoeding konden verwachten. Dat worden er zo'n 30 procent meer.

Bron: ANP